Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket

1. Külföldre költözés

Amennyiben a szülői felügyeleti jog két személyt illet, főszabály szerint a gyermek lakóhelyét is kölcsönös megállapodással kell meghatározniuk. A kölcsönös megállapodás elve korlátozások nélkül, azaz a gyermek Ausztrián belüli mozgására is érvényesül, különösen akkor, ha a költözés jelentős változást idéz elő a gyermek életében. Ezenkívül, különösen a lakóhely külföldre történő áthelyezése esetén a külföldre költözni kívánó szülőnek ki kell kérnie a másik szülő beleegyezését vagy a bíróság jóváhagyását. A Bíróságnak figyelembe kell vennie mind a gyermek jólétét, mind a szülők érdekeit.

Ha az elsődleges felügyeleti jog bírósági határozat vagy megállapodás alapján az egyik szülőt illeti, az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162. szakaszának (2) bekezdése értelmében kizárólagos joga van a lakóhely meghatározására. Következésképpen az Ausztrián belüli költözéshez nincs szükség jóváhagyásra.

A jelenlegi ítélkezési gyakorlat szerint azonban ilyen körülmények között – különösen ha a lakóhely áthelyezése fontos kérdés – az elsődleges felügyeleti jogot gyakorló szülőnek a másik szülőt is tájékoztatnia kell, és figyelembe kell vennie a gyermek jólétét. Ezenkívül a lakóhely megváltozása nem befolyásolhatja jelentősen a másik szülő felügyeleti jogának gyakorlását. Ez a korlátozás különösen a külföldre költözés esetében érvényesül.

Ugyanez vonatkozik a szülői felügyeletet gyakorló nevelőszülőkre is; ez azonban a gyakorlatban ritkán fordul elő, mivel a felügyeleti jog általában az ifjúságvédelmi hatóságnál marad.

2. Elhelyezés intézményi gondozásban vagy nevelőszülőknél

A szülői felügyeleti jog jogosultjának (többnyire a szülőknek) hozzájárulásával történő elhelyezés nem igényel további intézkedést. A szülői felügyeleti jog jogosultjának (jogosultjainak) hozzájárulása nélküli elhelyezést azonban a jogszabályi értelemben vett sürgősségi intézkedésként a bíróság felülvizsgálhatja.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

Lásd az 1. kérdést.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket)

A konzultációs eljárást a központi hatóságon keresztül az illetékes bírósághoz vagy gyermek- és ifjúságvédelmi hatósághoz (Kinder- und Jugendhilfeträger) kell intézni. Amennyiben a konzultációs eljárásért gyermek- és ifjúságvédelmi hatóság felel, a következő feltételek érvényesülnek:


Feltételek

Szükséges iratok

Magistrat der Stadt Wien (Bécs város önkormányzata)

Amt für Jugend und Familie (Ifjúsági és Családügyi Hivatal)

Gruppe Recht (Jogi Szolgálat)

Rüdengasse 11

1030 Vienna, Austria

 • A gyermek jóléte érdekében szükséges
 • A megkereső hatóság vállalja a költségek viselését.

Hivatkozás a nemzetközi családjogi eljárásról szóló törvény (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG) 46. szakaszára

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Felső-Ausztria Tartományi Kormányhivatala)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Társadalmi, Szociális Ügyekért és Egészségügyért felelős Igazgatóság)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Gyermek- és Ifjúságtámogatási Osztály)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • A gyermek jóléte érdekében szükséges
 • Megállapodás a költségek viseléséről
 • Rendelkezésre álló ápolási-gondozási hely
 • Az adott ellátást nyújtó intézmény hozzájárulása
 • Előre megadott tartózkodási jog
 • Egyértelmű a feladatok megosztása a megkereső tagállam (típus, mérték és kifizetés) és a megkeresett tagállam (intézmény felügyelete) között.
 • Felső-Ausztria szakmai normáinak a megkereső hatóság általi elismerése
 • A megkereső tagállam illetékes hatóságának megjelölése és elérhetőségi adatai
 • Az az intézmény, amelyben a kiskorú elhelyezésre kerül (cím)
 • Adatlap a kiskorúról, a szülőkről, a testvérekről, a felügyeleti joggal rendelkezőkről
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség áttekintése
 • A javasolt elhelyezés típusa és indokolása
 • Megállapítások, diagnózisok, jelentések, felmérések
 • A kiskorú meghallgatásáról készült jegyzőkönyv
 • A biológiai szülők kapcsolattartási jogainak áttekintése
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának (gyakorlóinak) hivatalos hozzájárulása
 • Az egészségbiztosítási vagy a meglévő társadalombiztosítási fedezet igazolása

