Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

Põhimõtteliselt jah, enne alaealise lapse Saksamaale paigutamist tuleb alati esitada teisest ELi liikmesriigist (v.a Taani) konsulteerimistaotlus.

See nõue hõlmab sisuliselt kõiki Saksamaale paigutamise vorme, st eelkõige ka sugulaste hoole alla paigutamist, tingimusel et paigutamine põhineb lähetava liikmesriigi asutuse või kohtu meetmel. Teise ELi liikmesriigi (v.a Taani) asutuse või kohtu algatatud meetme puhul saab seega üldiselt eeldada, et eelnev nõusolek on vajalik.

Kas eelneva nõusoleku saamisest võib konkreetsel üksikjuhul erandkorras loobuda, tuleb enne paigutamist uurida pädevalt liidumaa noorte hoolekande ametilt (Landesjugendamt).

Paigutamismeetme muutmiseks või pikendamiseks tuleb saada uus nõusolek.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Nõusoleku peab andma selle liidumaa vastutav noorte hoolekande amet, mille territooriumile paigutamist kavandatakse. Saksamaal on 16 liidumaad ja 17 noorte hoolekande ametit (üks iga liidumaa kohta, kaks Nordrhein-Westfaleni liidumaal; aadresside loetelu leiab veebisaidilt http://www.bagljae.de/). Kui konkreetset ettepanekut selle kohta, kuhu alaealine laps paigutada, ei ole veel tehtud, teeb Saksamaa keskasutus kindlaks noorte hoolekande ameti, mille piirkonnaga on laps kõige tihedamalt seotud. Teise võimalusena peetakse pädevaks Berliini liidumaad (rahvusvahelise perekonnaõiguse valdkonnas teatud õigusmeetmete rakendamist käsitleva seaduse (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts – IntFamRVG) § 45).

Liidumaa

Aadress

Telefon, faks, e-post, veebisait

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Juht: Reinhold Grüner
Tel +49 (0)711 6375-0
Faks +49 (0)711 6375-449
E-post reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Baieri

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Juht: Hans Reinfelder

Tel +49 (0)89 1261-04

Faks +49 (0)89 1261-2412

E-post grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berliin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Juht: ei ole veel selgunud

Korraline esindaja riiklikus ühenduses (BAG):
dr. phil. Sabine Skutta

Tel +49 (0)30 90227-5580

Faks +49 (0)30 90227-5011

E-post sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Juht: Volker-Gerd Westphal

Tel +49 (0)331 866-0

Faks +49 (0)331 866-3595

E-post http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Juht: Christiane Schrader

Tel +49 (0)421 361-0

Faks +49 (0)421 496-4401

E-post christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Juht: Herbert Wiedermann

Tel +49 (0)40 42863-2504

Faks +49 (0)40 42796-1144

E-post herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Juht: Cornelia Lange

Tel +49 (0)611 3219-3248 või -3249

Faks +49 (0)611 817-3260

E-post cornelia.lange@hsm.hessen.de

Korraline esindaja riiklikus ühenduses (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel +49 (0)611 3219-3433

Faks +49 (0)611 32719-3433

E-post susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Juht: ei ole veel selgunud

Kontaktisik: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tel +49 (0)385 396899-11
Faks +49 (0)385 396899-19
E-post Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Alam-Saksi

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Juht: Silke Niepel
Tel +49 (0)511 89701-303

Faks +49 (0)511 89701-330

E-post silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Reinimaa)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Cologne

Juht: Lorenz Bahr

Tel +49 (0)221 809-4002

Faks +49 (0)221 809-4009

E-post LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Juht: Birgit Westers
Tel +49 (0)251 591-01

Faks +49 (0)251 591-275

E-post birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Juht: Birgit Zeller
Tel +49 (0)6131 967-289

Faks +49 (0)6131 967-365

E-post zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarimaa

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Juht: Alexandra Heinen

Tel +49 (0)681 501-2082

E-post a.heinen@soziales.saarland.de

Korraline esindaja riiklikus ühenduses (BAG):
Annette Reichmann
Tel +49 (0)681 501-2082
Faks +49 (0)681 501-3416
E-post a.reichmann@soziales.saarland.de
E-post landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksimaa

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Juht: Peter Darmstadt
Tel +49 (0)371 24081-101

E-post peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksi-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Juht: Antje Specht

Esindaja riiklikus ühenduses (BAG): Corinna Rudloff
Tel +49 (0)345 514-1625/1855

Faks +49 (0)345 514-1012/1719

E-post antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Juht: Thorsten Wilke
Tel +49 (0)431 988-2405
Faks +49 (0)431 988-2618
E-post thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Tüüringi

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Juht: Martina Reinhardt

Tel +49 (0)361 573411-300

Faks +49 (0)361 573411-830

E-post martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Teisest ELi liikmesriigist (v.a Taani) pärit alaealise lapse paigutamiseks nõusoleku saamise taotlus saadetakse kas otse pädevale Saksamaa noorte hoolekande ametile või teise ELi liikmesriigi keskasutuse kaudu Saksamaa föderaalsele justiitsametile (Bundesamt für Justiz), kes viimati nimetatud juhul edastab taotluse pädevale Saksamaa noorte hoolekande ametile.

