Cross-border placement of a child including foster family

A child may need a new family either because they are an orphan or because their parents appear unfit to care for them. Also, the term ‘foster family’ might be defined differently across EU countries.

Any type of placement of a child in a foster home with one or more individuals, or in institutional care – an orphanage or a children's home – in another EU country falls under the scope of the Brussels IIa Regulation.

A court or authority planning to place a child with a foster family or in an institution in another EU country has to consult that country’s authorities before ordering the placement. To establish what kind of consultation is necessary, the Regulation refers to national law:

 • If such a placement were to require the public authority of the State where the child is being placed to intervene if it were an internal case there, the consent of the receiving State’s authorities would need to be obtained for a similar cross-border placement prior to ordering the placement.
 • If the public authority is not required to intervene in a similar domestic case in the State where the child is being placed, then its authorities only have to be informed of the placement.

Each EU country’s national law and procedure defines the term ‘foster family’, particularly if it covers relatives.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Čekija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Praktiškai centrinė institucija turi iš kompetentingos vietos vaikų apsaugos agentūros nustatyti, kokios galimybės yra vaiką įkurdinti.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Centrinė institucija savo sutikimą duoda pasikonsultavusi su kompetentinga vaikų apsaugos agentūra. Sutikimas duodamas neoficialiai – centrinė institucija pateikia rašytinę nuomonę.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Centrinė institucija susisiekia su kompetentinga vietos vaikų apsaugos agentūra (savivaldybės institucija su išplėstiniais įgaliojimais), kuri savo ruožtu nustato, ar vaikas galėtų būti įkurdintas (nustato, ar globėjai ir institucijos turi laisvų pajėgumų).

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Jeigu nė vienas iš tėvų negali pats rūpintis vaiku, teismas gali vaiką patikėti teisėto globėjo globai (kai tėvų valdžia iš tėvų yra atimta, jų, kaip tėvų, valdžia yra apribota arba nė vieno iš tėvų nebėra gyvo) arba globėjų šeimai, arba vaikas gali būti patikėtas „kito asmens“ globai. Globėjų šeima ir teisėtas globėjas turi teisę gauti labai konkrečias socialines išmokas. „Kitas asmuo“ teisės gauti tokias išmokas neturi.

Globėjų šeima privalo ir yra įgaliota asmeniškai rūpintis vaiku. Augindama vaiką, globėjų šeima tinkamai įgyvendina tėvų teises ir pareigas. Globėjų šeima privalo ir yra įgaliota priimti sprendimus tik dėl vaiko kasdienių reikalų, atstovauti vaikui tvarkant tuos reikalus ir valdyti vaiko turtą. Globėjų šeima turi informuoti vaiko tėvus apie su vaiku susijusius esminius dalykus. Prireikus pagal aplinkybes teismas nustato papildomas globėjų šeimos teises ir pareigas.

Jeigu vaikas negali būti patikėtas kurios nors iš pirmiau aprašytų formų globai, teismas gali nurodyti vaiką patikėti institucinei globai.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Taip, nemažai globėjų šeimų Čekijoje yra vaikų giminaičiai. Giminystės laipsnis ir kiti apribojimai Čekijos globos teisės aktuose niekaip neapibrėžti.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Vokietija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Iš esmės taip, Vokietijoje iš kitos ES valstybės narės (išskyrus Daniją) pateiktas prašymas atlikti konsultavimosi procedūrą visada turi būti teikiamas prieš įkurdinant nepilnametį.

Iš esmės šis reikalavimas Vokietijoje apima visų formų vaiko įkurdinimą, t. y., visų pirma, vaiko patikėjimą giminaičių globai, jeigu vaiko įkurdinimas grindžiamas siunčiančiosios valstybės narės valdžios institucijos arba teismo priemone. Jeigu priemonę inicijavo kitos ES valstybės narės (išskyrus Daniją) valdžios institucija arba teismas, apskritai galima daryti prielaidą, kad bus reikalingas išankstinis sutikimas.

Ar ypatingais individualiais atvejais galima atsisakyti išankstinio sutikimo reikalavimo, iki vaiko įkurdinimo turi būti išsiaiškinta kompetentingoje federalinės žemės jaunimo gerovės tarnyboje (vok. Landesjugendamt – LJA).

Keičiant arba išplečiant vaiko įkurdinimo priemonę, visada turi būti gaunamas naujas sutikimas.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Sutikimą turi duoti jaunimo gerovės tarnyba, atsakinga už atitinkamą federalinę žemę, kurios teritorijoje planuojama įkurdinti vaiką. Vokietija turi 16 federalinių žemių ir 17 jaunimo gerovės tarnybų (po vieną kiekvienoje federalinėje žemėje, o Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje – dvi; adresų sąrašas nurodytas interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bagljae.de/). Jeigu dar nėra pateikta konkretaus pasiūlymo, kur nepilnametis bus įkurdintas, Vokietijos centrinė institucija nustatys artimiausią ryšį turinčios teritorijos jaunimo gerovės tarnybą. Alternatyviu atveju kompetentinga laikoma Berlyno federalinė žemė (Įstatymo, kuriuo įgyvendinamos tam tikros teisinės priemonės tarptautinės šeimos teisės srityje (vok. Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – Tarptautinės šeimos teisės įstatymo, IntFamRVG 45 straipsnis).

Federalinė žemė

Adresas

Telefono numeris, fakso numeris, e. pašto adresas, interneto svetainė

Baden-Viurtembergas

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vadovas: Reinhold Grüner
Tel. +49 (0)711 6375-0
Faksas +49 (0)711 6375-449
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasreinhold.gruener@kvjs.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kvjs.de/

Bavarija

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 Munich

Vadovas: Hans Reinfelder

Tel. +49 (0)89 1261-04

Faksas +49 (0)89 1261-2412

E. paštas grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.blja.bayern.de/

Berlynas

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Vadovas: Bus paskelbta

Nuolatinė atstovė federalinėje asociacijoje (BAG):
Dr. Sabine Skutta

Tel. +49 (0)30 90227-5580

Faksas +49 (0)30 90227-5011

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassabine.skutta@senbjf.berlin.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburgas

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Vadovas: Volker-Gerd Westphal

Tel. +49 (0)331 866-0

Faksas +49 (0)331 866-3595

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremenas

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vadovė: Christiane Schrader

Tel. +49 (0)421 361-0

Faksas +49 (0)421 496-4401

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschristiane.schrader@soziales.bremen.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburgas

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vadovas: Dr. Herbert Wiedermann

Tel. +49 (0)40 42863-2504

Faksas +49 (0)40 42796-1144

E. paštas herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.hamburg.de/basfi/

Hesenas

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vadovė: Cornelia Lange

Tel. +49 (0)611 3219-3248 arba -3249

Faksas +49 (0)611 817-3260

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascornelia.lange@hsm.hessen.de

Nuolatinė atstovė federalinėje asociacijoje (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel. +49 (0)611 3219-3433

Faksas +49 (0)611 32719-3433

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassusanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklenburgas-Pomeranija

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vadovas: Bus paskelbta

Kontaktinis asmuo: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tel. +49 (0)385 396899-11
Faksas +49 (0)385 396899-19
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Žemutinė Saksonija

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vadovė: Silke Niepel
Tel. +49 (0)511 89701-303

Faksas +49 (0)511 89701-330

E paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassilke.niepel@ls.niedersachsen.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.soziales.niedersachsen.de/

Šiaurės Reinas-Vestfalija

(Reino kraštas)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Cologne

Vadovas: Lorenz Bahr

Tel. +49 (0)221 809-4002

Faksas +49 (0)221 809-4009

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLR4Buero@lvr.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.lvr.de/

Šiaurės Reinas-Vestfalija

(Vestfalija-Lipė)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vadovė: Birgit Westers
Tel. +49 (0)251 591-01

Faksas +49 (0)251 591-275

E paštas birgit.westers@lwl.org

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Reino kraštas-Pfalcas

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vadovė: Birgit Westers
Tel. +49 (0)6131 967-289

Faksas +49 (0)6131 967-365

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaszeller.birgit@lsjv.rlp.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saro kraštas

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vadovė: Alexandra Heinen

Tel. +49 (0)681 501 – 2082

E. paštas a.heinen@soziales.saarland.de

Nuolatinė atstovė federalinėje asociacijoje (BAG):
Annette Reichmann
Tel. +49 (0)681 501-2082
Faksas +49 (0)681 501-3416
E. paštas a.reichmann@soziales.saarland.de
E. paštas landesjugendamt@soziales.saarland.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksonija

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vadovas: Peter Darmstadt
Tel. +49 (0)371 24081-101

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspeter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksonija-Anhaltas

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Vadovė: Antje Specht

Atstovė federalinėje asociacijoje (BAG): Corinna Rudloff
Tel. +49 (0)345 514-1625/1855

Faksas +49 (0)345 514-1012/1719

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasantje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlėzvigas-Holšteinas

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vadovas: Thorsten Wilke
Tel. +49 (0)431 988-2405
Faksas +49 (0)431 988-2618
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasthorsten.wilke@sozmi.landsh.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Tiuringija

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vadovė: Martina Reinhardt

Tel. +49 (0)361 573411-300

Faksas +49 (0)361 573411-830

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmartina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.thueringen.de/

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Iš kitos ES valstybės narės (išskyrus Daniją) pateiktas prašymas duoti sutikimą įkurdinti nepilnametį siunčiamas arba tiesiogiai kompetentingai Vokietijos jaunimo gerovės tarnybai, arba per kitos ES valstybės narės centrinę instituciją Vokietijos Federalinei teisingumo tarnybai (vok. Bundesamt für Justiz), kuri pastaruoju atveju perduoda prašymą kompetentingai Vokietijos jaunimo gerovės tarnybai.

