Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

Înainte de a dispune plasarea transfrontalieră a unui copil, este necesară consultarea prealabilă a instanței specializate în dreptul familiei competente (bāriņtiesa) care are jurisdicție asupra teritoriului în care se află copilul și obținerea consimțământului acestei instanțe.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Este necesară notificarea plasării preconizate către Ministerul Justiției din Letonia, care va contacta instanța specializată în dreptul familiei competentă în vederea obținerii consimțământului acesteia.

Nu este necesar consimțământul instanței specializate în dreptul familiei competente dacă, la momentul plasării copilului, custodia părinților asupra copilului nu a fost revocată și nici nu a fost acordată unei alte persoane.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Ministerul Justiției din Letonia este punctul de contact central pentru gestionarea ordinelor de plasare în temeiul articolului 56 din regulament și pentru transmiterea acestora unei autorități competente din Letonia care emite decizii de plasare.

Lista documentelor necesare:

1. informații cu privire la statutul juridic al copilului și copii ale tuturor hotărârilor judecătorești relevante, precum și o traducere în limba letonă a acestora;

2. informații cu privire la motivele pentru luarea copilului din îngrijirea familiei, precum și o traducere în limba letonă a acestora;

3. o copie a certificatului de naștere al copilului;

4. informații privind nevoile copilului (starea de sănătate, educația, nevoile emoționale, precum și limbile care pot fi utilizate pentru a comunica cu copilul) și o traducere în limba letonă a acestora;

5. o adeverință de școlarizare sau privind frecventarea unei instituții de învățământ preșcolar și dosare medicale (examene medicale, vaccinări și diagnosticări), precum și o traducere în limba letonă a acestora;

6. informații privind persoana sau familia la care se preconizează plasarea copilului.

* În cazul în care o autoritate străină nu a menționat nicio persoană specifică în Letonia în vederea plasării copilului, având în vedere importanța pentru copil a legăturilor cu Letonia, o instanță specializată în dreptul familiei va contribui la găsirea unui tutore adecvat sau a unei familii substitutive adecvate în Letonia.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

În Letonia, copiii privați de îngrijirea părintească pot fi plasați în familii substitutive sau sub tutelă.

O familie substitutivă este o familie care oferă îngrijire unui copil orfan sau unui copil privat de îngrijirea părintească până când copilul poate să se întoarcă în familia sa atunci când este posibil sau până când copilul este adoptat sau pus sub tutelă.

Un tutore exercită toate drepturile și responsabilitățile parentale și reprezintă copilul în chestiuni personale și în ceea ce privește aspectele legate de proprietate.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Poate fi desemnat drept tutore al copilului un membru de familie al copilului sau orice altă persoană care nu este membru de familie, care este considerată de către instanța specializată în dreptul familiei drept o persoană capabilă să îndeplinească îndatoririle de tutore.

Orice membru de familie al copilului care dorește să aibă grijă de copil poate fi numit tutore dacă acesta posedă competențele și calitățile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor de tutore.

Ultima actualizare: 07/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.