Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

A gyermekvédelemről szóló 2009. évi törvény VIIIA. része ülteti át az 1996. évi Hágai Egyezmény által megerősített különös eljárásokat és kötelezettségeket. Az Egyezmény természetesen rendelkezik az államok közötti együttműködésről az olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyekben a gyermeket határon túl veszik alternatív gondozásba, például nevelőszülőknél helyezik el, vagy olyan egyéb hosszútávú intézkedést foganatosítanak, amely még nem minősül örökbefogadásnak.

A gyermekvédelemről szóló 2009. évi törvény 93M. szakasza különösen előírja, hogy a Gyermekgondozási Ügynökségnek jelentenie kell a másik szerződő állam központi hatóságának, ha azt tervezi, hogy a gyermeket egy másik szerződő államba helyezi (az Egyezmény 33. cikke értelmében), vagy pedig arról konzultálnia kell (a Brüsszel IIa. rendelet 56. cikke értelmében).

A hozzájárulás megadása, a javaslatok és a követendő eljárások nagymértékben a körülményektől és a gyermek aktuális helyzetétől függnek. Amennyiben például a tervezett elhelyezés olyan gyermeket érint, aki már a Legfelsőbb Bíróság által kibocsátott, elhelyezésről szóló végzés hatálya alatt áll, az Egyezmény IV. fejezete alapján a valamely végzés elismerése vagy végrehajtása iránti eljárást a Legfelsőbb Bíróság előtt kellene megindítani.

A gyermekvédelemről szóló törvény 67. szakasza továbbá előírja, hogy az elhelyezésről szóló végzés hatálya alatt álló gyermeket senki sem viheti el Gibraltárról a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló valamennyi személy írásbeli hozzájárulása vagy a Legfelsőbb Bíróság engedélye nélkül.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

Lásd fent.

A gyermekgondozásról szóló 2009. évi törvény 93K. szakasza előírja, hogy a központi hatóság Egyezményben rögzített feladatait Gibraltáron első fokon az igazságügyi miniszter látja el.

Az Egyezmény 24., 26. és 28. cikke alkalmazásában a hatóságra való hivatkozás magában foglalja Gibraltár Legfelsőbb Bíróságát is.

Az Egyezmény 35. cikke 2. bekezdésének alkalmazásában a hatóságra való hivatkozás magában foglalja a Gyermekgondozási Ügynökséget is.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A bírósági keresetek tekintetében a Hágai Egyezményekben és a bíróság eljárási szabályzatában, a családjogi eljárás (gyermekvédelem) (1996. évi Hágai Egyezmény) 2011. évi szabályzatában előírt eljárások irányadók.

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

A gyermekvédelemről szóló 2009. évi törvény nem határozza meg a nevelőcsalád fogalmát. A nevelőszülő és a nevelőszülői gondozás meghatározása azonban szerepel.

A „nevelőszülő” olyan személy, akit a Gyermekgondozási Ügynökség a nevelőszülői gondozás szempontjából jóváhagyott.

A „nevelőszülői gondozás” azt jelenti, hogy a gondozásra szoruló gyermekről olyan személy gondoskodik, aki nem a gyermek szülője, örökbefogadó szülője, rokona, vagy a gyermek felett egyébként szülői felügyeletet gyakorló személy.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

A nevelőcsalád kifejezés nem használatos az olyan esetekben, ahol a gyermekről rokonok vagy barátok gondoskodnak, ilyenkor a gyermeknek a családjánál/barátoknál való elhelyezéséről beszélünk, amelyet a gyermekkel kapcsolatban álló személynél való elhelyezésnek neveznek.

Utolsó frissítés: 04/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.