Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

A gyermek határokon átnyúló elhelyezésének elrendelése előtt konzultálni kell azzal a családjogi bírósággal (bāriņtiesa), amelynek illetékességi területén a gyermek elhelyezésére sor kerül, és ki kell kérni hozzájárulását.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

A gyermek elhelyezésére vonatkozó tervet be kell jelenteni a lett igazságügyi minisztériumnak, amely felveszi a kapcsolatot az illetékes családjogi bírósággal a hozzájárulás megadása tekintetében.

Nincs szükség az illetékes családjogi bíróság hozzájárulására abban az esetben, ha a gyermek elhelyezésekor a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot nem vonták vissza, vagy azt más személynek nem ítélték meg.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A lett igazságügyi minisztérium a rendelet 56. cikke szerinti elhelyezést elrendelő határozatok kezelésére és azoknak az elhelyezési határozatot hozó illetékes lett hatóság részére történő továbbítására jogosult központi kapcsolattartó pont.

A szükséges dokumentumok listája:

1. Információ a gyermek jogállásáról, az összes vonatkozó bírósági határozat másolata és azok lett nyelvű fordítása;

2. Információ a gyermek családból történő kiemelésének okairól, és annak lett nyelvű fordítása;

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;

4. Információ a gyermek szükségleteiről (egészségi állapot, oktatási, érzelmi igények, valamint a gyermekkel való kommunikációhoz használható nyelvek), valamint azok lett nyelvű fordítása;

5. Iskolai vagy óvodai látogatási igazolás és orvosi iratok (orvosi vizsgálatok, oltások és leletek), valamint azok lett nyelvű fordítása;

6. Információk azon személyről vagy családról, amelynél a gyermeket elhelyezik.

* Ha a külföldi hatóság nem nevezett meg Lettországban egy olyan konkrét személyt, akinél a gyermeket elhelyezik, a gyermek Lettországgal fennálló kapcsolatainak jelentőségére figyelemmel a családjogi bíróság segítséget nyújt abban, hogy megtalálják Lettországban a megfelelő gyámot vagy nevelőszülőt.

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

Lettországban a szülői felügyelet nélküli gyermekeket nevelőszülőnél helyezhetik el, vagy gyámság alá helyezhetik.

A nevelőszülő olyan családot jelent, amely az árva vagy szülői felügyelet nélküli gyermek gondozását ellátja, amíg a gyermek visszatérhet a szülői felügyelet alá, vagy amíg a gyermeket örökbe nem fogadják, vagy gyámság alá nem helyezik.

A gyám átveszi a szülőket megillető jogokat és felelősséget, és képviseli a gyermeket a személyét érintő és a vagyonnal kapcsolatos ügyekben.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

A gyermek gyámjává kinevezhető a gyermek rokona, vagy az a nem rokon személy, akit a családjogi bíróság a gyám feladatainak ellátására alkalmas személynek ítél.

Gyámnak minden olyan rokon kijelölhető, aki hajlandó a gyermekről gondoskodni, és rendelkezik a gyámsági feladatok elvégzéséhez szükséges képességekkel és tulajdonságokkal.

Utolsó frissítés: 07/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.