Vietos kompetenciją turinti Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba pagal IntFamRVG 46 straipsnio 1 dalį prašymą paprastai patenkina, jeigu:

1. planuojamas vaiko įkurdinimas Vokietijoje atitinka vaiko interesus, visų pirma todėl, kad jis turi konkretų ryšį su Vokietija,

2. užsienio valdžios institucija pateikė ataskaitą ir, prireikus, medicinos pažymas arba įvertinimus, kuriuose išdėstytos planuojamo vaiko įkurdinimo priežastys,

3. vaikas buvo išklausytas per užsienyje vykusį procesą, nebent apklausa veikiausiai buvo netinkama atsižvelgiant į vaiko amžių ar brandą (paprastai laikoma, kad prie vaiko amžiaus ir raidos lygio pritaikyta apklausa, per kurią aiškinamasi vaiko įkurdinimo Vokietijoje klausimą, yra būtina, jeigu vaikas yra trejų metų amžiaus arba vyresnis),

4. atitinkama įstaiga arba vaikus globojanti šeima davė sutikimą ir nėra priežasčių nevykdyti tolesnių vaiko įkurdinimo veiksmų,

5. buvo suteiktas arba pažadėtas patvirtinimas pagal užsieniečių statuso reglamentavimo teisės aktus ir

6. pasirūpinta išlaidų (įskaitant pakankamą sveikatos draudimą) padengimu.

Jaunimo gerovės tarnyba turi pasirūpinti, kad šeimos bylų teismas (vok. Familiengericht), t. y. aukštesniojo federalinės žemės teismo (Oberlandesgericht), kurio jurisdikcijoje turi būti įkurdintas vaikas, padalinys, patvirtintų planuojamą duoti sutikimą, o tada jaunimo gerovės tarnyba gali prašančiajai užsienio valdžios institucijai pranešti apie savo sutikimą (IntFamRVG 47 straipsnio 1 dalis, pirmas sakinys).

Po to, kai buvo suteiktas patvirtinimas arba buvo atsisakyta jį suteikti, kompetentinga Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba informuoja prašančiąją užsienio valdžios instituciją, Vokietijos centrinę instituciją ir įstaigą arba vaikus globojančią šeimą, kurioje turi būti įkurdintas vaikas, apie motyvuotą galutinį sprendimą (IntFamRVG 46 straipsnio 5 dalis).

Reikalaujama pateikti toliau nurodytą informaciją ir įrodymus:

–       kompetentingos užsienio valdžios institucijos, įkurdinančios vaiką, pavadinimą, adresą ir telefono numerį,

–       vaiko vardą ir pavardę, gimimo datą ir pilietybę

(tapatybės kortelės arba gimimo liudijimo kopiją),

–       (planuojamą) įkurdinimo trukmę,

–       bendras vaiko įkurdinimo priežastis ir (arba) profesinį pagrindą ir motyvus, kodėl vaikas įkurdintas būtent Vokietijoje

(įskaitant ankstesnius teismo sprendimus),

–       informaciją apie vaiko sveikatos būklę

(jeigu turima, pateikti medicinos pažymas ir įvertinimus),

–       priimančios globos įstaigos ar vaikus globojančios šeimos pavadinimą ar vardus ir pavardes, adresą ir telefono numerį,

–       globos įstaigos ar vaikus globojančios šeimos sutikimą įkurdinti vaiką,

–       jeigu turima: tinkamumo globoti vaikus pažymėjimą ar priimančiosios vaikus globojančios šeimos licenciją arba priimančiosios įstaigos veiklos licenciją pagal Vokietijos teisę,

–       vaikų globos teisę turinčių asmenų kontaktinius duomenis,

–       įrodymus, kad per užsienyje vykstantį procesą vaikas buvo išklausytas, nebent, atsižvelgiant į vaiko amžių ar brandą, apklausa atrodo netinkama,

–       išaiškinimo, kas prisiims išlaidas, įrodymus,

–       vaiko sveikatos būklės / civilinės atsakomybės draudimo įrodymus.

Visa informacija ir įrodymai turi būti išversti į vokiečių kalbą.

Pasiliekama teisė prašyti papildomos informacijos ir (arba) dokumentų.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Pagal Reglamento „Briuselis IIa“ 56 straipsnį ši sąvoka apima visus vaiko įkurdinimo ne įstaigose atvejus. Tai atitinka Socialinio kodekso (vok. Sozialgesetzbuch – SGB) Aštuntosios knygos „Vaikų ir jaunimo gerovė“ (SGB VIII) 44 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį: „bet kuris asmuo, pageidaujantis rūpintis vaiku arba jaunuoliu visą laiką savo namų ūkyje“. Tai yra globėjas.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Taip. Iš esmės ši sąvoka apima visus giminystės ryšius.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Prancūzija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis

Yra procedūrų dėl išankstinių konsultacijų ir sutikimo gavimo prieš perkeliant vaiką Prancūzijoje tarpvalstybiniu lygmeniu, kaip numatyta 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, vadinamo reglamentu „Briuselis IIa“ (toliau – reglamentas „Briuselis IIa“), 56 straipsnyje. Šių procedūrų įgyvendinimas aprašytas 2005 m. spalio 28 d. teisingumo ministerijos aplinkraštyje dėl reglamento įsigaliojimo (aplinkraštis Nr. CIV/03/05; Nr. NOR JUS C 05 20 191 C).

Be vaiko patikėjimo vienam iš tėvų, šių procedūrų išimčių nėra, nes pagal Prancūzijos teisę turi įsikišti valdžios institucija, kuri turi nuspręsti, ar sprendimas dėl vaiko patikėjimo priimamas administracinėje sistemoje gavus teisės pareigūnų sutikimą arba teisme.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Centrine institucija šioje srityje Prancūzija paskyrė Jaunimo apsaugos direktorato (pranc. Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ) Teisėkūros ir teisės reikalų tarnybą (K1 tarnyba). Todėl svarstant vaiko perkėlimą į Prancūziją iš kitos reglamento šalimi esančios valstybės narės su ja reikia konsultuotis, kai vyksta konsultacijų ir pritarimo procedūros.

Dokumentus galima siųsti:

• e. paštu: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• paštu šiuo adresu:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris, France (Prancūzija)

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją)

Jeigu kita valstybė narė, kuri yra reglamento „Briuselis IIa“ šalis, planuoja perkelti vaiką į Prancūziją, prašančiosios valstybės narės centrinė institucija Prancūzijos centrinei institucijai turi pateikti:

 • informaciją apie nepilnamečio civilinę būklę;
 • asmenų, kuriems tenka su nepilnamečiu susijusios tėvų pareigos, tapatybę ir kontaktinius duomenis;
 • informaciją apie asmenų, paskirtų vaiko globėjais, tapatybę arba informaciją apie siūlomą vaikų priežiūros įstaigą;
 • nepilnamečio asmeninės ir šeiminės padėties apžvalgą (įskaitant išsamią bendrąją informaciją ir pastaruosius įvykius);
 • veiksmus, kurių ėmėsi prašančioji institucija, kad paruoštų vaiko patikėjimą;
 • siūlomo patikėjimo tvarką (trukmę ir susirašinėjimo, išvykų, lankymo bei apgyvendinimo teisių organizavimą);
 • siūlomo patikėjimo finansavimo priemones;
 • tolesnių veiksmų po patikėjimo organizavimo ir galimų incidentų tvarkymo priemones;
 • prašomo patikėjimo trukmę.

Gavusi šiuos dokumentus Prancūzijos centrinė institucija atliks visas būtinas patikras susisiekusi su atitinkamo departamento taryba. Atsakymo laukimas gali užtrukti įvairiai, priklausomai nuo atvejo sudėtingumo.

Kalbant apie terminus:

šie dokumentai turi būti pateikti prieš vaiką patikint atitinkamiems asmenims Prancūzijoje, laikantis reglamento nuostatų. Bet kuriuo atveju dokumentus reikėtų pateikti kuo labiau iš anksto iki siūlomos vaiko patikėjimo datos, kad faktinė vaiko patikėjimo data nebūtų pavėlinta.

Kalbant apie prašymus pratęsti jau patikėtų vaikų buvimą, juos reikia siųsti Prancūzijos centrinei institucijai likus bent dviem mėnesiams iki vaiko patikėjimo laikotarpio pabaigos.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Prancūzijos teisėje globėjų šeima apibrėžta taip: „asmuo, kuris už atlygį, reguliariai ir nepertraukiamai priima nepilnamečius ir jaunus suaugusiuosius iki dvidešimt vienų metų amžiaus į savo namus“ ir „visi tuo adresu gyvenantys asmenys“ (Socialinių veiksmų ir šeimos kodekso (pranc. Code de l’action sociale et des familles) L. 421-2 straipsnis). Kad šeima būtų paskirta „globėjų šeima“, būtinas oficialus departamento tarybos pritarimas.

Tačiau Prancūzijos teisėje taip pat pripažįstama sąvoka „patikima trečioji šalis“; tai asmuo, kuriam patikimas vaikas, kuris nėra šeimos narys ir kuris gauna pašalpą, atitinkančią rūpinimosi vaikų sąnaudas.

Galiausiai, teisės aktuose taip pat numatyta globa, kurią užtikrina šeimos narys, kuriam vaikas patikimas gavus administracinės institucijos ar teismo pritarimą. Šios dvi priemonės yra nurodytos Civilinio kodekso 375-3 straipsnio 2 dalyje.

Įgyvendinant reglamentą „Briuselis IIa“ visiems šiems scenarijams taikoma ta pati tvarka ir reikia iš anksto konsultuotis su Prancūzijos centrine institucija ir gauti jos pritarimą.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Pagal bendrą aiškinimą, kuriuo pageidaujama vadovautis taikant reglamentą „Briuselis IIa“, į sąvoką „globėjų šeima“ įtraukiami nepilnamečio šeimos nariai. Taigi nepilnametį patikint šeimos nariams, kurie nėra jo tėvai, reikia iš anksto pasikonsultuoti su Prancūzijos centrine institucija.

Paskutinis naujinimas: 31/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Italija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Italijos teisės aktuose šiuo metu nėra nustatyta konkrečių normų, kuriomis būtų reglamentuojama išankstinio konsultavimosi procedūra, numatyta Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 56 straipsnio 1 dalyje. Tačiau pagal bendrąsias nuostatas, siekiant įkurdinti vaiką (t. y. jį įkurdinti su kitais asmenimis negu jo tėvai), reikia, kad dalyvautų kompetentinga teisminė institucija.

