Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Principā jā — pirms nepilngadīgas personas ievietošanas Vācijā vienmēr jābūt no citas ES dalībvalsts (izņemot Dāniju) iesniegtam apspriešanas procedūras pieteikumam.

Šī prasība būtībā attiecas uz visu veidu ievietošanu Vācijā, t. i., arī konkrēti uz nodošanu radinieku aprūpē, ja šīs nodošanas pamatā ir nosūtītājdalībvalsts iestādes vai tiesas pieņemts pasākums. Ja šādu pasākumu ierosinājusi citas ES dalībvalsts (izņemot Dāniju) iestāde vai tiesa, parasti var pieņemt, ka būs vajadzīga iepriekšēja piekrišana.

Tas, vai izņēmuma kārtā īpašos atsevišķos gadījumos var iztikt bez iepriekšējas atļaujas, ir jānoskaidro, pirms ievietošanas sazinoties ar kompetento valsts jaunatnes labklājības biroju (LandesjugendamtLJA).

Ja ievietošanas pasākumā rodas kādas izmaiņas vai tas tiek pagarināts, ir jāsaņem jauna piekrišana.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Piekrišanu dod jaunatnes labklājības birojs, kura atbildībā ietilpst federālā zeme, kuras teritorijā plānots nepilngadīgo ievietot. Vācijā ir 16 federālo zemju un 17 jaunatnes labklājības biroju (1 katrai federālajai zemei, izņemot Ziemeļreinas-Vestfālenes federālo zemi, kurai ir 2 biroji; to adrešu saraksts ir pieejams vietnē http://www.bagljae.de/). Ja vēl nav ierosināta konkrēta vieta, kur nepilngadīgais jāievieto, Vācijas centrālā iestāde nosaka jaunatnes labklājības biroja pārziņā esošo teritoriju, kurai ar attiecīgo personu ir visciešākā saikne. Vai arī par atbildīgo uzskata Berlīnes federālo zemi (45. pants Likumā, ar ko īsteno dažus tiesību aktus starptautisko ģimenes tiesību jomā (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts), jeb Starptautiskajā ģimenes tiesību likumā (IntFamRVG)).

Federālā zeme

Adrese

Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, tīmekļa vietne

Bādene-Virtemberga

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vadītājs: Reinhold Grüner
Tālr. +49 (0)7116375-0
Fakss +49 (0)7116375-449
E-pasts: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bavārija

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 Munich

Vadītājs: Hans Reinfelder

Tālr. +49 (0)891261-04

Fakss +49 (0)891261-2412

E-pasts: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlīne

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Vadītājs: Vēl nav paziņots

Parastā pārstāve federālajā asociācijā (BAG):
Dr. Sabine Skutta

Tālr. +49 (0)3090227-5580

Fakss +49 (0)3090227-5011

E-pasts: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburga

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Vadītājs: Volker-Gerd Westphal

Tālr. +49 (0)331866-0

Fakss +49 (0)331866-3595

E-pasts: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Brēmene

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vadītāja: Christiane Schrader

Tālr. +49 (0)421361-0

Fakss +49 (0)421496-4401

E-pasts: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburga

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vadītājs: Dr. Herbert Wiedermann

Tālr. +49 (0)4042863-2504

Fakss +49 (0)4042796-1144

E-pasts: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hesene

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vadītāja: Cornelia Lange

Tālr. +49 (0)6113219-3248/3249

Fakss +49 (0)611817-3260

E-pasts: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Parastā pārstāve federālajā asociācijā (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tālr. +49 (0)6113219-3433

Fakss +49 (0)61132719-3433

E-pasts: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mēklenburga-Priekšpomerānija

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vadītājs: vēl nav paziņots

Kontaktpersona: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tālr.: +49 (0)385 396899-11
Fakss: +49 (0)385 396899-19
E-pasts: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Lejassaksija

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vadītāja: Silke Niepel
Tālr.: +49 (0)51189701-303

Fakss +49 (0)51189701-330

E-pasts: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Ziemeļreina-Vestfālene

(Reinzeme)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Vadītājs: Lorenz Bahr

Tālr. +49 (0)221809-4002

Fakss +49 (0)221809-4009

E-pasts: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Ziemeļreina-Vestfālene

(Vestfālene-Lipe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vadītāja: Birgit Westers
Tālr. +49 (0)251591-01

Fakss +49 (0)251591-275

E-pasts: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Reinzeme-Pfalca

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vadītāja: Birgit Zeller
Tālr. +49 (0)6131967-289

Fakss +49 (0)6131967-365

E-pasts: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Zāra

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vadītāja: Alexandra Heinen

Tālr. +49 (0)681501-2082

E-pasts: a.heinen@soziales.saarland.de

Parastā pārstāve federālajā asociācijā (BAG):
Annette Reichmann
Tālr. +49 (0)681501-2082
Fakss +49 (0)681501-3416
E-pasts: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-pasts: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksija

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vadītājs: Peter Darmstadt
Tālr. +49 (0)37124081-101

E-pasts: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksija-Anhalte

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Vadītāja: Antje Specht

Pārstāve federālajā asociācijā (BAG): Corinna Rudloff
Tālr. +49 (0)345514-1625/1855

Fakss +49 (0)345514-1012/1719

E-pasts: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlēsviga-Holšteina

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vadītājs: Thorsten Wilke
Tālr. +49 (0)431988-2405
Fakss +49 (0)431988-2618
E-pasts: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Tīringene

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vadītāja: Martina Reinhardt

Tālr. +49 (0)361573411-300

Fakss +49 (0)361573411-830

E-pasts: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Pieteikumu piekrišanas saņemšanai par nepilngadīgā ievietošanu no citas ES dalībvalsts (izņemot Dāniju) nosūta tieši kompetentajam Vācijas jaunatnes labklājības birojam , vai arī otras ES dalībvalsts centrālā iestāde to nosūta Vācijas Federālajam tieslietu birojam (Bundesamt für Justiz), kas tādā gadījumā pārsūta pieteikumu kompetentajam Vācijas jaunatnes labklājības birojam.

