Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli.

Qabel ma jiġi ordnat it-tqegħid transfruntiera ta’ minuri, il-qorti tal-familja kompetenti (bāriņtiesa) li jkollha ġurisdizzjoni fuq it-territorju fejn ser jitqiegħed il-minuri, għandha tiġi kkonsultata u jrid jinkiseb il-kunsens tagħha.

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

Pjan għat-tqegħid tal-minuri jrid jiġi nnotifikat lill-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Latvja li min-naħa tiegħu jikkomunika mal-qorti tal-familja kompetenti rigward il-kwistjoni tal-kunsens.

Il-kunsens tal-qorti tal-familja kompetenti mhuwiex meħtieġ meta, fil-mument tat-tqegħid tal-minuri, il-kustodja tal-ġenituri tal-minuri ma tkunx ġiet revokata jew il-kustodja tkun ingħatat lil persuna oħra.

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn).

Il-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Latvja huwa l-punt ta’ kuntatt ċentrali biex jittratta l-ordnijiet ta’ tqegħid imsemmija fl-Artikolu 56 tar-Regolament u biex jibgħathom lil awtorità kompetenti fil-Latvja li toħroġ deċiżjonijiet ta’ tqegħid.

Lista ta’ dokumenti meħtieġa:

1. Informazzjoni dwar l-istatus ġuridiku tal-minuri u kopji tad-deċiżjonijiet rilevanti kollha tal-qorti, u traduzzjoni tagħhom bil-Latvjan;

2. Informazzjoni dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija tal-minuri mill-familja, u traduzzjoni tagħha bil-Latvjan;

3. Kopja taċ-ċertifikat tat-twelid tal-minuri;

4. Informazzjoni dwar il-ħtiġijiet tal-minuri (kundizzjoni tas-saħħa, edukazzjoni, ħtiġijiet emozzjonali, u l-lingwi li jistgħu jintużaw għall-komunikazzjoni mal-minuri), u traduzzjoni tagħha bil-Latvjan;

5. Ċertifikat ta’ attendenza fi skola jew fi skola preprimarja u rekords mediċi (testijiet mediċi, tilqim u dijanjożijiet), u traduzzjoni tagħhom bil-Latvjan;

6. Informazzjoni dwar il-persuna jew il-familja li magħha se jitqiegħed il-minuri.

*Meta awtorità barranija ma tkunx indikat lil individwu partikolari fil-Latvja ma’ min tqiegħed lill-minuri, minħabba s-sinifikat tar-rabtiet mal-Latvja għall-minuri, qorti tal-familja tgħin biex jinstab tutur jew familja tar-rispett xierqa fil-Latvja.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

Fil-Latvja, tfal mingħajr il-kura tal-ġenituri jistgħu jitpoġġew ma’ foster family jew taħt tutela.

Foster family hija familja li tipprovdi kura f’familja lil orfni jew lil minuri mċaħħad mill-kura tal-ġenituri sakemm il-minuri jkun jista’ jirritorna fil-kura tal-ġenituri tiegħu meta dan ikun possibbli, jew sakemm il-minuri jiġi adottat jew jitqiegħed taħt tutela.

Tutur jassumi d-drittijiet u r-responsabbiltajiet kollha ta’ ġenitur, u jirrappreżenta lill-minuri fi kwistjonijiet personali u relatati mal-proprjetà.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

Qarib tal-minuri, jew persuna li ma tkunx qariba li l-qorti tal-familja tqis bħala persuna li kapaċi twettaq id-dmirijiet ta’ tutur, tista’ tinħatar bħala tutur tal-minuri.

Kwalunkwe qarib li jkun lest jassumi l-kura tal-minuri jista’ jinħatar bħala tutur jekk ikollu l-kapaċitajiet u l-karatteristiċi meħtieġa biex iwettaq il-kompiti ta’ tutela.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.