În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

Da, în temeiul articolului 26 din Ordonanța din 1995 privind copiii (Irlanda de Nord) [Children (Northern Ireland) Order 1995] („Ordonanța privind copiii”), există obligația de a ține seama de dorințele și sentimentele copilului, ale părinților săi sau ale oricărei alte persoane cu răspundere părintească sau ale oricărei alte persoane relevante și de a acorda atenția cuvenită acestor dorințe și sentimente la luarea unei decizii cu privire la bunăstarea copilului respectiv.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Legislația din Irlanda de Nord are tendința de a reflecta Legea privind copiii din 1989 (Children Act 1989) din Anglia și Țara Galilor. Există trei categorii:

• acord informal – acorduri între părinți și rude, fără nicio implicare din partea serviciilor sociale;

• plasament voluntar – acorduri încheiate între părinți și autoritatea locală (articolele 21 și 27 din Ordonanța privind copiii);

• ordin de luare în îngrijire – obținerea acestui ordin necesită sesizarea instanței (articolele 27 și 50 din Ordonanța privind copiii).

Acordurile private privind plasarea copilului într-o familie substitutivă sunt similare celor din Anglia și Țara Galilor (a se vedea fișa informativă pentru Anglia și Țara Galilor).

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Există o serie de modele disponibile pentru a facilita schimbul/furnizarea de informații în cazul în care un copil sau o persoană tânără este luată în îngrijire și în scopul reexaminării continue.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

Ordonanța privind copiii nu definește noțiunea de „familie”. Aceasta definește noțiunea de „asistent maternal care are autoritate” ca reprezentând plasarea copilului într-o familie, la o rudă a acestuia sau la orice altă persoană adecvată, astfel cum sunt definite la articolul 27 alineatul (3) din ordonanță.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Articolul 27 alineatul (2) litera (a) din Ordonanța privind copiii autorizează plasarea copilului:

(i) într-o familie;

(ii) la o rudă a acestuia sau

(iii) la orice altă persoană adecvată.

O „rudă” este definită la articolul 2 alineatul (2) din Ordonanța privind copiii ca „având o legătură cu un copil, adică un bunic, un frate, o soră, un unchi sau o mătușă (indiferent dacă au un părinte comun sau ambii părinți comuni sau sunt înrudiți prin căsătorie sau parteneriat civil) sau un părinte vitreg.”

Ultima actualizare: 05/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.