Vācijas jaunatnes labklājības birojam, kas ir kompetents vietējā līmenī, saskaņā ar IntFamRVG 46. panta 1. punktu parasti būtu jāapmierina lūgums, ja:

1) plānotā ievietošana Vācijā ir bērna interesēs, jo īpaši tāpēc, ka bērnam ir kāda īpaša saikne ar Vāciju;

2) ārvalsts iestāde ir iesniegusi ziņojumu un vajadzības gadījumā arī medicīniskās izziņas vai novērtējumus, kuros izklāstīti plānotās ievietošanas iemesli;

3) ārvalstī notikušā procesa laikā bērns ir uzklausīts, ja vien nav uzskatīts, ka uzklausīšana būtu nepiemērota, ņemot vērā bērna vecumu vai briedumu (parasti tiek uzskatīts, ka, sākot no trīs gadu vecuma, ir vajadzīga bērna vecumam un attīstībai atbilstoša uzklausīšana par ievietošanu Vācijā);

4) attiecīgā iestāde vai audžuģimene ir sniegusi piekrišanu un nav iemeslu bērnu neievietot;

5) ir dots vai apsolīts apstiprinājums, ja tāds nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem par ārvalstniekiem; un

6) ir veikti izmaksu segšanai nepieciešamie pasākumi (tai skaitā sagādāta pietiekama veselības apdrošināšana).

Jaunatnes labklājības birojam, pirms tas paziņo pieprasījumu iesniegušajai ārvalsts iestādei par savu piekrišanu, ir jāsaņem plānotās piekrišanas apstiprinājums no ģimenes lietu tiesas (Familiengericht) tās federālās zemes augstākās tiesas (Oberlandesgericht) atrašanās vietā, kuras piekritībā esošajā teritorijā ir paredzēts bērnu ievietot (IntFamRVG 47. panta 1. punkta pirmais teikums).

Kad apstiprinājums ir dots vai atteikts, kompetentais Vācijas jaunatnes labklājības birojs informē pieprasījumu iesniegušo ārvalsts iestādi, Vācijas centrālo iestādi un to iestādi vai audžuģimeni, kurā bērnu plānots ievietot, par pamatoto galīgo lēmumu (IntFamRVG 46. panta 5. punkts).

Ir vajadzīga šāda informācija un pierādījumi:

—       tās kompetentās ārvalsts iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs, kura ievieto bērnu,

—       bērna vārds, uzvārds, dzimšanas datums un valstspiederība

(personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopija),

—       (plānotais) ievietošanas ilgums,

—       iemesli / profesionāls pamatojums ievietošanai kopumā un ievietošanai tieši Vācijā

(tostarp iepriekšēji tiesas lēmumi, ja tādi ir),

—       informācija par bērna veselības stāvokli

(medicīniskās izziņas / novērtējumi, ja tādi ir),

—       Vācijā esošās uzņemošās aprūpes iestādes / audžuģimenes nosaukums / vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs,

—       aprūpes iestādes / audžuģimenes piekrišana bērna ievietošanai tajā,

—       ja pieejams, atzinums par uzņemošās audžuģimenes piemērotību audžubērna aprūpēšanai / uzņemošās audžuģimenes licence vai uzņemošās iestādes darbības licence saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem,

—       tās personas vai to personu kontaktinformācija, kurai(-ām) ir aizbildnības tiesības,

—       pierādījums, ka bērns ārvalstī notikušās procedūras laikā ir uzklausīts, ja vien nav uzskatīts, ka uzklausīšana būtu nepiemērota, ņemot vērā bērna vecumu vai briedumu,

—       pierādījums, ka ir noskaidrots, kurš segs izmaksas,

—       pierādījums par bērna veselības / civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Visai informācijai un pierādījumiem jābūt pārtulkotiem vācu valodā.

Tiek paturētas tiesības katrā atsevišķā gadījumā pieprasīt papildu informāciju un/vai dokumentus.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Saskaņā ar regulas “Brisele IIa” 56. pantu šis termins aptver visu veidu ievietošanu ārpus iestādēm. Tas atbilst Sociālā kodeksa (SozialgesetzbuchSGB) astotā sējuma “Bērnu un jauniešu labklājība” (SGB VIII) 44. panta 1. punkta pirmajam teikumam: “Jebkura persona, kas vēlas savā mājsaimniecībā pastāvīgi aprūpēt bērnu vai jaunieti.” Tā ir audžumāte vai audžutēvs.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Jā. Principā ir aptvertas visas radniecības saites.

Lapa atjaunināta: 14/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.