Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

Hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy a gyermeket nevelőszülőknél helyezzék el. A gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ az 56. cikk szerinti illetékes hatóságként a gyermek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás iránti kérelem alapján minden esetben konzultál a munka-, szociális és családügyi központi hivatallal, amely a gyermekek jólétéért és jogi védelméért, valamint a gyámságért felelős testület.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

A központi hivatal által adott szakértői ajánlás köti a központot.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A központ elegendő információt és releváns dokumentációt kér be az eljárással kapcsolatban, majd konzultációt folytat a központi hivatallal az elhelyezésről. Amikor egy gyermeket valamely nevelőintézetben kell helyezni, a központi hivatal konkrét feladata annak biztosítása, hogy a gyermeket a megfelelő intézetben helyezzék el Szlovákiában.

A központi hivatal ezután ajánlást tesz a központ részére az ügyre, és ha a gyermeket nevelőintézetben kell elhelyezni, akkor az elhelyezés szerinti konkrét intézetre vonatkozóan.

A központ főszabályként információkat és dokumentumokat kér be a bírósági eljárásokról és a bíróságok által már meghozott határozatokról, a gyermek családtagjairól, valamint az elhelyezés indokairól, a pszichológusok vagy szociális munkások véleményéről, valamint minden egyéb szakértői véleményről.

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

A családról szóló 36/2005. sz. törvény kimondja, hogy ha a szülők elmulasztják vagy nem képesek ellátni a kiskorú gyermek gondozását, és ha a kiskorú érdekében ez indokolt, a bíróság dönthet a gyermek olyan természetes személy nevelőszülőnél való elhelyezéséről, aki nevelőszülővé kíván válni, és megfelel a követelményeknek. A nevelőszülő köteles a kiskorú gyermek számára ugyanolyan gondozást biztosítani, mint amelyet a szülők biztosítanak. A nevelőszülő jogosult a kiskorú gyermek képviseletére és arra, hogy a gyermek vagyonát kizárólag általános ügyekben kezelje. A gondoskodás során a kiskorú gyermek szülei csak azokat a szülői jogokat és kötelezettségeket gyakorolják, amelyek nem tartoznak a nevelőszülő felelősségi körébe. Ha a nevelőszülő úgy ítéli meg, hogy a kiskorú gyermek törvényes gyámja által valamely alapvető ügyben hozott döntés nem összeegyeztethető a gyermek érdekével, kérheti, hogy bíróság vizsgálja felül e döntést. A szülőknek joguk van ahhoz, hogy kapcsolatba lépjenek a nevelőszülőnél elhelyezett kiskorú gyermekkel. Ha a szülők és a nevelőszülő nem tudnak megállapodni e jog gyakorlásáról, az ügyben a szülők vagy a nevelőszülők valamelyikének kérésére a bíróság dönt. A kiskorú gyermek nevelőszülőnél való elhelyezésére vonatkozó döntéshozatalkor a bíróság meghatározza a szülők vagy más, annak teljesítésére köteles természetes személyek tartási kötelezettségének mértékét, és arra kötelezi őket, hogy a tartásdíjat fizessék meg a gyermekjóléti és védelmi testület részére.

A nevelőszülőnél való elhelyezés mellett a szlovák törvény elismeri a helyettesítő gondozás egy másik formáját („helyettesítő személyes gondozás”), amelyet azonban nem tekintünk nevelőszülői gondozásnak. Ha a kiskorú gyermeket helyettesítő személyes gondozás alá helyezik, a bíróság előnyben részesíti a kiskorú gyermek rokonait, ha megfelelnek a követelményeknek.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

A rokoni kapcsolat vagy a kapcsolat foka nem releváns a nevelőszülő értékelésekor. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a rokon gyermeket is nevelőszülőnél helyezik el, ha a nevelőszülő megfelel a törvényi követelményeknek, amely esetben a „nevelőszülő” rokonokat is magában foglalhat.

Utolsó frissítés: 22/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.