Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Olaszország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

Az olasz jogszabályok jelenleg nem írnak elő különös szabályokat a 2201/2003/EK rendelet 56. cikkének (1) bekezdésében foglalt előzetes konzultációs eljárásra vonatkozóan. Mindazonáltal az általános rendelkezésekkel összhangban a gyermek elhelyezéséhez (vagyis a szülein kívüli személyeknél történő elhelyezéséhez) az illetékes igazságügyi hatóság bevonása szükséges.

A gyermeknek a fent említett rendelet 56. cikke szerinti olaszországi elhelyezésének értékelése során konzultálni kell az olaszországi központi hatósággal a szükséges információk megszerzése érdekében vagy akár segítségkéréshez (igazságügyi minisztérium, a kiskorúakkal és a közösségekkel kapcsolatos igazságszolgáltatással foglalkozó főosztály, központi hatóság) via D. Chiesa 24, 00136 Róma; tel. +39 06 6818.8535; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

Az elhelyezéshez szükség van az igazságügyi hatóság bevonására; különös szabályok hiányában az elhelyezést megelőzően konzultálni kell az olaszországi központi hatósággal. A határokon átnyúló elhelyezésre vonatkozó nemzeti szabályok hiánya miatt az olasz bíróságoknak jóvá kell hagyniuk ezeket az elhelyezéseket az 1983. évi 184. sz. törvény 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott gondozási rendszerhez hasonlóan. Az olasz bíróságok bevonása tehát szükséges a gyermek Olaszországban történő elhelyezéséhez.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

Nincsenek különös nemzeti szabályok.

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

A nemzeti jog nem határozza meg a „nevelőszülő” fogalmát, amely az olasz jogban „famiglia affidatariaként” fordítható. Az intézményt ugyanakkor az 1983. évi 184. törvény szabályozza. Ez a törvény a „famiglia affidataria” fogalmát olyan családként határozza meg (közös gyermekkel rendelkező vagy nem rendelkező párok vagy egyedülálló személyek), amely egy olyan gyermek gondozásáért felelős, aki elvesztette a vér szerinti szülei által nyújtott segítséget és védelmet.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

A nemzeti jog szerint (lásd az 1983. évi 184. sz. törvény 2. cikkét) bármely olyan kiskorú, akit ideiglenesen megfosztanak a megfelelő családi környezettől, egy másik családra bízható, lehetőség szerint olyan családra, ahol más kiskorú is van, vagy egy egyedülálló személyre vagy egy családi típusú közösségre jólétének, oktatásának és tanulásának biztosítására figyelemmel. Ha nem lehetséges megfelelő családi elhelyezés, elrendelhetik a gyermek állami vagy magán gyermekotthonban való elhelyezését, lehetőség szerint a gyermek lakóhelye szerinti tartomány területén belül. Jogi fogalommeghatározás hiányában a nevelőszülőkre általában úgy tekintenek, hogy azok a gyermek szüleitől eltérő személyek. A nemzeti jog e tekintetben nem tesz különbséget a rokonok és a rokoni kapcsolatban nem álló személyek között. Ugyanakkor amikor a gyermeket kiemelik a családjából, a bíróságnak először meg kell győződnie arról, hogy lehetséges-e a gyermek rokonoknál való elhelyezése. Ha nem, akkor a rokoni kapcsolatban nem álló személyek is figyelembe vehetők.

Utolsó frissítés: 22/12/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.