Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

A gyakorlatban a központi hatóságnak meg kell keresnie az illetékes helyi gyermekvédelmi hivatalt a tekintetben, hogy milyen lehetőségek vannak a gyermek elhelyezésére vonatkozóan.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

A központi hatóság az illetékes helyi gyermekvédelmi ügynökséggel folytatott konzultációt követően adja meg hozzájárulását. A központi hatóság a hozzájárulást informálisan írásbeli vélemény formájában adja meg.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A központi hatóság felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi gyermekvédelmi hivatallal (kiterjesztett hatáskörrel rendelkező önkormányzati hatóság), amely másfelől meghatározza, hogy elhelyezhető-e a gyermek, és ha igen, hol (annak megállapításával, hogy a nevelőszülők és intézetek rendelkeznek-e szabad kapacitással).

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

Ha az egyik szülő sem képes saját maga gondoskodni gyermekéről, a bíróság a gyermeket törvényes gyám gyámsága alá helyezheti (ha a szülőktől megvonják a szülői felügyelet jogát, a szülői felelősségük korlátozott, vagy egyik szülő sem él), vagy nevelőszülőt rendelhet ki, vagy a gyermeket „más személy” gyámsága alá helyezheti. A nevelőszülő és a törvényes gyám nagyon konkrét szociális ellátásokra jogosult. A „más személy” nem jogosult ilyen ellátásokra.

A nevelőszülő kötelessége és joga arra, hogy személyesen gondoskodjon a gyermekről. A gyermek nevelésekor a nevelőszülő megfelelő módon gyakorolja a szülők jogait és viseli a szülői felelősséget. A nevelőszülő csak a gyermek napi ügyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára, a gyermek ezen ügyekben való képviseletére és a gyermek vagyonának kezelésére köteles és jogosult. A nevelőszülőnek tájékoztatnia kell a gyermek szüleit a gyermekkel kapcsolatos alapvető kérdésekről. Ha a körülmények megkövetelik, a bíróság megállapítja a nevelőszülő további jogait és felelősségét.

Ha a gyermek a fent leírt gondozási formák egyikében sem helyezhető el, a bíróság elrendelheti, hogy a gyermeket intézményi gondozásba helyezzék.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

Igen, Csehországban jelentős számú nevelőszülő rokoni kapcsolatban áll a gyermekkel. A rokonság fokát és az egyéb korlátozásokat a nevelőszülővel kapcsolatos cseh jogszabályok semmilyen módon nem határozzák meg.

Utolsó frissítés: 28/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.