IntFamRVG § 46 lõike 1 kohaselt peaks territoriaalselt pädev Saksamaa noorte hoolekande amet taotluse üldiselt rahuldama, kui:

1) kavandatud Saksamaale paigutamine on lapse parimates huvides, eelkõige kuna tal on Saksamaaga eriline side;

2) välisriigi asutus on esitanud aruande ja vajaduse korral tervisetõendid või meditsiinilised arvamused, milles on esitatud kavandatud paigutamise põhjused;

3) laps on välisriigi menetluses ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui ärakuulamine tundus lapse vanust või küpsust arvestades asjakohatu (üldjuhul peetakse lapse vanusele ja arengule vastavat ärakuulamist Saksamaale paigutamise küsimuses vajalikuks alates 3. eluaastast);

4) asjaomane asutus või kasuperekond on andnud nõusoleku ja lapse paigutamist ei ole põhjust takistada;

5) välismaalasi käsitlevate õigusnormide kohaselt nõutav heakskiit on antud või lubatud ning

6) tehtud on korraldused kulude kandmiseks (sh piisav tervisekindlustus).

Noorte hoolekande amet peab enne taotlevale välisriigi asutusele oma nõusolekust teada andmist laskma kavandatud nõusoleku heaks kiita perekonnakohtul (Familiengericht), kes tegutseb selle liidumaa kõrgeima üldkohtu (Oberlandesgericht) asukohas, kelle tööpiirkonda laps paigutada kavandatakse (IntFamRVG § 47 lõike 1 esimene lause).

Pärast nõusoleku andmist või andmisest keeldumist teavitab pädev Saksamaa noorte hoolekande amet taotlevat välisriigi asutust, Saksamaa keskasutust ja hoolekandeasutust või kasuperekonda, kuhu laps oli kavas paigutada, põhjendatud lõplikust otsusest (IntFamRVG § 46 lõige 5).

Nõutavad on järgmised andmed ja tõendid:

–       last paigutava välisriigi pädeva asutuse nimi, aadress ja telefoninumber;

–       lapse nimi, sünniaeg ja kodakondsus

(isikutunnistuse või sünnitõendi koopia);

–       paigutamise (kavandatud) kestus;

–       paigutamise üldised ja konkreetselt Saksamaale paigutamise põhjused;

(sh varasemad kohtuotsused);

-–      teave lapse tervisliku seisundi kohta

(kui need on olemas: tervisetõendid / meditsiinilised arvamused);

–      vastuvõtva Saksamaa hoolekandeasutuse/kasuperekonna nimi, aadress ja telefoninumber;

–       hoolekandeasutuse/kasuperekonna nõusolek lapse paigutamiseks;

–      kui need on olemas: vastuvõtva kasuperekonna kasuperekonnaks sobivuse tunnistus / perepõhise asendushooldusteenuse osutamise luba või vastuvõtva hoolekandeasutuse tegevusluba vastavalt Saksamaa õigusele;

–       hooldusõigusega isiku(te) kontaktandmed;

–       tõendid, et laps on välisriigi menetluse käigus ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui ärakuulamine ei ole lapse vanust või küpsust arvestades asjakohane;

–       tõendid, et valitseb selgus, kes kannab kulud;

–       tõendid lapse tervise-/vastutuskindlustuse kohta.

Kogu teave ja kõik tõendid peavad olema tõlgitud saksa keelde.

Üksikjuhtudel võidakse nõuda lisateavet ja/või -dokumente.

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Brüsseli IIa määruse artikli 56 kohaselt hõlmab see mõiste kõiki väljapoole hoolekandeasutusi paigutamisi. See vastab sotsiaalseadustiku (Sozialgesetzbuch – SGB) VIII köite „Laste ja noorte heaolu“ § 44 lõike 1 esimesele lausele: „Igaüks, kes soovib alaealist last või noort täisajaga oma leibkonda võtta [...]“. See on kasuvanem.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Jah. Põhimõtteliselt on hõlmatud kõik sugulussuhted.

Viimati uuendatud: 14/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.