Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Svezja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli.

Kull tqegħid ta’ minuri f’dar li ma tkunx tagħhom stess huwa soġġett għal konsultazzjoni u kunsens preliminari. Jekk il-minuri jkun se jitqiegħed mal-ġenituri tiegħu jew ma’ persuni li għandhom il-kustodja tiegħu, m’hemmx bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens preliminari.

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

L-awtorità soċjali tal-muniċipalità li fiha se jitqiegħed il-minuri.

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn).

Prerekwiżit essenzjali għall-kunsens huwa evalwazzjoni mill-Bord tal-Assistenza Soċjali li jikkonkludi li t-tqegħid huwa fl-aħjar interess tal-minuri. Il-punt tat-tluq għal kwalunkwe evalwazzjoni dwar jekk it-tqegħid huwiex fl-aħjar interess tal-minuri għandu jkun ir-rabta tal-minuri mal-Iżvezja, pereżempju jekk il-minuri għandux kuntatti soċjali ma’ ġenituri jew ma’ qraba fl-Iżvezja jew jekk l-isfond nazzjonali jew kulturali tagħhom huwiex fl-Iżvezja. L-istess japplika mutatis mutandis għal tqegħid barra mill-pajjiż. Rekwiżit ieħor għall-kunsens għal tqegħid fl-Iżvezja jew deċiżjoni dwar tqegħid barra l-pajjiż huwa li wieħed jiskopri kemm jista’ jkun l-attitudni tal-minuri lejn it-tqegħid. Barra minn hekk, il-kunsens tal-Bord tal-Assistenza Soċjali huwa soġġett għall-approvazzjoni mit-tutur tal-minuri, u jekk il-minuri jkun għalaq il-ħmistax-il sena, l-approvazzjoni tal-miżura mill-minuri. Qabel ma jkun jista’ jingħata l-kunsens, iridu jiġu investigati l-kundizzjonijiet fid-dar individwali u l-kundizzjonijiet għall-kura fid-dar u l-minuri jrid ikollu permess ta’ residenza, jekk dan il-permess ikun meħtieġ.

Il-Bord tal-Assistenza Soċjali għandu jwettaq l-investigazzjoni għal kunsens possibbli minnufih u jiffinalizzaha fi żmien massimu ta’ erba’ xhur. L-investigazzjonijiet jistgħu jiġu estiżi għal ċertu perjodu ta’ żmien jekk ikun hemm raġunijiet speċjali għal dan. Sabiex issir investigazzjoni, l-awtorità barranija trid tindika fil-fajl liema dar partikolari hija kkonċernata minn talba għal tqegħid.

Il-Bordijiet tal-Għajnuna Soċjali li jkunu approvaw tqegħid fl-Iżvezja mhumiex responsabbli għall-ispejjeż sostnuti b’rabta mat-tqegħid, pereżempju l-ispejjeż għall-għajxien tal-minuri jew it-tariffi tad-dar tal-fostering.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

It-terminu “foster family” ma jeżistix fil-leġiżlazzjoni Żvediża. Madankollu t-tfal jistgħu jitqiegħdu f’dar tal-fostering. L-Artikolu 2 tal-Kapitolu 3 tad-Digriet dwar is-Servizzi Soċjali (2001:937) tiddefinixxi “dar tal-fostering” bħala dar individwali li, f’isem il-Bord tal-Assistenza Soċjali, tilqa’ tfal għal kura u edukazzjoni permanenti jew adulti għal kura u infermerija u li mhijiex imħaddma fuq bażi professjonali.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

Il-kunċett Żvediż ta’ “dar tal-fostering” ikopri l-qraba kollha tal-minuri. Madankollu, ma hemm bżonn ta’ ebda kunsens jew deċiżjoni speċifika mill-Bord tal-Assistenza Soċjali għat-tqegħid f’dar individwali ta’ wieħed mill-ġenituri tal-minuri jew ta’ persuna oħra li għandha l-kustodja tal-minuri.

L-aħħar aġġornament: 27/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.