Atliekant vaiko įkurdinimo Italijoje vertinimą pagal minėtojo reglamento 56 straipsnį, patartina pasikonsultuoti su Italijos centrine institucija dėl reikiamos informacijos ar netgi pagalbos (Teisingumo ministerijos Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamento centrinė institucija, via D. Chiesa 24, 00136 Rome; tel. +39 06 6818.8535; e. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasautoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Įkurdinant vaiką turi dalyvauti teisminė institucija; nesant konkrečių teisės normų, patartina prieš įkurdinant vaiką pasikonsultuoti su Italijos centrine institucija. Nesant šalies vidaus teisės normų, kuriomis būtų reglamentuojamas tarpvalstybinis vaiko įkurdinimas, Italijos teismai pagal 1983 m. Įstatymo Nr. 184 4 straipsnio 2 dalyje išdėstytos globos sistemos analogiją turi duoti leidimą dėl tokio įkurdinimo. Todėl, siekiant įkurdinti vaiką Italijoje, reikia, kad dalyvautų Italijos teismai.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Konkrečių nacionalinės teisės normų nėra.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Nacionalinėje teisėje neapibrėžta sąvoka „vaikus globojanti šeima“, kuri Italijos teisėje gali būti vadinama famiglia affidataria. Tačiau šis teisinis institutas reglamentuojamas 1983 m. Įstatyme Nr. 184. Šiame įstatyme famiglia affidataria apibrėžiama kaip šeima (poros, turinčios arba neturinčios bendrų vaikų, arba nesusituokę asmenys), atsakinga už vaiko, praradusio savo biologinių tėvų pagalbą ir apsaugą, globą.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Pagal nacionalinę teisę (žr. 1983 m. Įstatymo Nr. 184 2 straipsnį) bet kuris nepilnametis, laikinai netekęs tinkamos šeimos aplinkos, gali būti patikėtas kitai šeimai, galbūt su kitais nepilnamečiais, arba nesusituokusiam asmeniui, arba šeimos tipo bendruomenei, siekiant apsaugoti jo gerovę, švietimą ir mokymąsi. Jeigu vaiko tinkamai įkurdinti šeimoje neįmanoma, vaikas gali būti priimtas į viešąją arba privačią globos įstaigą, pageidautina, vaiko gyvenamosios vietos regione. Nesant teisės aktuose nurodytos apibrėžties, paprastai laikoma, kad globėjų šeimos reiškia kitus asmenis negu vaiko tėvai. Nacionalinėje teisėje šiuo požiūriu neskirstoma į giminaičius ir negiminaičius. Tačiau, kai vaikas paimamas iš šeimos, teisėjas visų pirma turi įsitikinti, ar galima vaiką įkurdinti su giminaičiais. Jeigu negalima, gali būti svarstomos negiminaičių kandidatūros.

Paskutinis naujinimas: 22/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Latvija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Prieš nurodant įkurdinti vaiką kitoje valstybėje, turi būti konsultuojamasi su kompetentingu šeimos teismu (latv.bāriņtiesa), turinčiu jurisdikciją teritorijoje, kurioje bus įkurdinamas vaikas, ir turi būti gautas jo sutikimas.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Apie vaiko įkurdinimo planą reikia informuoti Latvijos teisingumo ministeriją, o pastaroji susisieks su kompetentingu šeimos teismu dėl sutikimo davimo.

Kompetentingo šeimos teismo sutikimas nereikalingas, jei tuo metu, kai vaikas įkurdinamas, vaiko globos teisė iš tėvų neatimta arba globos teisė suteikta kitam asmeniui.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Latvijos teisingumo ministerija yra centrinė ryšių palaikymo institucija, kuri nagrinėja reglamento 56 straipsnyje nurodytus sprendimus dėl įkurdinimo ir perduoda juos kompetentingai Latvijos institucijai, kuri priima sprendimus dėl įkurdinimo.

Reikalingų dokumentų sąrašas:

1. informacija apie vaiko teisinį statusą, visų susijusių teismo sprendimų kopijos ir jų vertimas į latvių k.;

2. informacija apie vaiko paėmimo iš šeimos priežastis ir jos vertimas į latvių k.;

3. vaiko gimimo liudijimo kopija;

4. informacija apie vaiko poreikius (sveikatos būklę, išsilavinimą, emocinius poreikius ir kalbas, kuriomis galima susikalbėti su vaiku) ir jos vertimas į latvių k.;

5. mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo pažymėjimas, medicinos dokumentai (informacija apie sveikatos patikrinimus, skiepijimą ir diagnozuotas ligas) ir jų vertimas į latvių k.

6. informacija apie asmenį, pas kurį įkurdinamas vaikas, arba apie šeimą, kurioje jis įkurdinamas.

*Jei užsienio institucija nenurodė konkretaus asmens Latvijoje, pas kurį turėtų būti įkurdintas vaikas, šeimos teismas, atsižvelgdamas į vaiko ryšių su Latvija svarbą, padės rasti tinkamą globėją arba vaikus globojančią šeimą Latvijoje.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Latvijoje tėvų globos netekę vaikai gali būti įkurdinami vaikus globojančioje šeimoje arba jiems gali būti paskirta globa.

Vaiką globojanti šeima – tai šeima, kuri suteikia globą našlaičiui arba tėvų globos netekusiam vaikui tol, kol jis, jei įmanoma, grąžinamas tėvų globai arba kol vaikas įvaikinamas arba jam nustatoma globa.

Globėjas prisiima visas tėvų teises bei pareigas ir atstovauja vaikui visais asmeniniais ir nuosavybės klausimais.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Vaiko globėju gali būti paskirtas vaiko giminaitis arba ne giminaitis, kurį šeimos teismas laiko asmeniu, galinčiu atlikti globėjo pareigas.

Bet kuris giminaitis, kuris nori rūpintis vaiku, gali būti paskirtas jo globėju, jei turi reikiamų gebėjimų ir savybių, kad galėtų atlikti globos užduotis.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Malta

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Šioje srityje atsakinga institucija yra Socialinės globos standartų institucija, kuri paskirta Maltos centrine institucija. Žr. atsakymą į 3 klausimą.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Šioje srityje atsakinga institucija yra Socialinės globos standartų institucija, kuri paskirta Maltos centrine institucija.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Kad Maltoje būtų galima įregistruoti tarptautinį įkurdinimą, prašančiosios valstybės centrinė institucija turi paprašyti Maltos centrinės institucijos sutikimo. Reikia paprašyti prašymo formos ir ją pateikti Maltos centrinei institucijai – Socialinės globos standartų institucijai.

Taikoma toliau nurodyta procedūra.

Maltos centrinei institucijai turi būti pateikta tinkamai užpildyta prašymo forma ir prašomi dokumentai. Šį prašymą turi pateikti prašančiosios valstybės centrinė institucija. Visi siunčiami prašomi dokumentai turi būti tik maltiečių arba anglų k.

Gavusi prašymo formą Maltos centrinė institucija nustato, dėl kokio įkurdinimo kreipiamasi.

Atsižvelgdama į atvejį, Maltos centrinė institucija prašymą ir dokumentus siunčia atitinkamai Maltos kompetentingai institucijai, pvz., vaikų apsaugos įstaigai Aġenzija Appoġġ. Visais atvejais kompetentingos institucijos prašymus vertina remdamosi savo žiniomis ir tinkamai atsižvelgdamos į šiuos vaiko įkurdinimo aspektus: švietimo / pedagoginį, teisinės pagalbos, psichosocialinį / psichiatrinį ir vaiko saugumo / apsaugos.

Tada Maltos centrinė institucija apie kompetentingų Maltos institucijų sprendimą dėl tarptautinio vaiko įkurdinimo galės pranešti prašančiosios valstybės kompetentingai institucijai. Vaiko įkurdinimo procedūrą galima pradėti tik gavus Maltos centrinės institucijos sutikimą. Tada prašančiosios valstybės centrinės institucija Maltos centrinę instituciją informuos apie tarpvalstybinio įkurdinimo pradžios datą.

Kai kurie dokumentai, kuriuos reikia pateikti su prašymu:

a)    motinos, tėvo ir vaiko nacionalinės asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso kopija,

b)    vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai),

c)    pareiškimas dėl globos ir globos teisių,

d)    bet kokie kiti reikalingi dokumentai.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Maltos teisės aktuose sąvoka „vaikus globojanti šeima“ nenumatyta. Tačiau 2007 m. Globos šeimoje akto (Maltos įstatymų 491 skyrius) 2 straipsnyje „globėjas“ apibrėžtas kaip „vienas ar daugiau asmenų, kuriam (-iems) Globos taryba leido globoti vaiką“. Be to, Nepilnamečių apsaugos (Alternatyvios globos) akto (Maltos įstatymų 602 skyrius), kuriuo, jam įsigaliojus, bus pakeistas 2007 m. Globos šeimoje įstatymas, 2 straipsnyje „globėjas“ apibrėžtas kaip „vienas ar daugiau asmenų, kuriam (-iems) Globos taryba leido globoti nepilnametį“.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Maltos teisės aktuose sąvoka „vaikus globojanti šeima“ nenumatyta.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Austrija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis

1. Perkėlimas į užsienį

Jeigu globos teisė suteikiama dviem asmenims, iš esmės jie taip pat privalo tarpusavyje susitarti ir nustatyti gyvenamąją vietą. Šis tarpusavio susitarimo principas taikomas be apribojimų, t. y. taip pat kai vaikas juda Austrijos viduje, ypač jeigu dėl persikėlimo jo gyvenime įvyksta reikšmingų pokyčių. Be to, ypač jeigu gyvenamoji vieta keičiasi į užsienį, vienam iš tėvų, pageidaujančiam kraustytis į užsienį, reikės kito iš tėvų sutikimo arba teismo leidimo. Teismas privalo atsižvelgti ir į vaiko gerovę, ir į tėvų interesus.

Jeigu teismo sprendimu arba pagal susitarimą pagrindinė globos teisė suteikiama vienam iš tėvų, tik jis turi teisę nustatyti gyvenamąją vietą, kaip nustatyta Austrijos Bendrojo civilinio kodekso (vok. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162 straipsnio 2 dalyje. Taigi kraustantis Austrijos viduje patvirtinimo nereikia.

Tačiau pagal suformuotą jurisprudenciją tokiomis aplinkybėmis, ypač kai vaiko kraustymasis yra svarbus klausimas, pagrindinę globos teisę turintis vienas iš tėvų taip pat privalo informuoti kitą iš tėvų ir atsižvelgti į vaiko gerovę. Be to, gyvenamosios vietos pakeitimas neturėtų daryti reikšmingo poveikio kito iš tėvų naudojimuisi globos teise. Šis apribojimas taikomas visų pirma kraustantis į užsienį.