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburg Tartományi Kormányhivatal)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Gyermek- és Ifjúságtámogatási Osztály)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 – Salzburg, Ausztria

soziales@salzburg.gv.at

 • Az elhelyező intézmény hozzájárulása
 • Írásbeli megállapodás a megkereső hatóság költségeinek viseléséről
 • Elhelyezés esetén a gondozó és az illetékes helyi gyermek- és ifjúságvédelmi hatóság hozzájárulása
 • A megkereső tagállam illetékes hatóságának megjelölése és elérhetőségi adatai
 • Az az intézmény, amelyben a kiskorú elhelyezésre kerül (cím, elérhetőségek)
 • Adatlap a kiskorúról, a szülőkről, a testvérekről, a felügyeleti joggal rendelkezőkről
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség áttekintése
 • Tájékoztatás a javasolt elhelyezés okairól, beleértve az ügy előzményeit és a probléma leírását
 • Orvosi/pszichiátriai megállapítások, diagnózisok, felmérések
 • A kiskorú meghallgatásáról készült jegyzőkönyv
 • A biológiai szülők kapcsolattartási jogainak áttekintése
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának hivatalos hozzájárulása
 • Bírósági határozatok
 • E109 formanyomtatvány (egészségbiztosítás igazolása) vagy meglévő társadalombiztosítási fedezet igazolása
 • A kiskorú e-kártyájának másolata
 • Az elhelyezés időpontja és tervezett időtartama

Amt der Steiermärkischen (Stájerország Tartományi Kormányhivatala)

A11 Fachabteilung (A11 Tematikus Főosztály) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Szociális és Munkaügyi, Gyermek- és Ifjúságtámogatási Osztály), Bereich Recht und Gewaltschutz (jogi és erőszak elleni védelmi csoport)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Austria

abteilung11@stmk.gv.at

 • A gyermek jóléte érdekében szükséges
 • A költségeket a kérelmező tagállam viseli
 • A törvényes gyám hozzájárulása
 • Bírósági határozatok
 • Orvosi megállapítások
 • Az illetékes megkereső hatóság átadási jelentése (háttértörténet, jelenlegi szociális és családi helyzet, a problémák és erőforrások leírása, a szociális munkás következtetései és előrejelzései, a célok teljesítése, rövid értékelés)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirol Tartományi Kormányhivatala)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Gyermek- és Ifjúságtámogatási Osztály)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austria

 • A költségeket a kérelmező tagállam viseli
 • Az intézmény hozzájárulása
 • A támogatási terv, az ügy előzményei és a problémaleírás elengedhetetlen:

– a kiskorú adatai

– a szülők adatai

– a testvérek adatai

– a szülői felügyeletet gyakorló személy

– az eddig nyújtott támogatás

 • Minden vonatkozó jelentés, pszichológiai felmérés stb.
 • A szülői felügyeletet gyakorló személyek írásbeli hozzájárulása
 • A gondozás alatt álló kiskorú igazolt hozzájárulása – kivéve, ha a meghallgatás a gyermek életkora vagy érettségi foka miatt nem tűnik helyénvalónak
 • A kiskorú egészségbiztosításának igazolása
 • A kiskorú személyazonosító igazolványának másolata
 • Az elhelyező intézmény írásbeli hozzájárulása
 • Indokolás az alábbiakra:

– miért esett a választás éppen erre az intézményre?

