Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Ja, in beginsel moet aan de plaatsing van een minderjarige in Duitsland steeds een verzoek tot het starten van de raadplegingsprocedure voorafgaan. (Dit geldt voor verzoeken uit alle EU‑lidstaten behalve Denemarken.)

Dit vereiste geldt in beginsel voor alle vormen van plaatsing in Duitsland, met name ook voor plaatsing bij familieleden, voor zover die plaatsing is gebaseerd op een maatregel van een (gerechtelijke) autoriteit in de lidstaat van herkomst. In het geval van maatregelen die een (gerechtelijke) autoriteit in een andere lidstaat (met uitzondering van Denemarken) heeft opgelegd, kan daarom in het algemeen worden aangenomen dat voorafgaande instemming is vereist.

Of voorafgaande instemming in een bepaald geval, bij wijze van uitzondering, niet nodig is, is een vraag die voorafgaande aan de plaatsing aan het bureau voor jeugdzorg (Landesjugendamt) van de betreffende deelstaat moet worden voorgelegd.

Bij wijziging of verlenging van een plaatsingsmaatregel is opnieuw instemming nodig.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De instemming moet worden verleend door het bureau voor jeugdzorg in de deelstaat waar het kind geplaatst zou moeten worden. Duitsland heeft zestien deelstaten en zeventien bureaus voor jeugdzorg (één voor elke deelstaat en twee voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Voor een lijst van adressen zie http://www.bagljae.de/). Als nog geen concreet voorstel is gedaan voor de locatie waar de minderjarige moet worden geplaatst, bepaalt de Duitse centrale autoriteit met het ressort van welk bureau voor jeugdzorg de nauwste verbondenheid bestaat. Subsidiair is de deelstaat Berlijn bevoegd (artikel 45 van de wet tot uitvoering van bepaalde rechtsinstrumenten op het gebied van het internationaal familierecht (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts – IntFamRVG).

Deelstaat

Adres

Telefoon, fax, e-mailadres, website

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Hoofd: Reinhold Grüner
Tel.: +49 (0)711 6375-0
Fax: +49 (0)711 6375-449
E-mail: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Beieren

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Hoofd: Hans Reinfelder

Tel.: +49 (0)89 1261-04

Fax: +49 (0)89 1261-2412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlijn

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlijn

Hoofd: Nog niet bekend

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg:
Dr Sabine Skutta

Tel.: +49 (0)30 90227-5580

Fax: +49 (0)30 90227-5011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Hoofd: Volker-Gerd Westphal

Tel.: +49 (0)331 866-0

Fax: +49 (0)331 866-3595

E-mail: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Hoofd: Christiane Schrader

Tel.: +49 (0)421 361-0

Fax: +49 (0)421 496-4401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Hoofd: Dr Herbert Wiedermann

Tel.: +49 (0)40 42863-2504

Fax: +49 (0)40 42796-1144

E-mail: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Hoofd: Cornelia Lange

Tel.: +49 (0)611 3219-3248 of -3249

Fax: +49 (0)611 817-3260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg:

Susanne Rothenhöfer

Tel.: +49 (0)611 3219-3433

Fax: +49 (0)611 32719-3433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Voorpommeren

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Hoofd: Nog niet bekend

Contactgegevens: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tel.: +49 (0)385 396899-11
Fax: +49 (0)385 396899-19
E-mail: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Nedersaksen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Hoofd: Silke Niepel
Tel.: +49 (0)511 89701-303

Fax: +49 (0)511 89701-330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Noordrijn-Westfalen

(Rijnland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Hoofd: Lorenz Bahr

Tel.: +49 (0)221 809-4002

Fax: +49 (0)221 809-4009

E-mail: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Noordrijn-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Hoofd: Birgit Westers
Tel.: +49 (0)251 591-01

Fax: +49 (0)251 591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rijnland-Palts

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Hoofd: Birgit Zeller
Tel.: +49 (0)6131 967-289

Fax: +49 (0)6131 967-365

E-mail: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland:

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Hoofd: Alexandra Heinen

Tel.: +49 (0)681 501-2082

E-mail: a.heinen@soziales.saarland.de

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg:
Annette Reichmann
Tel.: +49 (0)681 501-2082
Fax: +49 (0)681 501-3416
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksen

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Hoofd: Peter Darmstadt
Tel.: +49 (0)371 24081-101

E-mail: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksen-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Hoofd: Antje Specht

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg: Corinna Rudloff
Tel.: +49 (0)345 514-1625/1855

Fax: +49 (0)345 514-1012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Sleeswijk-Holstein

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Hoofd: Thorsten Wilke
Tel.: +49 (0)431 988-2405
Fax: +49 (0)431 988-2618
E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Hoofd: Martina Reinhardt

Tel.: +49 (0)361 573411-300

Fax: +49 (0)361 573411-830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Het verzoek om instemming met de plaatsing van een minderjarige uit een andere EU-lidstaat (met uitzondering van Denemarken) wordt ofwel rechtstreeks naar het bevoegde Landesjugendamt gezonden of het wordt via de centrale autoriteit van die lidstaat naar het federaal bureau voor Justitie (Bundesamt für Justiz) in Duitsland gezonden, dat het verzoek vervolgens doorzendt naar het bevoegde Landesjugendamt.