Tas pats taikoma globos teisę turintiems globėjams, tačiau praktikoje tai retas atvejis, nes globos teisė paprastai priklauso vaikų gerovės institucijai.

2. Vaiko patikėjimas globos įstaigai arba globėjams

Vaiką patikint gavus globos teisės turėtojo (-ų) (dažniausiai tėvų) sutikimą, jokių tolesnių veiksmų nereikia. Vis dėlto vaiką patikint negavus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimo, turi būti imamasi skubos priemonės, kaip tai suprantama įstatyme, – teisminės peržiūros.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Žr. 1 klausimą.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją)

Konsultacijų procedūrą turi vykdyti kompetentingas teismas arba vaikų gerovės institucija (vok. Kinder- und Jugendhilfeträger) per centrinę instituciją. Jeigu už konsultacijų procedūrą atsako vaikų gerovės institucija, taikomos šios sąlygos:


Sąlygos

Dokumentų reikalavimai

Magistrat der Stadt Wien (Vienos miesto savivaldybė)

Amt für Jugend und Familie (Jaunimo ir šeimos tarnyba)

Gruppe Recht (Teisinės paslaugos)

Rüdengasse 11

1030 Vienna, Austria (Austrija)

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Prašančioji institucija sutinka padengti išlaidas

Nuoroda į Įstatymo dėl tarptautinės šeimos teisės procedūros (vok. Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG) 46 straipsnį

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Aukštutinės Austrijos regiono vyriausybė)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Visuomenės, socialinių reikalų ir sveikatos direktoratas)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo paramos departamentas)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria (Austrija)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskjh.post@ooe.gv.at

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Sutikimas padengti išlaidas
 • Yra globos vieta
 • Konkrečios priežiūros įstaigos sutikimas
 • Iš anksto nustatytas gyvenamosios vietos statusas
 • Aiškus pareigų pasidalijimas tarp prašančiosios valstybės narės (tipas, mastas ir mokėjimas) ir valstybės narės, į kurią kreipiamasi (įstaigos priežiūra)
 • Prašančioji institucija pripažįsta Aukštutinės Austrijos profesinius standartus
 • Prašančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos aprašymas ir kontaktiniai duomenys
 • Įstaiga, kuriai turi būti patikėtas nepilnametis (adresas)
 • Nepilnamečio, tėvų, brolių ir seserų, globos teisės turėtojų duomenų lapas
 • Iki šiol auginant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Siūlomo patikėjimo rūšis ir priežastys
 • Nustatyti faktai, diagnozės, ataskaitos, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Kontaktų su biologiniais tėvais teisių apžvalga
 • Oficialus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Sveikatos draudimo arba turimo socialinio draudimo įrodymas

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgo regiono vyriausybė)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo paramos skyrius)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria (Austrija)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassoziales@salzburg.gv.at

 • Įstaigos, kuriai patikimas vaikas, sutikimas
 • Prašančiosios institucijos rašytinis sutikimas padengti išlaidas
 • Globėjo ir kompetentingos vietos vaikų gerovės institucijos sutikimas vaiko patikėjimo atveju
 • Prašančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos aprašymas ir kontaktiniai duomenys
 • Įstaiga, kuriai turi būti patikėtas nepilnametis (adresas, kontaktiniai duomenys)
 • Nepilnamečio, tėvų, brolių ir seserų, globos teisės turėtojų duomenų lapas
 • Iki šiol auginant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Informacija apie siūlomo vaiko patikėjimo priežastis, įskaitant atvejo istoriją ir problemos aprašymą
 • Medicininės / psichiatrinės išvados, diagnozės, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Kontaktų su biologiniais tėvais teisių apžvalga
 • Oficialus globos teisės turėtojo sutikimas
 • Teismo sprendimai
 • Forma E109 (sveikatos draudimo įrodymas) arba turimo socialinio draudimo įrodymas
 • Nepilnamečio e. kortelės kopija
 • Patikėjimo data ir numatoma trukmė

Amt der Steiermärkischen (Štirijos regiono vyriausybė)

A11 Fachabteilung (A11 politikos departamentas) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Socialinių reikalų, darbo, vaikų ir jaunimo paramos skyrius), Bereich Recht und Gewaltschutz (Teisės ir apsaugos nuo smurto grupė)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Austria (Austrija)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasabteilung11@stmk.gv.at

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Išlaidas padengia prašančioji valstybė narė
 • Teisėti globėjai suteikia sutikimą
 • Teismo sprendimai
 • Medicininės išvados
 • Prašančiosios kompetentingos institucijos vaiko perdavimo ataskaita (istorija, dabartinė socialinė ir šeimos padėtis, problemų ir išteklių aprašymas, socialinio darbuotojo išvados ir prognozės, tikslų įgyvendinimas, trumpas įvertinimas)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolio regiono vyriausybė)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo paramos departamentas)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austria (Austrija)

 • Išlaidas padengia prašančioji valstybė narė
 • Įstaigos sutikimas
 • Turi būti pateiktas paramos planas, atvejo istorija ir problemos aprašymas:

- nepilnamečio duomenys

- tėvų duomenys

- brolių ir seserų duomenys

- globos teisę turintis asmuo

- iki šiol suteikta parama

 • Visos svarbios ataskaitos, psichologiniai įvertinimai ir kt.
 • Rašytinis globos teisės turėtojų sutikimas
 • Įrodytas globojamo nepilnamečio sutikimas, nebent klausymas atrodo netikslingas dėl vaiko amžiaus arba (įrodyto) brandos laipsnio
 • Nepilnamečio sveikatos draudimo įrodymas
 • Nepilnamečio tapatybės dokumento kopija
 • Įstaigos, kuriai patikimas vaikas, rašytinis sutikimas
 • Nurodomos priežastys:

- kodėl būtent ši įstaiga?

- jei taikytina, priežastis, kodėl reikia skubios pagalbos

 • Pagalbos pradžios data ir numatoma trukmė
 • Būsima nepilnamečio padėtis grįžus

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergo regiono vyriausybė)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Austria (Austrija)

Abteilung Soziales und Integration (Socialinių reikalų ir integracijos departamentas)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Įstaigos, kuriai patikimas vaikas / globėjų šeimos sutikimas
 • Sutikimas padengti išlaidas
 • Prašančioji kompetentinga institucija ir kontaktiniai duomenys
 • Norima įstaiga / globėjų šeima (adresas)
 • Nepilnamečio ir tėvų duomenys
 • Globos sprendimas su paaiškinimu: (Ką) ... patikint (kam) ..., atsakomybė už priežiūrą ir auklėjimą perduodama įstaigai / globėjų šeimai
 • Iki šiol auginant vaiką suteikta parama
 • Patikėjimo priežastys, sutartas paramos planas, ateities perspektyvos
 • Vaikų ir jaunuolių psichiatro / psichologo išvados / diagnozės

Pastabos

 • Nepilnamečio klausymas
 • Globos teisės turėtojų sutikimas
 • Sveikatos draudimo įrodymas

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Žemutinės Austrijos regiono vyriausybė)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Sveikatos ir socialiniai reikalai)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Jaunimo gerovės departamentas)

Landhausplatz 1,

3109 St. Poelten, Austria (Austrija)

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti ir (arba) Žemutinėje Austrijoje yra kontaktinis asmuo vaiko gerovės klausimais
 • Rašytinis sutikimas padengti išlaidas
 • Tinkamas patikėjimas globoti
 • Konkrečios įstaigos sutikimas
 • Žemutinės Austrijos profesinių standartų pripažinimas
 • Reguliari paramos plano, įskaitant auklėjimo tikslus, peržiūra, kurią atlieka prašančioji institucija
 • Kontaktinio asmens pareiškimas, jei priemonės taikymą būtina nutraukti
 • Turimos psichikos, emocinio, socialinio, mokyklinio / profesinio vystymosi ataskaitos
 • Turimos medicininės išvados
 • Pagrindinių nepilnamečio dokumentų, e. kortelės kopija
 • Informacija apie gydymą vaistais
 • Paramos planas, įskaitant iki šiol skirtą paramą
 • Problemos aprašymas, socialinė ir psichologinė diagnozė, tikslinė priemonės taikymo aplinka, trukmė ir prognozės
 • Nepilnamečio klausymo dėl planuojamos priemonės įrašas
 • Rašytinis globos teisės turėtojo sutikimas
 • Susitarimas, kaip organizuoti galimas lankymo teises

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlando regiono vyriausybė)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (6 departamentas –

socialiniai reikalai, sveikata, šeima, sportas)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austria (Austrija)

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Sutikimas padengti išlaidas
 • Įstaigos ar globėjo sutikimas
 • Kompetentingos institucijos aprašymas ir kompetencijos deklaracija
 • Nepilnamečio duomenys
 • Informacija apie problemą (patikėjimo priežastis, tikslai, nustatyti faktai, vertinimai, pažymos, teismo sprendimai)
 • Globos teisės turėtojų sutikimas

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Dėl sąvokos „globėjas“ Austrijos teisėje norėtume pabrėžti du dalykus. Jeigu tai tėvų valdžia, globėjai yra asmenys, kurie (iš dalies arba visiškai) rūpinasi vaiko priežiūra ir auklėjimu ir su kuriais vaikas turi arba numatoma, kad turės, santykius, panašius į vaikų santykius su biologiniais tėvais (ABGB 184 straipsnis). Sąlygos ir priemonės, kaip patikrinti, kurie asmenys (ar poros), kuriems vaikų gerovės institucijos gali patikėti (tik) globoti ir auklėti vaikus, yra nustatyti kiekvieno iš devynių Austrijos regionų įstatymuose.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Austrijos teisės aktuose sąvoka „globėjas“ gali būti tyčia aiškinama labai bendrai. Be senelių, pagal ABGB 178 straipsnį turinčių ypatingą statusą, bet koks (kitas) giminaitis gali būti globėjas, jeigu (iš dalies arba visiškai) prižiūri ir auklėja vaiką ir bent ketina kurti su vaiku santykius, panašius į vaikų santykius su biologiniais tėvais. Ar vaikų gerovės institucijos atlieka tokių asmenų patikras, taip pat nustatyta kiekvieno iš devynių Austrijos regionų įstatymuose. Apskritai dėl artimų giminaičių, kaip antai senelių ir tėvų brolių bei seserų, tokios patikros neatliekamos.

