Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket

Igen, konzultáció és előzetes hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy a kiskorút nevelőszülőnél vagy egy portugál intézményben helyezzék el.

Nem szükséges konzultáció és előzetes hozzájárulás, ha a gyermeket olyan személyre bízzák, akivel rokoni kapcsolatban van, pl. nagyszülők, nagybácsik és nagynénik vagy idősebb testvérek. Ilyen esetekben elegendő, ha az elhelyezésről döntő hatóság csupán tájékoztatja a portugál központi hatóságot.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

A 2201/2003/EK rendelet alkalmazásában a portugál központi hatóság:

DGRSP – a börtönöket és a rehabilitációt felügyelő főigazgatóság (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Jogi és peres osztály (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Liszabon (Portugália)

Telefonszám: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Weboldal

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket)

A fiatalok Portugáliában történő elhelyezésére vonatkozó eljárás szakaszai a Brüsszel IIa. rendelet 56. cikke alapján

ACP = Portugália központi hatósága

Első szakasz – Az elhelyezésre vonatkozóan az ACP által adott előzetes hozzájárulás

 • a kérelmező állam központi hatóságának előzetes hozzájárulás iránti kérelme;
 • a benyújtott dokumentáció áttekintése, valamint az elhelyezés kritériumai és feltételei alapján történő értékelés;
 • az ACP által adott előzetes hozzájárulás vagy elutasítás;
 • pusztán irányadó határidő: a kérelem alátámasztásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételétől számított 1-3 hónap, az eset összetettségétől függően.

Második szakasz – A végrehajthatóságot megállapító bírósági határozat

 • Az elismerés és a végrehajthatóság iránti kérelmet az a nevelőszülő, keretintézmény vagy intézet nyújtja be a nevelőszülő lakóhelye vagy az intézet székhelye szerinti bírósághoz (a családjogi kérdésekkel és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó tanács) (Juízo de Família e Menores), ahol a gyermeket elhelyezték. A kérelemhez csatolni kell az ACP előzetes hozzájárulását igazoló dokumentációt és az elhelyezés következő részleteit tartalmazó igazoló dokumentumokat: időtartam, beavatkozási terv, a nevelőszülő nyilatkozata arról, hogy biztosítani tudja a pénzügyi támogatást.

Vagy másodlagosan:

A származási ország közigazgatási vagy igazságügyi hatósága által hozott, elhelyezésről szóló határozatot az elhelyezés következő részleteit tartalmazó további dokumentumokkal együtt megküldik az ACP részére: időtartam, beavatkozási terv, a nevelőszülő nyilatkozata arról, hogy biztosítani tudja a pénzügyi támogatást.

Az ACP továbbítja az intézkedés végrehajtása iránti kérelmet az illetékes bíróság szerinti ügyészség hivatalához (Ministério Público), ahol az hivatalosan benyújtásra kerül a gyermek nevében.

 • A bíróság meghozza határozatát. A végrehajthatóság megállapítása esetén a bíróság kijelölheti a társadalombiztosítási intézetet (Instituto da Segurança Social, IP) az intézkedés végrehajtásának ellenőrzéséért felelős portugál szervként.

Harmadik szakasz – Az elhelyezésre vonatkozó intézkedés végrehajtása Portugáliában

 • A végrehajthatóságot megállapító határozat meghozatalát követően a gyermek vagy fiatal Portugáliába érkezik, és megkezdhetik az elhelyezésre vonatkozó intézkedés végrehajtását.
 • Ha a végrehajtás iránti kérelmet az ACP-n keresztül küldték meg (és minden olyan esetben, amikor a bíróság értesíti az ACP-t a határozatáról), az ACP továbbítja a bíróság határozatát a másik félhez.
 • A társadalombiztosítási intézet figyelemmel kíséri az intézkedés végrehajtását, és rendszeres jelentéseket készít az intézkedés végrehajtásáról, amelyeket megküld a bíróság és az ACP részére, amennyiben a bíróság így rendelkezik.
 • Az intézkedés bármilyen meghosszabbításához az ACP-nek újra előzetesen hozzá kell járulnia a fent leírt eljárás többi részét követve.

Tájékoztatásul az ACP által a gyermek portugál nevelőszülőnél vagy intézetnél történő elhelyezéséhez adott hozzájáruláshoz megkövetelt dokumentumok listája angolul a következő linken található.

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

A portugál nevelőszülőnél való elhelyezésre vonatkozó intézkedés végrehajtásáról szóló 139/2019. sz. törvényerejű rendelet 12. cikke a következőképpen rendelkezik:

Nevelőszülő lehet:

 1. egyedülálló személy;
 2. két házas vagy nem házas személy;
 3. két vagy több, rokoni kapcsolatban álló vagy ugyanazon háztartásban élő személy.

Az előző bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetekben a nevelőszülő a gondozásért felelős személy.

Az (1) bekezdésben foglalt személyeknek, akiket a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek vagy fiatal gondozásával bíztak meg, nem kell rokoni kapcsolatban állniuk e gyermekkel vagy fiatallal.

E törvényerejű rendelet 6. cikke szerint a nevelőszülői rendszer igazgatása a társadalombiztosítási intézet és a lisszaboni irgalmasház (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) felelőssége alá tartozik, és azok együttműködnek a nemzeti jog alapján kijelölt olyan keretintézményekkel, mint a társadalmi szolidaritás területén működő vagy olyan hasonló szervek, amelyek a gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos területen működnek, és együttműködési megállapodást kötöttek a társadalombiztosítási intézettel.

A törvényerejű rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint a bírósági eljárásban meghozott, a nevelőszülőknél való elhelyezésre vonatkozó intézkedéseket a bíróság felügyeli és ellenőrzi, e célra meghatározott csoportokat kijelölve, amelyeket a veszélyben lévő gyermekek és fiatalok védelméről szóló 147/99. sz. törvény ír elő.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

Nem, a portugál jog szerint a „nevelőszülő” fogalma nem terjed ki a rokonokra (lásd az előző kérdésre adott válaszban hivatkozott 139/2019. sz. törvényerejű rendelet 16. cikkének (3) bekezdését).

Vonatkozó jogszabályok:

139/2019. sz. törvényerejű rendelet

147/99. sz. törvény

Záró megjegyzés:

E tájékoztató nem köti a portugál kapcsolattartó pontot, a bíróságokat vagy más, azzal konzultáló szerveket vagy személyeket. E tájékoztató megfogalmazása során tanúsított gondosság ellenére továbbra is meg kell vizsgálni az adott időben hatályos jogszabályokat.

Utolsó frissítés: 27/07/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.