Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

În prezent, legislația italiană nu prevede norme specifice privind procedura de consultare prealabilă prevăzută la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Cu toate acestea, în conformitate cu dispozițiile cu caracter general, pentru plasarea unui copil (și anume la persoane diferite de părinții acestuia) este necesară intervenția autorității judiciare competente.

În cazul în care se evaluează posibilitatea de a plasa un copil în Italia în temeiul articolului 56 din regulamentul menționat anterior, este oportun să se consulte, inclusiv pentru a obține informațiile necesare, autoritatea centrală italiană, care poate oferi asistență (Ministerul Justiției, Departamentul de justiție pentru minori și comunități, Autoritatea centrală, via D. Chiesa, 24 – 00136 Roma; tel. +39 06 6818.8535; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Pentru plasare este necesară intervenția autorității judiciare; în absența unor norme specifice, este preferabil ca înaintea plasării să se consulte autoritatea centrală italiană. Se precizează că absența prevederilor la nivel național privind plasarea transfrontalieră înseamnă că instanțele italiene trebuie să autorizeze o plasare prin analogie cu sistemul de încredințare definit la articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 184 din 1983. Prin urmare, pentru plasarea copilului în Italia este necesară intervenția instanțelor italiene.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Nu există norme naționale specifice.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

Dreptul național nu definește noțiunea de „familie substitutivă”, care poate fi tradusă în ordinea juridică italiană prin „famiglia affidataria”. Instituția este însă reglementată de Legea nr. 184 din 1983, iar din aceste norme reiese că „familia substitutivă” este o familie (fie un cuplu cu sau fără copii comuni, fie o persoană celibatară) responsabilă de îngrijirea unui copil care a rămas fără asistența și protecția părinților săi naturali.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

În conformitate cu legislația națională (a se vedea articolul 2 din Legea nr. 184 din 1983), un copil lipsit temporar de un mediu familial adecvat poate fi plasat la altă familie, dacă este posibil cu copii minori, la o persoană celibatară sau la o comunitate de tip familial, care să asigure întreținerea și educația acestuia. În cazul în care nu se poate asigura o plasare adecvată la o familie, copilul poate fi plasat în cadrul unui centru de plasament public sau privat, de preferință în regiunea de reședință a copilului. În absența unei definiții legislative, se consideră că familie substitutivă se referă la alte persoane decât părinții. În această privință, legislația națională nu face distincție între rude și persoane din afara familiei; cu toate acestea, în cazul separării copilului de familia sa, judecătorul trebuie să verifice mai întâi dacă este posibilă plasarea la rude, iar dacă răspunsul este negativ se pot avea în vedere persoane din afara familiei.

Ultima actualizare: 22/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.