Paskutinis naujinimas: 28/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Portugalija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis

Taip, norint priimti sprendimą dėl nepilnamečio įkurdinimo vaikus globojančioje šeimoje arba įstaigoje Portugalijoje turi būti konsultuojamasi ir turi būti gaunamas išankstinis sutikimas.

Konsultuotis ir gauti išankstinį sutikimą nebūtina, jei vaiko globa patikima asmeniui, su kuriuo vaiką sieja giminystės ryšys, pvz., seneliams, dėdėms ir tetoms arba vyresniems broliams ir seserims. Tokiais atvejais institucijai, priimančiai sprendimą dėl vaiko įkurdinimo, pakanka informuoti Portugalijos centrinę instituciją.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Portugalijos centrinė institucija pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 yra:

DGRSP – Reabilitacijos ir įkalinimo įstaigų generalinis direktoratas (portug. Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Teisinės pagalbos ir ginčų skyrius (portug. Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon (Portugalija)

Tel. (+351) 218 812 200

Faksas (+351) 218 853 653

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgjc@dgrsp.mj.pt

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInterneto svetainė

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją)

Jaunuolių įkurdinimo Portugalijoje pagal Reglamento „Briuselis IIa“ 56 straipsnį procedūros etapai

ACP – Portugalijos centrinė institucija

1 etapas – išankstinis ACP leidimas įkurdinti

 • prašančiosios valstybės centrinės institucijos prašymas suteikti išankstinį leidimą;
 • pateiktų dokumentų peržiūra ir vertinimas atsižvelgiant į vaiko įkurdinimo kriterijus ir sąlygas;
 • ACP sprendimas dėl išankstinio leidimo patvirtinimo arba atsisakymo jį išduoti;
 • tik orientacinio pobūdžio terminas: priklausomai nuo bylos sudėtingumo – 1–3 mėnesiai nuo visų dokumentų, reikalingų prašymui pagrįsti, gavimo.

2 etapas – teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu

 • Vaikus globojanti šeima, pagrindinė institucija arba institucija, kuriai buvo patikėta vaiko globa, teismui (teritorijos, kurioje gyvena vaikus globojanti šeima arba yra įsisteigusi institucija, šeimos ir nepilnamečių bylų skyriui (portug. Juízo de Família e Menores) pateikia prašymą dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu. Prie šio prašymo reikia pridėti dokumentus, patvirtinančius išankstinį ACP sutikimą, ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacija apie vaiko įkurdinimą: trukmę, intervencinį planą, vaikus globojančios šeimos pareiškimą, kad jos nariai save finansiškai išlaiko.

Arba:

Portugalijos centrinei institucijai siunčiamas kilmės valstybės administracinės arba teisminės institucijos priimtas sprendimas dėl vaiko įkurdinimo kartu su papildomais dokumentais, kuriuose būtų pateikta informacija apie vaiko įkurdinimą: trukmę, intervencinį planą, vaikus globojančios šeimos pareiškimą, kad jos nariai save finansiškai išlaiko.

Prašymą dėl priemonės paskelbimo vykdytina ACP persiunčia prokuratūrai (portug. Ministério Público) ir kompetentingam teismui, kuriame tas prašymas bus oficialiai pateiktas vaiko vardu.

 • Teismas priima sprendimą. Jei priemonė paskelbiama vykdytina, teismas gali nurodyti, kad Socialinės apsaugos institutas (portug. Instituto da Segurança Social, IP) yra institucija, atsakinga už priemonės įgyvendinimo Portugalijoje stebėseną.

3 etapas – įkurdinimo priemonės vykdymas Portugalijoje

 • Priėmus sprendimą dėl priemonės paskelbimo vykdytina vaikas arba jaunuolis gali atvykti į Portugaliją ir galima pradėti vykdyti jo įkurdinimo priemonę.
 • Jei prašymas dėl priemonės paskelbimo vykdytina buvo siunčiamas per ACP (ir bet kuriuo atveju, kai teismas ACP informuoja apie savo sprendimą), ACP teismo sprendimą turėtų persiųsti atitinkamai kitos valstybės institucijai.
 • Socialinės apsaugos institutas stebi priemonės vykdymą ir rengia periodines ataskaitas dėl priemonės įgyvendinimo, kurios turi būti siunčiamos teismui ir ACP (jei teismas tai nurodo).
 • Norint pratęsti priemonės galiojimą, reikalingas naujas išankstinis ACP leidimas ir taikoma likusi pirmiau nurodyta procedūra.

Informaciją ir dokumentų, kuriuos reikia pateikti ACP, kad ši leistų įkurdinti vaiką vaikus globojančioje šeimoje arba įstaigoje Portugalijoje, sąrašą anglų kalba galima rasti šiuo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadresu.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Įstatyminio dekreto Nr. 139/2019, kuriame nustatytos vaikų globos šeimoje priemonių taikymo Portugalijoje taisyklės, 12 straipsnyje nustatyta:

Vaikus globojanti šeima –

 1. nesusituokęs asmuo;
 2. du susituokę arba nesusituokę asmenys;
 3. du arba daugiau asmenų, kuriuos sieja giminystės ryšys ir kurie gyvena tame pačiame namų ūkyje.

Ankstesnės pastraipos b ir c punktuose nurodytais atvejais vienas vaikus globojančios šeimos narys yra už vaiko globą atsakingas asmuo.

1 dalyje nurodytų asmenų, kuriems patikima vaiko arba jaunuolio globa, su tuo vaiku ar jaunuoliu negali sieti jokie giminystės ryšiai.

Šio įstatyminio dekreto 6 straipsnyje nustatyta, kad už vaikus globojančių šeimų sistemos valdymą yra atsakingas Socialinės apsaugos institutas ir Lisabonos šventieji gailestingumo rūmai (portug. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), bendradarbiaudami su pagrindinėmis institucijomis, kurios pagal nacionalinę teisę yra paskirtos konkrečiomis socialinio solidarumo įstaigomis, arba panašiomis įstaigomis, vykdančiomis veiklą vaikų ir jaunuolių apsaugos srityje ir su Socialinės apsaugos institutu sudariusiomis bendradarbiavimo susitarimus.

Įstatyminio dekreto 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad globos šeimoje priemonių, dėl kurių sprendžiama teismo procese, įgyvendinimą prižiūri ir stebi teismas, kuris šiuo tikslu paskiria specialias Įstatyme Nr. 147/99 dėl vaikų ir jaunuolių, kuriems kyla pavojus, apsaugos numatytas grupes.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Ne, pagal Portugalijos teisę sąvoka „vaikus globojanti šeima“ neapima giminaičių (plg. atsakyme į ankstesnį klausimą nurodyto Įstatyminio dekreto Nr. 139/2019 16 straipsnio 3 dalį).

Susiję teisės aktai:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatyminis dekretas 139/2019

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymas 147/99

Baigiamoji pastaba:

Ši informacija Portugalijos ryšių palaikymo institucijai, teismams ar kitoms įstaigoms bei su ja susipažinusiems asmenims neprivaloma. Nors ši informacija buvo kruopščiai parengta, vis tiek būtina susipažinti su atitinkamu metu galiojančiais teisės aktais.

Paskutinis naujinimas: 31/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Slovakija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Kad vaikui galėtų būti paskirta globa šeimoje, reikalingas sutikimas. Kai Tarptautinės vaikų ir jaunuolių teisinės apsaugos centro, kaip pagal 56 straipsnį kompetentingos institucijos, prašoma duoti sutikimą dėl tarptautinio vaiko įkurdinimo, jis visada konsultuojasi su Centrine darbo, socialinių reikalų ir šeimos tarnyba, kaip įstaiga, atsakinga už vaikų gerovę ir teisinę apsaugą bei socialinę rūpybą.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Centrui privaloma Centrinės tarnybos ekspertų rekomendacija.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Centras prašo pateikti pakankamą informaciją ir reikšmingus dokumentus dėl procedūros, o tada su Centrine tarnyba konsultuojasi dėl vaiko įkurdinimo. Kai vaiką planuojama įkurdinti vaikų priežiūros įstaigoje, konkreti Centrinės tarnybos užduotis yra užtikrinti vaikui vietą tinkamoje Slovakijos vaikų priežiūros įstaigoje.

Tada Centrinė tarnyba pateikia Centrui rekomendaciją dėl konkretaus atvejo ir, jei vaiką planuojama įkurdinti vaikų priežiūros įstaigoje, – dėl konkrečios įstaigos, kurioje vaikas turi būti įkurdintas.

Paprastai Centras prašo pateikti su teismo procesu ir teismų jau priimtais sprendimais susijusią informaciją ir dokumentus, informaciją ir dokumentus apie vaiko šeimos narius, taip pat vaiko įkurdinimo priežastis, psichologų ar socialinių darbuotojų išvadas ir bet kokias kitas ekspertų išvadas.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Šeimos įstatyme Nr. 36/2005 nurodyta, kad, jei tėvai neprižiūri arba negali prižiūrėti nepilnamečio ir jei tai pateisinama nepilnamečio interesais, teismas gali nuspręsti vaiko globą patikėti fiziniam asmeniui, kuris nori tapti globėju ir atitinka reikalavimus. Globėjas nepilnamečiu privalo rūpintis taip pat, kaip juo rūpintųsi tėvai. Globėjas teisę atstovauti nepilnamečiui ir administruoti jo turtą turi tik dėl įprastų klausimų. Kol nepilnamečiui paskirta globa šeimoje, jo tėvai gali įgyvendinti tik tas tėvų teises ir pareigas, už kurias nėra atsakingas globėjas. Jei globėjas mano, kad nepilnamečio teisėto globėjo priimtas sprendimas esminiu klausimu neatitinka nepilnamečio interesų, jis gali prašyti, kad tą sprendimą peržiūrėtų teismas. Tėvai turi teisę bendrauti su nepilnamečiu, kuriam buvo paskirta globa šeimoje. Jei tėvai ir globėjas negali susitarti dėl tos teisės įgyvendinimo, klausimą pagal vieno iš tėvų arba globėjo prašymą sprendžia teismas. Spręsdamas dėl nepilnamečio globos šeimoje, teismas nustato tėvų ar kitų fizinių asmenų, įpareigotų išlaikyti vaiką, išlaikymo prievolių dydį ir reikalauja šių asmenų išlaikymo išlaidas mokėti vaikų gerovės ir teisinės apsaugos įstaigai.

