Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

Autoritatea responsabilă cu standardele în domeniul asistenței sociale, desemnată drept autoritate centrală pentru Malta, este autoritatea responsabilă în acest sens. A se vedea răspunsul la întrebarea 3 de mai jos.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Autoritatea responsabilă cu standardele în domeniul asistenței sociale, desemnată drept autoritate centrală pentru Malta, este autoritatea responsabilă în acest sens.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Pentru a înregistra o plasare transfrontalieră în Malta, autoritatea centrală a statului solicitant trebuie să solicite aprobarea autorității centrale din Malta. Cererea trebuie depusă la Autoritatea responsabilă cu standardele în domeniul asistenței sociale, și anume la autoritatea centrală din Malta.

Procedura este următoarea:

Autoritatea centrală din Malta ar trebui să primească un formular de cerere completat corespunzător, însoțit de documentele solicitate. Această cerere ar trebui să fie prezentată de autoritatea centrală a statului solicitant. Toate documentele solicitate ar trebui să fie trimise doar în limba malteză sau engleză.

După primirea formularului de cerere, autoritatea centrală din Malta stabilește care este tipul de plasare avut în vedere.

Autoritatea centrală din Malta transmite cererea și documentația către autoritatea malteză competentă, de exemplu, și anume agenția pentru protecția copilului - Aġenzija Appoġġ -, în funcție de caz. În toate cazurile, autoritățile competente evaluează cererile pe baza expertizei de care dispun, acordând o atenție corespunzătoare următoarelor aspecte în ceea ce privește plasările: asistența educațională/pedagogică, juridică, psihosocială/psihiatrică și protecția copiilor.

Autoritatea centrală din Malta va fi apoi în măsură să comunice autorității centrale a statului solicitant decizia autorităților malteze competente cu privire la plasarea copilului în altă țară. Demersurile referitoare la plasare nu pot începe înainte ca autoritatea centrală din Malta să își dea acordul. Autoritatea centrală a statului solicitant comunică autorității centrale din Malta data de începere a demersurilor legate de plasarea transfrontalieră.

Printre documentele care trebuie depuse împreună cu cererile se numără:

a) o copie a cărții naționale de identitate/pașaportului mamei, tatălui și copiilor

b) certificatul de naștere al copilului (copiilor)

c) o declarație privind îngrijirea și încredințarea

d) orice alte documente considerate necesare.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

Noțiunea de „familie substitutivă” nu figurează în dreptul maltez. Cu toate acestea, articolul 2 din Legea din 2007 privind plasarea copiilor în familii substitutive (capitolul 491 din legislația Maltei) definește „familia substitutivă” ca fiind „una sau mai multe persoane autorizate de Consiliul pentru îngrijirea copiilor”. În mod similar, articolul 2 din Legea privind protecția minorilor (îngrijire alternativă) (capitolul 602 din legislația Maltei), care urmează să înlocuiască Legea din 2007 privind plasarea copiilor în familii substitutive de îndată ce va intra în vigoare, definește „familia substitutivă” ca fiind „una sau mai multe persoane autorizate de Consiliul pentru îngrijirea copiilor”.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Noțiunea de „familie substitutivă” nu figurează în dreptul maltez.

Ultima actualizare: 05/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.