Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Djetetu može biti potrebna nova obitelj zato što nema roditelje ili njegovi roditelji nisu sposobni skrbiti o njemu. Pojam „udomiteljska obitelj” može se različito definirati u državama članicama.

Svaki smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj s jednim članom ili više njih ili u ustanovu (sirotište ili dječji dom) u drugoj državi članici EU-a spada u područje primjene Uredbe Bruxelles II.a.

Sud ili tijelo koje namjerava smjestiti dijete u udomiteljsku obitelj ili u ustanovu u drugoj državi članici mora se, prije nego što odredi smještaj, savjetovati s tijelima te države. Kako bi se utvrdilo koji je oblik savjetovanja potreban, Uredba upućuje na nacionalno pravo.

  • Ako je u internom slučaju u državi u kojoj je dijete smješteno za takav smještaj potrebna intervencija javnog tijela, u sličnom prekograničnom slučaju prije određivanja smještaja potreban je pristanak tijela države primateljice.
  • Ako u sličnom nacionalnom slučaju u državi u kojoj je dijete smješteno intervencija javnog tijela nije potrebna, tijela te države potrebno je samo obavijestiti o smještaju.

Pojam „udomiteljska obitelj” definiran je nacionalnim pravom i postupcima svake države članice, posebice jesu li obuhvaćeni srodnici.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 11/05/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.