Be globos šeimoje, Slovakijos teisėje numatyta kitos formos pakaitinė globa (pakaitinė asmeninė globa), tačiau ji nelaikoma globa šeimoje. Kai nepilnamečiui taikoma pakaitinė asmeninė globa, teismas teikia pirmenybę nepilnamečio giminaičiams, jei jie atitinka reikalavimus.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Atliekant globėjo vertinimą giminystės ryšys ar jo laipsnis neturi reikšmės. Tačiau gali atsitikti taip, kad giminystės ryšiais susijusiam vaikui taip pat taikoma globa, jei globėjas atitinka teisinius reikalavimus; tokiu atveju gali būti laikoma, kad vaikus globojančiai šeimai priklauso giminaičiai.

Paskutinis naujinimas: 22/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Švedija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Norint vaikus įkurdinti kituose namuose, reikalinga išankstinė konsultacija ir sutikimas. Jei vaikas bus įkurdintas pas vaiko tėvus arba asmenis, turinčius vaiko globos teises, išankstinės konsultacijos ir sutikimo nereikia.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Savivaldybės, kurioje bus įkurdintas vaikas, socialinės apsaugos institucija.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Būtina išankstinė sutikimo sąlyga – Socialinės gerovės valdybos vertinimas, kuriame konstatuota, kad vaiko įkurdinimas atitinka jo interesus. Atliekant bet kokį vertinimą, ar vaiko įkurdinimas atitinka vaiko interesus, pirmiausia reikėtų atsižvelgti į vaiko ryšį su Švedija, t. y. ar vaikas turi socialinius ryšius su tėvais ar giminaičiais Švedijoje arba ar vaiko nacionalinė ar kultūrinė aplinka yra Švedijoje. Ta pati taisyklė mutatis mutandis taikoma vaiko įkurdinimui užsienyje. Kitas reikalavimas norint gauti sutikimą dėl įkurdinimo Švedijoje arba dėl sprendimo įkurdinti užsienyje – kiek tai įmanoma, išsiaiškinti vaiko nuomonę dėl įkurdinimo. Be to, Socialinės gerovės valdyba sutikimą gali duoti tik tuo atveju, jei su priemone sutinka vaiko globėjas, arba, jei vaikui yra penkiolika metų, – pats vaikas. Prieš duodant sutikimą turi būti patikrintos sąlygos konkrečiuose namuose ir priežiūros namuose sąlygos, o vaikas turi turėti leidimą gyventi šalyje, jei jis reikalingas.

Socialinės gerovės valdyba turi nedelsdama atlikti tyrimą dėl galimo sutikimo ir jį užbaigti ne vėliau kaip per keturis mėnesius. Jei yra ypatingų priežasčių, tyrimo terminas gali būti pratęstas tam tikram laikotarpiui. Kad būtų galima atlikti tyrimą, užsienio institucija byloje turi nurodyti, apie kokius atskirus namus kalbama prašyme dėl įkurdinimo.

Socialinės gerovės valdybos, kurios patvirtino vaiko įkurdinimą Švedijoje, nėra atsakingos už išlaidas, susijusias su įkurdinimu, pvz., vaiko pragyvenimo išlaidas ar globėjų namų mokesčius.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Švedijos teisės aktuose sąvoka „vaikus globojanti šeima“ nenumatyta. Tačiau vaikai gali būti įkurdinti globėjų namuose. Potvarkio dėl socialinių paslaugų (2001:937) 3 skyriaus 2 straipsnyje „globėjo namai“ apibrėžiami kaip atskiri namai, į kuriuos Socialinės gerovės valdybos vardu priimami vaikai nuolatinei globai ir mokymui arba suaugusieji globai ir slaugai ir kurie veikia ne profesionaliai.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Švedijoje sąvoka „globėjo namai“ apima visus vaiko giminaičius. Tačiau Socialinės gerovės valdybos sutikimo ar konkretaus sprendimo dėl globos nereikia, jei vaikas bus įkurdintas atskiruose namuose, priklausančiuose vienam iš vaiko tėvų arba kitam asmeniui, turinčiam vaiko globos teises.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Anglija ir Velsas

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Tam, kad valstybė per vietos valdžios instituciją galėtų patikėti vaiką šeimai, ji turi remtis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1989 m. Vaikų įstatymu. Tai būtų atliekama remiantis arba 20 straipsniu, kuriame reikalaujama, kad vietos valdžios institucija tam tikromis aplinkybėmis apgyvendintų vaiką, arba teismo nutartimi dėl globos, priimta pagal 31 straipsnį. Vietos valdžios institucijoms pagal Anglijos teisę priimant sprendimus dėl vaiko patikėjimo šeimai, į vaiko poreikius turi būti atsižvelgiama pirmiausia. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2010 m. Globos planavimo, vaiko patikėjimo šeimai ir bylų peržiūros (Anglija) taisyklėse (toliau – 2010 m. Taisyklės) nurodyta, kad atsakinga valdžios institucija dėl vaikų, kuriuos apgyvendina arba globoja vietos valdžios institucija, globos plano, jei pagrįstai tikslinga, turėtų susitarti su bet kuriuo iš vaiko tėvų ir (arba) su asmeniu, kuris nėra vienas iš vaiko tėvų, tačiau vaiko atžvilgiu turi tėvų pareigas, arba, jeigu tokio asmens nėra – su asmeniu, kuris vėliausiai rūpinosi vaiku prieš atsakingai valdžios institucijai patikint vaiką šeimai. Jeigu 16 metų ar vyresnis vaikas sutinka, kad vietos valdžios institucija jį apgyvendintų, 2010 m. Taisyklėse reikalaujama, kad globos planas būtų suderintas su pačiu vaiku.

Kalbant apie privačios globos šeimoje apibrėžtį atitinkančią tvarką, vietos valdžios institucija privalo nustatyti, ar bus pakankamai apsaugota ir skatinama vaiko gerovė, ir, vykdydama savo pareigas pagal 1989 m. Vaikų įstatymo 67 straipsnį, turėtų nustatyti visų privačios globos tvarkos aspektų tinkamumą. Siekiant tai įgyvendinti, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2005 m. Privačios vaikų globos tvarkos taisyklėse (2005 m. Taisyklės) numatyta, kad privatus globėjas iki globos pradžios iš anksto apie šią globą praneša vietos valdžios institucijai, tačiau jeigu vaikas turi būti perduotas globai per šešias savaites, tada vietos valdžios institucija turi būti informuojama nedelsiant. Bet kuris privačioje vaiko globoje dalyvaujantis asmuo turėtų vietos valdžios institucijai apie tai pranešti iš karto, kai tik susitariama dėl globos. Vietos valdžios institucijos atstovai turi apsilankyti būste ir pasikalbėti su siūlomais privačiais globėjais, namų ūkio nariais ir vaiku ir, jeigu įmanoma, aplankyti vaiko tėvus bei kitus tėvų pareigas vaiko atžvilgiu turinčius asmenis ir su jais pasikalbėti. Vietos valdžios institucija turi kuo geriau išsiaiškinti 2005 m. Taisyklių prieduose išdėstytą įvairią informaciją.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Jeigu vaiką šeimai patiki vietos valdžios institucija, pagal 1989 m. Vaikų įstatymo 20 straipsnį turi būti atliktos konsultacijos ir duotas sutikimas, t. y. dėl vaiko patikėjimo šeimai turi susitarti tėvai arba kiti tėvų pareigas vaiko atžvilgiu turintys asmenys, be to, turi būti įvykdytos vaiko apgyvendinimo sąlygos. Kitas variantas – vaiką vietos valdžios institucijos gali patikėti šeimai pagal teismo priimtą nutartį dėl globos. Abiem atvejais vietos valdžios institucija visų pirma turi įvykdyti 1989 m. Vaikų įstatymo ir 2010 m. Taisyklių reikalavimus. Jei pagrįstai tikslinga, vietos valdžios institucija turi siekti sudaryti susitarimą su vaiko tėvais ar bet kuriuo kitu asmeniu, turinčiu tėvų pareigas vaiko atžvilgiu, o jeigu tinkama pagal amžių – ir su vaiku, dėl globos plano, kuriame būtų išdėstyta, kaip vietos valdžios institucija patenkins vaiko poreikius.

Susitarimo dėl privačios globos atveju privatus globėjas tampa atsakingas už kasdienį rūpinimąsi vaiku, kad būtų skatinama ir apsaugota jo gerovė. Aukščiausia pareiga užtikrinti ir skatinti privačiai globojamo vaiko gerovę ir toliau tenka kuriam nors iš tėvų arba kitam asmeniui, turinčiam tėvų pareigas. Vietos valdžios institucija privačių globėjų oficialiai netvirtina ir neregistruoja. Tačiau vietos valdžios institucijos privalo įsitikinti, kad tinkamai apsaugota ir skatinama vaikų, kurie yra arba bus privačiai globojami tų vietos valdžios institucijų veiklos teritorijoje, gerovė. Teisinės pareigos vaiko atžvilgiu tenka būtent tai vietos valdžios institucijai, kurios veiklos teritorijoje privačiai globojamas vaikas gyvena. 2005 m. Taisyklėse nustatomos pareigos tėvams arba tėvų pareigas turinčiam asmeniui, privatiems globėjams ir visiems kitiems (tiesiogiai ar netiesiogiai) globoje dalyvaujantiems asmenims už vaiką, kuris bus privačiai globojamas, pasirūpinti, kad vietos valdžios institucijai būtų pranešta apie siūlomą arba faktinį susitarimą dėl privačios globos. Be to, švietimo, sveikatos ir kiti specialistai taip pat turėtų pranešti vietos valdžios institucijai apie jiems žinomą susitarimą dėl privačios globos, jeigu jie nėra įsitikinę, kad vietos valdžios institucijai buvo arba bus pranešta apie tą susitarimą.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Jeigu vaiką šeimai patiki vietos valdžios institucija, 2010 m. Taisyklėse nustatyti globos planavimo proceso terminai, tačiau pranešimas apie sprendimą dėl vaiko patikėjimo šeimai nenustatytas. Atsakinga valdžios institucija, prieš pirmą kartą patikėdama vaiką šeimai, pirmiausia turi parengti globos planą, o jeigu to daryti nepraktiška, tada ji planą turi parengti per dešimt darbo dienų nuo pirmojo vaiko patikėjimo šeimai. Planas turi būti nuolat tikrinamas, tai prižiūri nepriklausomas tikrintojas. Atsakinga valdžios institucija pirmą kartą vaiko bylą turi peržiūrėti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią vaikas pradedamas globoti. Antroji peržiūra turi būti atliekama ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pirmosios, o vėlesnės peržiūros turi būti atliekamos šešių mėnesių neviršijančiais intervalais. Peržiūras atlieka vaiko socialinis darbuotojas (kurį paskiria atsakinga valdžios institucija), jas atlikus turėtų būti įsitikinta, kad atitinkamais atvejais buvo konsultuojamasi su vaiku, kitomis šalimis, įskaitant globėjus, vaiko mokyklą arba darželį, medicinos specialistą ar kitą susijusį asmenį.