– adott esetben a sürgős segítségnyújtás szükségességének oka

 • A támogatás kezdő időpontja és tervezett időtartama
 • A kiskorú visszatéréskori helyzete

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlberg Tartományi Kormányhivatala)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Austria

Abteilung Soziales und Integration (Szociális Ügyek és Integrációs Osztály)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Az elhelyező intézmény/nevelőcsalád hozzájárulása
 • Megállapodás a költségek viseléséről
 • Illetékes megkereső hatóság és elérhetőségek
 • Kívánt intézmény/nevelőcsalád (cím)
 • A kiskorú és a szülők adatai
 • Felügyeleti jogra vonatkozó határozat magyarázatokkal: A(z) ... ...-ban/-ben történő elhelyezésével a gondozás és nevelés felelőssége az intézményre/nevelőcsaládra száll át.
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség áttekintése
 • Az elhelyezés okai; Támogatási tervről szóló megállapodás; Jövőbeli kilátások
 • Gyermek- és ifjúságpszichiáter/pszichológus megállapításai/diagnózisai

Észrevételek

 • A kiskorú meghallgatása
 • A szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulása
 • Egészségbiztosítás igazolása

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Alsó-Ausztria Tartományi Kormányhivatala)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Egészségügy és Szociális Ügyek)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Ifjúsági Jóléti Osztály)

Landhausplatz 1,

3109 St. Poelten, Austria

 • A gyermek jólétéhez szükséges, és/vagy Alsó-Ausztriában van a gyermek jólétéért felelős személy
 • Írásbeli megállapodás a költségek viseléséről
 • Megfelelő ápolási-gondozási célú elhelyezés
 • Az adott intézmény beleegyezése
 • Alsó-Ausztria szakmai normáinak elismerése
 • A támogatási tervnek – beleértve a nevelésre vonatkozó célkitűzéseket is – a megkereső hatóság általi rendszeres felülvizsgálata
 • Kapcsolattartó személy nyilatkozata abban az esetben, ha az intézkedés megszüntetése válik szükségessé
 • Aktuális jelentések a fizikai, érzelmi, szociális, iskolai/szakmai fejlesztésről
 • Aktuális orvosi megállapítások
 • A kiskorú alapvető okmányainak másolata, e-kártya
 • Gyógyszerterápiákkal kapcsolatos információk
 • Támogatási terv, beleértve az eddig nyújtott támogatást
 • A probléma leírása, társadalmi és pszichológiai diagnózis, célmeghatározás, az intézkedés időtartama és előrejelzése
 • A kiskorú tervezett intézkedésről való meghallgatásának jegyzőkönyve
 • A szülői felügyeletet gyakorló személy írásbeli hozzájárulása
 • Megállapodás a lehetséges látogatási jogok megszervezéséről

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Burgenland Tartományi Kormányhivatala)

Tartományi Kormányhivatal

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (6. osztály –

Szociális ügyek, egészségügy, család, sport)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austria

 • A gyermek jóléte érdekében szükséges
 • Megállapodás a költségek viseléséről
 • Az intézmény vagy gondozó hozzájárulása
 • Az illetékes hatóság meghatározása és a hatásköri nyilatkozat
 • A kérelmező adatai
 • A szóban forgó problémára vonatkozó információk (elhelyezés okai, célkitűzések, megállapítások, felmérések, igazolások, bírósági határozatok)
 • A szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájáruló nyilatkozata

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

Két dolgot szeretnénk kiemelni a „nevelőszülő” osztrák jog szerinti fogalmával kapcsolatban. Szülői felelősség esetében nevelőszülők azok a személyek, akik (részben vagy egészben) biztosítják a gyermek gondozását és nevelését, és akikkel a vér szerinti szülők és a gyermekek közöttihez hasonló tényleges vagy tervezett kapcsolat áll fenn (ABGB 184. szakasz). Az annak ellenőrzésére vonatkozó feltételeket és intézkedéseket, hogy az ifjúságvédelmi hatóságok mely személyeket (vagy párokat) bízhatnak meg (kizárólag) gondozással és neveléssel, mind a kilenc osztrák régióban jogszabályok határozzák meg.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

Az osztrák jogban a „nevelőszülő” fogalma szándékosan igen tágan értelmezhető. Az ABGB 178. szakasza szerint különleges jogállással rendelkező nagyszülőkön kívül bármely (egyéb) rokon is lehet nevelőszülő, ha (részben vagy egészben) gondozza és neveli a gyermeket, és szándékában áll legalább a biológiai szülővel fennállóhoz hasonló szülő-gyermek kapcsolatot létesíteni. A kilenc osztrák tartomány jogszabályai határozzák meg azt is, hogy e személyeket az ifjúságvédelmi hatóságok ellenőrzik-e. A közeli hozzátartozók, például a nagyszülők és a szülők testvérei általában mentesülnek ezen ellenőrzések alól.

Utolsó frissítés: 28/01/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.