Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan, on kuultava suunnitellun sijoituspaikan toimivaltaista perhetuomioistuinta (bāriņtiesa) ja saatava sen hyväksyntä.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Lapsen sijoittamista koskevasta suunnitelmasta on ilmoitettava Latvian oikeusministeriölle, joka ottaa yhteyttä toimivaltaiseen tuomioistuimeen sen hyväksynnän saamiseksi.

Toimivaltaisen tuomioistuimen hyväksyntää ei vaadita, jos vanhemmilta ei ole poistettu lapsen huoltajuutta eikä sitä ole uskottu toiselle henkilölle silloin kun lapsen sijoittamista haetaan.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Latvian oikeusministeriö on asetuksen 56 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen, joka käsittelee sijoitusmääräykset ja toimittaa ne edelleen sijoituksesta päättävälle Latvian toimivaltaiselle viranomaiselle.

Vaaditut asiakirjat:

1. Tiedot lapsen oikeudellisesta asemasta ja kopiot kaikista asiaa koskevista tuomioistuinten päätöksistä sekä niiden latviankieliset käännökset;

2. Tiedot siitä, miksi lapsi on siirretty pois perheestään, latviaksi käännettyinä;

3. Kopio lapsen syntymätodistuksesta;

4. Tiedot lapsen erityistarpeista (terveydentila, koulutus, psyykkiset tarpeet, ja kieli, jota lapsi ymmärtää), latviaksi käännettyinä;

5. Todistus koulu- tai esikouluopetuksesta ja terveystiedot (lääkärintutkimukset, rokotukset ja diagnoosit), latviaksi käännettyinä;

6. Tiedot henkilöstä tai perheestä, jonka luo lapsi on tarkoitus sijoittaa.

*Jos ulkomaan viranomainen ei ole nimennyt Latviassa ketään tiettyä henkilöä, jonka luo lapsi olisi sijoitettava, ja lapsella on läheiset siteet Latviaan, perhetuomioistuin auttaa löytämään sopivan sijaishuoltajan tai -perheen Latviasta.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Latviassa lapset voidaan sijoittaa sijaisperheeseen tai heille voidaan määrätä huoltaja, jos heidän vanhempansa eivät voi huolehtia heistä.

Sijaisperheellä tarkoitetaan perhettä, joka ottaa luokseen orvon tai muusta syystä ilman vanhempien huolenpitoa jääneen lapsen siihen asti, että lapsi voi palata omaan perheeseensä tai että hänet adoptoidaan tai hänelle määrätään muu huoltaja.

Huoltajalla on kaikki vanhemmille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, ja hän edustaa lasta tämän henkilökohtaisissa ja omaisuutta koskevissa asioissa.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Lapsen huoltajaksi voidaan nimittää joko lapsen sukulainen tai muu perhetuomioistuimen sopivaksi katsoma henkilö.

Lapsen huoltajaksi voidaan nimittää kuka tahansa tehtävään halukas sukulainen, jolla on tarvittavat valmiudet ja ominaisuudet.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.