2005 m. Taisyklėse numatyti pranešimo terminai, vertinimas ir tolesnis reikalavimas vietos valdžios institucijai įsitikinti, kad jos veiklos teritorijoje privačiai globojamų vaikų gerovė yra apsaugota ir skatinama. Kalbant apie pranešimą, asmuo, siūlantis privačiai globoti vaiką, atitinkamai vietos valdžios institucijai apie šį pasiūlymą turi pranešti likus bent šešioms savaitėms iki tos dienos, kurią turi būti pradedama privati globa, arba nedelsdamas, jeigu globa turi būti pradedama likus mažiau nei šešioms savaitėms. Be to, bet kuris asmuo, taip pat ir vienas iš tėvų arba kitas tėvų pareigas vaiko atžvilgiu turintis asmuo, kuris (tiesiogiai ar netiesiogiai) dalyvauja ar nedalyvauja rengiantis privačiai vaiko globai, turi atitinkamai vietos valdžios institucijai kuo greičiau pranešti apie tai, kad globai yra pasirengta. Per septynias dienas nuo pranešimo apie šį pasirengimą vietos valdžios institucijos atstovai turi apsilankyti būste, kuriame bus globojamas vaikas. Vietos valdžios institucija įvertina pasirengimą arba siūlomą pasirengimą globai. Tada vietos valdžios institucijos vykdo tolesnius apsilankymus. Būste, kuriame globojamas vaikas, turi būti lankomasi ne rečiau kaip kas šešias savaites per pirmuosius metus ir ne rečiau kaip kas dvylika savaičių antraisiais ir vėlesniais globos metais.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Pagal Anglijos teisės aktus vaikus globojančia šeima laikoma situacija, kai vietos valdžios institucija patiki vaiką registruotos globos paslaugų agentūros patvirtintam asmeniui – globėjui, įvertinusi globėjo ir jo namų ūkio tinkamumą vaiko arba jaunuolio, kurį valstybė ėmėsi globoti, globai. Agentūra gali įvertinti ir patvirtinti bet kurį asmenį, kurį laiko tinkamu. Atlikdama vertinimą, agentūra atsižvelgia į galimą visų namų ūkio narių poveikį globai arba indėlį į ją. Tikimasi, kad bus patikrinta informacija apie visų namų ūkio narių, nepatvirtintų kaip globėjai, teistumą, o šio patikrinimo rezultatai gali turėti poveikį namų ūkio tinkamumo vertinimui.

Be to, privati globa vykdoma remiantis 1989 m. Vaikų įstatymo 66 straipsniu, kai jaunesniam negu 16 metų vaikui (arba jaunesniam negu 18 metų neįgaliam vaikui) globą ir būstą savo namuose suteikia asmuo, kuris nėra vienas iš tėvų, tėvų pareigas vaiko atžvilgiu turintis asmuo ar giminaitis (kaip apibrėžta 1989 m. Vaikų įstatymo 105 straipsnyje, t. y. vienas iš senelių, tikras ar netikras brolis ar sesuo, (brolienė ar svainis), dėdė ar teta (dėdienė ar tetėnas) ar įtėvis / įmotė nebus privatūs globėjai). Vaikas nelaikomas privačiai globojamu, jeigu asmuo jį globoja trumpiau negu 28 dienas ir neketina ilgiau to daryti. Šios apibrėžties išimtys yra nustatytos 1989 m. Vaikų įstatymo 8 priede. Jeigu jaunuolis nėra neįgalus pagal 1989 m. Vaikų įstatymą, jaunuolio privati globa pasibaigia, kai jam sueina 16 metų, tačiau jeigu gyvenamoji vieta nepasikeičia, tada įstatyme nustatytos gairės – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1989 m. Vaikų įstatymo pakeitimo įstatymo Privačios globos gairės – taikomos toliau, nes globa virsta neoficialia šeimos ir draugų globa.

Privatus globėjas tampa atsakingu už kasdienį rūpinimąsi vaiku. Tėvų pareigos vaiko atžvilgiu ir toliau tenka kuriam nors iš tėvų. Vietos valdžios institucija privataus globėjo oficialiai netvirtina ir neregistruoja. Tačiau vaiko gyvenamosios vietos valdžios institucija privalo įsitikinti, kad apsaugota ir skatinama vaikų, kurie yra arba bus privačiai globojami tos vietos valdžios institucijos veiklos teritorijoje, gerovė. Atlikdama minėtą įvertinimą, vietos valdžios institucija turi nustatyti visų privačios globos tvarkos aspektų tinkamumą, kaip numatyta 2005 m. Taisyklėse. Kai vietos valdžios institucija nėra įsitikinusi, kad privačiai globojamo vaiko gerovė yra arba bus tinkamai apsaugota ar skatinama, ji turi imtis pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad vaiką apgyvendintų vienas iš jo tėvų (ar kitas tėvų pareigas turintis asmuo) arba giminaitis, ir apsvarstyti, ar institucija turi atlikti jai įstatyme nustatytas su vaiku susijusias funkcijas.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Valstybė per vietos valdžios instituciją vaiką šeimai patiki tik tokiomis aplinkybėmis, kai giminaičiai yra praėję globos vertinimo procesą ir juos tinkamais globoti pripažino globos paslaugų teikėjo sušaukta globos komisija. „Šeimos ir draugų“ statusą turintys globėjai Anglijoje sudaro maždaug 18 proc. visų globėjų. Jie vertinami ne taip griežtai; nors jie ir gauna finansinę paramą rūpinimosi vaiku ar vaikais išlaidoms padengti, nesitikima, kad jie globos giminystės ryšiais nesusijusius vaikus. Tai gali būti su vaiku giminystės ryšiais susijęs arba apskritai ryšį su vaiku turintis asmuo.

Privačios globos atveju privatus globėjas gali būti išplėstinės šeimos narys, pvz., pusbrolis arba vieno iš senelių sesuo. Tačiau asmuo, kuris yra giminaitis pagal 1989 m. Vaikų įstatyme nustatytą giminaičio apibrėžtį, t. y., vienas iš senelių, tikras ar netikras brolis ar sesuo (brolienė ar svainis), dėdė ar teta (dėdienė ar tetėnas) ar vienas iš įtėvių, privačiu globėju nelaikomas. Privatus globėjas gali būti šeimos draugas, vaikų draugo vienas iš tėvų arba vaiko šeimos anksčiau nepažinotas asmuo, norintis privačiai globoti vaiką. Vis dėlto pabrėžtina, kad globa privačia laikoma tik tada, kai vaikas yra jaunesnis negu 16 metų (arba jaunesnis negu 18 metų, jeigu yra neįgalus) ir jis globojamas ir aprūpinamas būstu 28 dienų arba ilgesnį laikotarpį.

Paskutinis naujinimas: 02/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Šiaurės Airija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Taip, pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1995 m. Įsakymą dėl vaikų (Šiaurės Airija) (toliau – Įsakymas dėl vaikų) reikalaujama išsiaiškinti vaiko, jo tėvų ar bet kurio kito tėvų pareigas turinčio asmens ar kito susijusio asmens pageidavimus ir nuomones ir priimant sprendimą dėl vaiko gerovės į tuos pageidavimus ir nuomones deramai atsižvelgti.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Šiaurės Airijos teisės aktai dažniausiai atspindi Anglijos ir Velso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1989 m. Vaikų įstatymą. Jų yra trys kategorijos:

• neoficialūs – tėvų ir giminaičių susitarimai nedalyvaujant socialinėms tarnyboms;

• savanoriški – tėvų ir vietos valdžios institucijos susitarimai (Įsakymo dėl vaikų 21 ir 27 straipsniai);

• nutartis dėl globos – siekiant, kad būtų priimta ši nutartis, reikia kreiptis į teismą (Įsakymo dėl vaikų 27 ir 50 straipsniai).

Privačios globos tvarka yra panaši į galiojančią Anglijoje ir Velse (žr. Anglijos ir Velso informacijos suvestinę).

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Galioja tam tikri formalumai, kuriais siekiama palengvinti keitimąsi informacija ir (arba) jos teikimą, kai jaunuolis pradedamas globoti, ir atlikti nuolatinius tikrinimus.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Įsakyme dėl vaikų sąvoka „šeima“ neapibrėžta. Įsakyme dėl vaikų „globa“ apibrėžiama kaip vaiko patikėjimas šeimai, vaiko giminaičiui arba bet kuriam kitam tinkamam asmeniui, kaip apibrėžta Įsakymo 27 straipsnio 3 dalyje.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Įsakymo dėl vaikų 27 straipsnio 2 dalies a punkte leidžiama patikėti vaiką:

i) šeimai;

ii) vaiko giminaičiui arba

iii) bet kuriam kitam tinkamam asmeniui.

Sąvoka „giminaitis“ Įsakymo dėl vaikų 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta kaip „vienas iš senelių, tikras ar netikras brolis ar sesuo (brolienė ar svainis), dėdė ar teta (dėdienė ar tetėnas), taip pat atitinkami per civilinės partnerystės ryšį įgyti giminaičiai arba vienas iš įtėvių“.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Škotija

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Nacionalinė teisė, kuria reglamentuojami atvejai, kai vaiką globoja giminaitis (giminaičio globa)

Yra keli teisiniai būdai, kai Škotijos pilietį vaiką gali globoti giminaičiai. Vaiką galima globoti:

a. neoficialiu susitarimu.