Het Landesjugendamt dat ter plaatse bevoegd is, geeft overeenkomstig artikel 46, lid 1, IntFamRVG, instemming aan het verzoek indien

1. plaatsing in Duitsland in het belang van het kind is, in het bijzonder omdat het kind een bijzondere band met Duitsland heeft;

2. de buitenlandse autoriteit een bericht en, voor zover noodzakelijk, medische attesten of beoordelingen heeft ingediend waaruit de redenen van de voorgenomen plaatsing blijken;

3. het kind tijdens de buitenlandse procedure is gehoord, tenzij het horen van het kind gezien zijn leeftijd of maturiteit ongepast lijkt (een zitting die is afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsgraad van het kind wordt in de regel noodzakelijk geacht vanaf de leeftijd van drie jaar);

4. de betreffende inrichting of het pleeggezin instemming heeft verleend en niets zich tegen de plaatsing verzet;

5. een eventuele volgens het vreemdelingenrecht vereiste goedkeuring is gegeven of toegezegd;

6. afspraken zijn gemaakt over wie welke kosten draagt (inclusief een toereikende ziekteverzekering).

Voordat het Landesjugendamt de verzoekende buitenlandse autoriteit van zijn instemming kennis kan geven, moet het eerst de goedkeuring krijgen van de familierechter (Familiengericht) in de plaats van vestiging van de hoogste rechterlijke instantie in de betreffende deelstaat (Oberlandesgericht) binnen het rechtsgebied waarvan het kind wordt geplaatst (artikel 47, lid 1, eerste zin, IntFamRVG).

Nadat die goedkeuring is verleend c.q. geweigerd, stelt het Landesjugendamt de verzoekende buitenlandse autoriteit, de Duitse centrale autoriteit en de inrichting/het pleeggezin waar het kind moet worden geplaatst, in kennis van de gemotiveerde, definitieve beslissing (artikel 46, lid 5, IntFamRVG).

De volgende informatie en bewijsstukken moeten worden verstrekt:

-       naam, adres en telefoonnummer van de bevoegde buitenlandse autoriteit die het kind plaatst;

-       naam, geboortedatum en nationaliteit van het kind

(kopie van identiteitsbewijs of geboorteakte);

-       (beoogde) duur van plaatsing;

-       redenen/professionele gronden voor plaatsing in het algemeen en plaatsing in Duitsland in het bijzonder

(inclusief eventuele eerdere rechterlijke beslissingen);

-       informatie over de gezondheidstoestand van het kind

(voor zover beschikbaar: medische attesten/beoordelingen);

-       naam, adres en telefoonnummer van de inrichting/het pleeggezin in Duitsland waar het kind wordt geplaatst;

-       instemming van de inrichting/het pleeggezin met de plaatsing van het kind

(voor zover beschikbaar: verklaring waaruit blijkt dat het pleeggezin geschikt is/toestemming heeft voor het geven van pleegzorg, respectievelijk een bedrijfsvergunning van de ontvangende inrichting overeenkomstig Duits recht);

-       contactgegevens van de persoon/personen die met de zorg voor het kind is/zijn belast;

-       bewijs dat het kind tijdens de buitenlandse procedure is gehoord, tenzij het horen van het kind gezien zijn leeftijd of maturiteit ongepast lijkt;

-       bewijs waaruit blijkt dat duidelijkheid bestaat over wie welke kosten draagt;

-       bewijs van de ziekte-/aansprakelijkheidsverzekering van het kind.

Alle informatie en bewijsstukken moeten in het Duits zijn vertaald.

Het Landesjugendamt behoudt zich het recht voor om per geval om aanvullende informatie en/of documenten te vragen.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

In de zin van artikel 56 van verordening Brussel II bis valt hieronder elke plaatsing buiten een inrichting. Dit komt overeen met artikel 44, lid 1, eerste zin, van het wetboek sociale wetgeving (Sozialgesetzbuch) – Boek acht – Kind- en jeugdzorg): “Iedereen die een kind of jongere in zijn huishouden opneemt en dag en nacht voor dat kind wil zorgen.” Dit is een pleegouder.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Ja. In beginsel vallen hieronder alle familiebetrekkingen.

Laatste update: 14/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.