Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Republica Cehă
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

În practică, autoritatea centrală trebuie să se consulte cu agenția locală competentă în materie de protecție a copilului pentru a identifica posibilitățile de plasament existente.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Autoritatea centrală își dă aprobarea după ce s-a consultat cu agenția locală competentă în materie de protecție a copilului. Aprobarea se acordă în mod informal, sub forma unui aviz scris din partea autorității centrale.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Autoritatea centrală contactează agenția locală competentă în materie de protecție a copilului (o autoritate municipală cu competențe extinse), care are misiunea de a stabili dacă și unde poate fi plasat copilul în cauză (verificând dacă există locuri disponibile în centrele de plasament și la persoanele în îngrijirea cărora sunt plasați copii).

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

În cazul în care niciunul dintre părinți nu este în măsură să asigure îngrijirea copilului, instanța judecătorească poate plasa copilul în îngrijirea unui tutore legal (în situațiile în care părinților li s-a retras responsabilitatea părintească, responsabilitatea părintească a acestora este limitată sau niciunul dintre părinți nu mai este în viață), a unei persoane în îngrijirea căreia este plasat copilul ori a unei „alte persoane”. Persoana în îngrijirea căreia este plasat copilul și tutorele legal au dreptul să primească beneficii sociale foarte specifice. „O altă persoană” nu are dreptul să primească astfel de beneficii.

Persoana în îngrijirea căreia este plasat copilul are obligația și este autorizată să se ocupe personal de îngrijirea copilului. Persoana în îngrijirea căreia este plasat copilul exercită într-o manieră corespunzătoare, atunci când crește un copil, drepturile și responsabilitățile părintești. Persoana în îngrijirea căreia este plasat copilul are obligația și este autorizată să ia doar decizii referitoare la aspectele cotidiene ale vieții copilului, să îl reprezinte pe copil în acest scop și să gestioneze bunurile copilului. Persoana în îngrijirea căreia este plasat copilul trebuie să îi informeze pe părinții copilului cu privire la aspectele esențiale care îl privesc pe copil. Dacă situația justifică acest lucru, instanța judecătorească poate recunoaște și alte drepturi și responsabilități persoanelor în îngrijirea cărora a fost plasat copilul.

În situația în care copilul nu poate fi plasat în niciuna din formele de îngrijire descrise mai sus, instanța judecătorească poate dispune plasarea copilului într-un centru de plasament.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Da, multe dintre persoanele în îngrijirea cărora sunt plasați copii sunt rude ale copilului. Gradul de înrudire și alte limitări nu sunt definite în niciun fel în legislația referitoare la luarea în îngrijire a copiilor din Republica Cehă.

Ultima actualizare: 28/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.