Giminaitis arba draugas (globojantis giminaitis) gali globoti vaiką vieno iš tėvų ir globojančio giminaičio susitarimu, be valstybės narės sutikimo ir be jos žinios. Giminaitis gali būti Škotijoje ar kitur;

b. už vaiką atsakingos vietos valdžios institucijos paskyrimu (pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1995 m. Vaikų (Škotija) įstatymo 25 straipsnį).

Jeigu nėra asmens, galinčio rūpintis vaiku, arba vienas iš tėvų sutinka, kad vaiką globotų valstybė narė, už vaiko gerovę atsakinga vietos valdžios institucija privalo įvertinti vaiko poreikius ir atsižvelgti į dalyvaujančių asmenų, įskaitant giminaitį ar draugą (globojantį giminaitį) ir vaiką, nuomonę, o tada suplanuoti vaiko situaciją, be to, būtų reikalingas globėjo ir vietos valdžios institucijos susitarimas. Atliekami bent jau teistumo ir sveikatos patikrinimai;

c. Vaikų komisijos nutarimu. (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2011 m. Vaikų komisijos posėdžių (Škotija) įstatymas).

Vaikų komisijos posėdyje bus įvardyta už vaiką atsakinga vietos valdžios institucija. Tai paprastai būna vaiko gyvenamosios vietos valdžios institucija. Posėdyje turi teisę dalyvauti tėvai ir kiti tėvų pareigas turintys asmenys. Gali dalyvauti kiti artimi giminaičiai.

Vaikui gali būti nurodyta dalyvauti Vaikų komisijos posėdyje, kuriame bus priimtas sprendimas, kur vaikas turi pasilikti. Sprendimą galima apskųsti šerifo teismui. Jeigu priimamas sprendimas apgyvendinti vaiką pas giminaitį, turi būti pripažinta, kad globėjas ir jo nekilnojamasis turtas yra tinkamas, ir jis turi sutikti rūpintis vaiku.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Už vaiką atsakinga vietos valdžios institucija privalo pateikti globojančio giminaičio vertinimą. Jeigu giminaitis gyvena kitos vietos valdžios institucijos veiklos teritorijoje, tada, vietos valdžios institucijoms susitarus, šis vertinimas galėtų būti atliekamas palaikant ryšį su vietos valdžios institucija, kurios veiklos teritorijoje globėjas gyvena.

Už vaiką atsakinga vietos valdžios institucija patikrins giminaičio tinkamumą ir jai teks tolesnė pareiga šį tinkamumą užtikrinti. Šiuo tikslu už vaiką atsakingai vietos valdžios institucijai gali tekti daugiau negu vieną kartą aplankyti giminaitį ir (arba) pasitikėti giminaičio buvimo vietos valdžios institucijos informacija. Būtina, kad abi vietos valdžios institucijos palaikytų glaudžius ryšius siekdamos užtikrinti, kad vertinimas būtų toks patikimas, koks turėtų būti.

Kyla rizika, kad, jeigu vertinimas bus sutrumpintas, apgyvendinimas sužlugs ir neatitiks vaiko poreikių. Visapusišką įvertinimą taip pat reikia atlikti siekiant užtikrinti, kad, kai vaikas persikels gyventi pas giminaitį, vaikas ir giminaitis gautų tinkamą pagalbą. Taip būtų ir tuo atveju, jeigu būtų priimtas sprendimas perkelti vaiką į kitą šalį.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2009 m. Vaikų globos taisyklių (Škotija), 11 straipsnyje išdėstyti bendrieji principai, kuriais privalo vadovautis vietos valdžios institucijos.

Vietos valdžios institucija neturi apgyvendinti vaiko pas globojantį giminaitį, jeigu ji nėra įsitikinusi, kad:

a) apgyvendinimas atitinka vaiko interesus;

b) vaiko apgyvendinimas pas tą globojantį giminaitį atitinka vaiko interesus;

c) remiantis Taisyklių 10 straipsnio 3 dalyje nurodytu įvertinimu, tas globojantis giminaitis yra tinkamas asmuo rūpintis vaiku;

d) ji atsižvelgė į visą savo turimą informaciją, susijusią su jos pareigų vykdymu pagal 1995 m. Įstatymo 17 straipsnio 1–5 dalis;

e) globojantis giminaitis sudarė rašytinį susitarimą su vietos valdžios institucija pagal Taisyklių 12 straipsnį ir

f) globojantis giminaitis sudarė rašytinį susitarimą su vietos valdžios institucija dėl 4 sąraše nurodytų klausimų.

Vadovaujantis vertinimo procedūra trumpalaikiams sprendimams priimti atliekami bent jau teistumo ir sveikatos patikrinimai, o visapusišką vertinimą atlieka už vaiką atsakinga vietos valdžios institucija, kai reikia priimti ilgesnio laikotarpio – iki metų trukmės – sprendimus. Vertinamas globėjo tinkamumas rūpintis vaiku, kad jis pats būtų tinkamas ir kad jo būstas taip pat būtų tinkamas vaiko globai.

Pagal globojančio giminaičio vertinimo modelį turėtų būti aiškiai atsižvelgiama į vaiko poreikius ir į globojančio giminaičio gebėjimą juos patenkinti. Vertinimas turėtų būti susietas su pradinės tvarkos peržiūra, taikant tokį tvarkaraštį:

• po trijų dienų;

• po šešių savaičių;

• užbaigiant giminaičio vertinimą tokiu laiku, kad praėjus keturiems su puse mėnesio būtų galima peržiūrėti vaiko padėtį.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Vaikus globojanti šeima Škotijoje apima bent vieną suaugusįjį, kurį kaip tinkamą globoti vaiką atrinko, patvirtino ir užregistravo vietos valdžios institucija, privati arba savanoriška globos agentūra, savo ruožtu užregistruota Globos inspekcijoje ir kasmet tikrinama pagal nacionalinius globos standartus.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Ne. Škotijoje tai būtų apibrėžiama kaip susitarimas su globojančiu giminaičiu. Globojantis giminaitis Škotijoje yra:

i) asmuo, susijęs su vaiku kraujo ryšiais, per santuoką arba civilinę partnerystę, nesant giminystės ryšio artumo apribojimų;

ii) vaikui žinomas ir jau kurį laiką ryšius su juo palaikantis asmuo. Tai galėtų būti artimi draugai, kurie gerai pažįsta vaiką reguliariai su juo bendraudami ir gali būti laikomi priklausančiais vaiko pažįstamų žmonių ratui.

Sąvoka „giminaitis“ nereiškia jokios konkrečios grupės ar kategorijos.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje - Gibraltaras

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

2009 m. Vaikų įstatymo VIIIA dalimi į nacionalinę teisę perkeliamos 1996 m. Hagos konvencija ratifikuotos specialios procedūros ir įpareigojimai. Konvencijoje, žinoma, numatytas valstybių tarpusavio bendradarbiavimas tais atvejais, kai vaikai patikimi alternatyviai globai užsienyje, pavyzdžiui, pagal vaiko patikėjimo šeimai arba kitus ilgalaikius susitarimus, kurie nėra įvaikinimas.

Visų pirma 2009 m. Vaikų įstatymo 93M straipsnyje reikalaujama kitos susitariančiosios valstybės centrinei institucijai pateikti ataskaitą, jeigu Globos agentūra svarsto galimybę patikėti vaiką šeimai kitoje susitariančiojoje valstybėje (pagal Konvencijos 33 straipsnį), arba pasikonsultuoti (pagal Reglamento „Briuselis IIa“ 56 straipsnį).

Sutikimo, prašymų pateikti nuomonę ir taikytinų procedūrų klausimas labai daug priklauso nuo vaiko aplinkybių ir esamo statuso. Pavyzdžiui, jeigu planuojamas vaiko patikėjimas šeimai susijęs su vaiku, kurio atžvilgiu jau išduota Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl globos, tada nutarčiai pripažinti ar vykdyti tektų pradėti procesą Aukščiausiajame Teisme pagal Konvencijos IV skyrių.

Be to, Vaikų įstatymo 67 straipsnyje numatyta, kad joks asmuo negali iš Gibraltaro išvežti vaiko, kuriam taikoma nutartis dėl globos, negavęs kiekvieno tėvų pareigas vaiko atžvilgiu turinčio asmens sutikimo arba (alternatyviu atveju) Aukščiausiojo Teismo leidimo.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Žr. pirmiau.

2009 m. Globos įstatymo 93K straipsnyje nurodyta, kad Konvencijoje numatytas centrinės institucijos funkcijas Gibraltare pirmąja instancija atlieka teisingumo ministras.

Konvencijos 24, 26 ir 28 straipsnių tikslais nuoroda į Instituciją apima Gibraltaro Aukščiausiąjį Teismą.

35 straipsnio 2 dalies tikslu nuorodos į Instituciją apima Globos agentūrą.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Teismo gautų prašymų atžvilgiu mes vadovaujamės Hagos konvencijomis ir teismo darbo tvarkos taisyklėmis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2011 m. Šeimos bylų nagrinėjimo tvarka (Vaikai) (1996 m. Hagos konvencija).

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

2009 m. Vaikų įstatyme vaikus globojanti šeima neapibrėžta. Globėjo ir vaiko patikėjimo šeimai apibrėžtos yra pateiktos.

Globėjas yra asmuo, kurį vaiko patikėjimo šeimai tikslais patvirtino Globos agentūra.

„Vaiko patikėjimas šeimai“ reiškia, kad vaiku, kuriam reikalinga globa, rūpinasi asmuo, kuris nėra vienas iš tėvų, įtėvių ar giminaičių ir nėra asmuo, kuriam kitais pagrindais tenka tėvų pareigos vaiko atžvilgiu.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Vaikus globojančia šeima nelaikomi juos prižiūrintys giminaičiai ar draugai, tai žinoma kaip vaiko patikėjimas šeimai ar draugams ir vadinama vaiko patikėjimu susijusiam asmeniui.

Paskutinis naujinimas: 04/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.