Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Italja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli.

Il-leġiżlazzjoni Taljana bħalissa ma tistabbilixxi l-ebda regola speċifika għall-proċedura ta’ konsultazzjoni minn qabel prevista fl-Artikolu 56(1) tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003. Madankollu, skont id-dispożizzjonijiet ġenerali, it-tqegħid ta’ minuri (jiġifieri t-tqegħid ma’ persuni għajr il-ġenituri tagħhom) jirrikjedi l-involviment tal-awtorità ġudizzjarja kompetenti.

Meta ssir valutazzjoni tat-tqegħid ta’ minuri fl-Italja skont l-Artikolu 56 tar-Regolament hawn fuq imsemmi, huwa rakkomandabbli li tiġi kkonsultata l-awtorità ċentrali għall-Italja għall-informazzjoni neċessarja u anki għall-assistenza (il-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Minorenni u tal-Komunità, l-Awtorità Ċentrali, via D. Chiesa 24, 00136 Ruma; tel. +39 06 6818.8535; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

It-tqegħid jirrikjedi l-involviment tal-awtorità ġudizzjarja; fin-nuqqas ta’ regoli speċifiċi, huwa rakkomandabbli li tiġi kkonsultata l-awtorità ċentrali għall-Italja qabel ma jsir tqegħid. In-nuqqas ta’ regoli domestiċi li jirregolaw it-tqegħid transfruntier jagħmilha neċessarja għall-qrati Taljani li jawtorizzaw dan it-tqegħid b’analoġija mas-sistema ta’ kura stabbilita fl-Artikolu 4(2) tal-Liġi Nru 184 tal-1983. L-involviment tal-qrati Taljani għalhekk huwa neċessarju għat-tqegħid ta’ minuri fl-Italja.

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn).

Ma hemmx regoli nazzjonali speċifiċi.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

Il-liġi nazzjonali ma tiddefinix il-kunċett ta’ “familja tar-rispett”, li jista’ jiġi tradott bħala “famiglia affidataria” fil-liġi Taljana. Madankollu, l-istituzzjoni hija regolata bil-Liġi Nru 184 tal-1983. Din il-Liġi tiddefinixxi “famiglia affidataria” bħala familja (koppji bi tfal komuni jew mingħajrhom jew persuni mhux miżżewġa) responsabbli għall-kura ta’ minuri li jkunu tilfu l-assistenza u l-protezzjoni tal-ġenituri naturali tagħhom.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

Skont il-liġi nazzjonali (ara l-Artikolu 2 tal-Liġi Nru 184 tal-1983), kwalunkwe minuri li jkun temporanjament imċaħħad minn ambjent xieraq tal-familja jista’ jiġi fdat lil familja oħra, possibbilment ma’ minuri oħra, jew lil persuna mhux miżżewġa, jew lil komunità tat-tip ta’ familja, bil-għan li jiġu salvagwardjati l-benesseri, l-edukazzjoni u t-tagħlim tagħhom. Fejn ma jkunx possibbli tqegħid xieraq ma’ familja, il-minuri jista’ jiddaħħal f’istituzzjoni ta’ kura pubblika jew privata, preferibbilment fi ħdan ir-reġjun ta’ residenza tal-minuri. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe definizzjoni leġiżlattiva, il-familji tar-rispett ġeneralment huma meqjusa li jirreferu għal persuni għajr il-ġenituri tal-minuri. Il-liġi nazzjonali ma tagħmilx distinzjoni bejn il-qraba u dawk li mhumiex qraba f’dan ir-rigward. Madankollu, meta minuri jitneħħa minn mal-familja tiegħu, l-imħallef l-ewwel irid jaċċerta jekk ikunx possibbli li l-minuri jitqiegħed ma’ qraba. Jekk dan ma jkunx possibbli, jistgħu jiġu kkunsidrati persuni li ma jkunux qraba.

L-aħħar aġġornament: 22/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.