Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

A gyermek rokonhoz való gondozásba adására vonatkozó nemzeti jog (rokoni gondozás)

Számos jogi útja van annak, hogy a skót gyermekről a rokonai gondoskodjanak. Ezek a következők:

a. Informális megállapodás útján

A gyermekről rokon vagy barát (rokoni gondozó) a szülő és a rokonsági gondozó közötti megállapodás alapján gondoskodhat, amelyhez nem szükséges a tagállam jóváhagyása vagy tudomása. A rokon tartózkodhat Skóciában vagy máshol.

b. A gyermekért felelősséggel tartozó helyi hatóság általi elhelyezés útján (a gyermekvédelemről szóló (skóciai) 1995. évi törvény 25. szakasza alapján).

Ha senki sem tud gondoskodni a gyermekről, vagy a szülő hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek a tagállam gondozásába kerüljön, a gyermek érdekét képviselő helyi hatóság köteles felmérni a gyermek igényeit, és a gyermekre vonatkozó terv kidolgozását megelőzően köteles figyelembe venni az érintett személyek, ideértve a rokont vagy a barátot (rokoni gondozó), valamint a gyermek álláspontját, és a gondozó és a helyi hatóság között írásbeli megállapodásnak kell létrejönnie. Legalább rendőrségi ellenőrzést és egészségügyi vizsgálatot kell végezni.

c. Végzésben elrendelt gyermekvédelmi meghallgatás útján (A gyermekvédelmi meghallgatásokról szóló (skóciai) 2011. évi törvény).

A gyermekvédelmi meghallgatáson megjelölik, hogy melyik helyi hatóság felel a gyermekért. Ez jellemzően a gyermek lakóhelye szerinti helyi hatóság, A szülők és a szülői felelősséggel rendelkező más személyek a meghallgatáson részt vehetnek. Egyéb közeli hozzátartozók szintén részt vehetnek.

A gyermek tekintetében gyermekvédelmi meghallgatást rendelhetnek el, amelyen határozatot hoznak a gyermek elhelyezéséről. A körzeti bírósághoz fellebbezés nyújtható be. Ha a határozatban foglaltak szerint a gyermeket rokonnál helyezik el, a gondozónak és a gondozó vagyonának alkalmasnak kell lennie erre a feladatra, valamint e személynek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a gyermekről ő gondoskodjon.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

A gyermekért felelős helyi hatóság feladata, hogy értékelést készítsen a rokoni gondozóról. Ha a rokon egy másik helyi hatóság területén él, a szóban forgó értékelés a gondozó lakóhelye szerinti helyi hatósággal együttműködve is elkészíthető, ha ahhoz az érintett helyi hatóság hozzájárul.

A gyermekért felelős helyi hatóság ellenőrzi és felelősséggel tartozik a rokon megfelelőségéért. Ennek keretében a gyermekért felelős helyi hatóság feladata lehet, hogy a rokont többször meglátogassa, illetve a rokon tartózkodási helye szerinti helyi hatóságot is megkeresheti információért. Fontos, hogy mindkét helyi hatóság egymással szorosan együttműködjön annak érdekében, hogy az értékelés minél megbízhatóbb legyen.

Az értékelés lerövidítése azzal a kockázattal járhat, hogy az elhelyezés elromlik, és a nem felel meg a gyermek igényeinek. Átfogó értékelés szükséges annak biztosításához is, hogy a gyermek és a rokon kellő támogatásban részesüljön, amint a gyermek a rokonhoz költözik. Ugyanez a helyzet, ha a határozatban a gyermek másik országba történő helyezéséről döntenek.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A gondozásba vett gyermekekről szóló (skóciai) 2009. évi rendelet (Looked after Children Regulations (Scotland) 2009) 11. rendelkezése határozza meg a helyi hatóságok által követendő általános elveket.

A helyi hatóság csak abban az esetben helyezheti el a gyermeket egy rokoni gondozónál, ha meggyőződött arról, hogy–

(a) az elhelyezés a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja;

(b) a gyermek elhelyezése a rokoni gondozónál a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja;

(c) a 10. rendelkezés (3) bekezdésében hivatkozott értékelést követően megállapítást nyert, hogy a rokoni gondozó alkalmas arra, hogy a gyermekről gondoskodjon;

(d) az 1995. évi törvény 17. szakaszának (1)–(5) bekezdése szerinti feladatai ellátása szempontjából jelentős valamennyi rendelkezésére álló információt figyelembe vette;

(e) a rokoni gondozó a 12. rendelkezés alapján írásbeli megállapodást kötött a helyi hatósággal; és

(f) a rokoni gondozó a 4. függelékben meghatározott kérdések tekintetében alapján írásbeli megállapodást kötött a helyi hatósággal.

Az értékelési eljárást illetően legalább a rendőrségi ellenőrzést és az egészségügyi vizsgálatot le kell folytatni a rövidtávú határozatok tekintetében, az egy évig terjedő hosszabb távú határozatok tekintetében pedig a gyermekért felelős hatóságnak teljes körű értékelést kell végeznie. Az értékelés magában foglalja annak értékelését, hogy a gondozó alkalmas-e arra, hogy a gyermekről gondoskodjon - azaz, hogy maga a személy alkalmas-e, valamint hogy a lakóhelye megfelelő-e a gyermekről való gondoskodás céljából.

A rokoni gondozás értékelése során nyilvánvalóan figyelemmel kell lenni a gyermek igényeire, valamint arra, hogy a rokoni gondozó azokat képes-e teljesíteni. Az értékelést ezért az alábbi határidők szerint össze kell kapcsolni az eredeti megállapodás felülvizsgálatával:

• Három nap elteltével;

• Hat hét elteltével;

• A gyermekre vonatkozó 4,5 hónapos felülvizsgálat idejére a rokoni értékelés elkészítése

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

Skóciában a nevelőcsalád magában foglal legalább egy olyan felnőttet, akit a helyi hatóság, a magán vagy önkéntes nevelőszülői ügynökség a gondozásba vett gyermekről való gondoskodásra alkalmas gondozóként felvett, jóváhagyott és nyilvántartásba vett, és magukat az ügynökségeket is nyilvántartásba kell venni a Gondozói Felügyeletnél, amelyeket évente ellenőriznek a gondozói tevékenységre irányadó nemzeti normák teljesülése szempontjából.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

Nem. Skóciában ez „rokoni gondozói” megállapodásnak minősül. Skóciában az alábbi személyek lehetnek rokoni gondozók:

i) olyan személy, aki a gyermek vér szerinti rokona, vagy házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat útján rokona a gyermeknek - arra vonatkozó korlátozás nélkül, hogy a rokoni kapcsolatnak milyen közelinek kell lennie;

ii) a gyermek számára ismert olyan személy, akivel a gyermeknek már fennálló kapcsolata van. Ez magában foglalhatja a közeli barátokat, vagy azokat a személyeket, akik rendszeres kapcsolattartás révén jól ismerik a gyermeket és a gyermek kapcsolati hálója részének tekinthetők.

A rokon fogalmát nem szűkítik le valamilyen csoportra vagy kategóriára.

Utolsó frissítés: 03/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.