Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții

Da, în Portugalia, consultarea și acordul prealabil sunt necesare pentru deciziile de a plasa un minor într-o familie substitutivă sau într-o instituție.

Consultarea și acordul prealabil nu sunt necesare dacă copilul este încredințat unei persoane cu legături de familie, de exemplu bunici, unchi și mătuși sau frați mai mari. În astfel de cazuri, este suficient ca autoritatea care decide cu privire la plasament să informeze autoritatea centrală pentru Portugalia.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Autoritatea centrală pentru Portugalia în sensul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 este:

DGRSP – Direcția Generală pentru Reabilitare și Servicii Penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Departamentul pentru Asistență Judiciară și Soluționare a Litigiilor (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabona (Portugalia)

Telefon: (+351) 218 812 200

Fax (+351) 218 853 653

Adresă de e-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Website

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante)

Etapele procedurii de plasament al tinerilor în Portugalia în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul Bruxelles IIa

ACP = Autoritatea Centrală pentru Portugalia

Etapa 1 – Autorizare prealabilă pentru plasament de către ACP

 • cerere de autorizare prealabilă din partea autorității centrale a țării solicitante;
 • examinarea documentației depuse și evaluarea pe baza criteriilor și a condițiilor de plasament;
 • eliberarea unei aprobări prealabile a autorizației sau a unui refuz din partea ACP;
 • termen-limită pur orientativ: 1-3 luni de la primirea tuturor documentelor necesare anexate la cerere, în funcție de complexitatea cazului.

Etapa 2 – Hotărârea de încuviințare a executării dată de instanță

 • O cerere de recunoaștere și de executare este depusă la instanță [Divizia pentru familie și minori (Juízo de Família e Menores) a regiunii în care se află familia substitutivă sau instituția] de către familia substitutivă, instituția competentă sau instituția căreia i-a fost încredințat copilul. Această cerere trebuie să fie însoțită de documentația care atestă acordul prealabil al ACP și de documente justificative care oferă detalii referitoare la plasament: durata, planul de intervenție, declarația familiei substitutive că dispune de mijloacele necesare pentru a se susține financiar.

Sau, alternativ:

Decizia/hotărârea de plasament emisă de autoritatea administrativă sau judiciară din țara de origine este trimisă la ACP, împreună cu documentația suplimentară, oferind detalii referitoare la plasament: durata, planul de intervenție, declarația familiei substitutive că dispune de mijloacele necesare pentru a se susține financiar.

ACP transmite cererea de executare a măsurii procuraturii (Ministério Público) de pe lângă instanța competentă, unde va fi depusă oficial în numele copilului.

 • Instanța se pronunță asupra acestei chestiuni. În cazul unei hotărâri de încuviințare a executării, instanța poate indica Institutul de securitate socială [Instituto da Segurança Social (IP)] ca organism responsabil pentru monitorizarea punerii în aplicare a măsurii în Portugalia.

Etapa 3 – Executarea măsurii de plasament în Portugalia

 • După pronunțarea hotărârii de încuviințare a executării, copilul sau tânărul poate veni în Portugalia și poate începe măsura de plasament.
 • Dacă cererea de obținere a unei hotărâri de încuviințare a executării a fost trimisă prin intermediul ACP (și în orice caz în care instanța informează ACP cu privire la decizia sa), ACP ar trebui să transmită decizia instanței omologului său.
 • Institutul de securitate socială (Instituto da Segurança Social, IP) monitorizează măsura și elaborează rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a măsurii, care urmează să fie transmise instanțe și ACP, dacă instanța decide astfel.
 • Orice prelungire a măsurii face obiectul unei noi autorizări prealabile de către ACP, urmată de restul procedurii prezentate mai sus.

O listă a documentelor solicitate de ACP înainte de autorizarea plasamentului unui copil într-o familie substitutivă sau o instituție din Portugalia poate fi consultată, în scop informativ, în limba engleză la următorul link.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

Articolul 12 din Decretul-lege nr. 139/2019 de stabilire a normelor de aplicare a măsurilor de plasament într-o familie substitutivă în Portugalia prevede următoarele:

O familie substitutivă poate fi formată din:

 1. persoană celibatară;
 2. două persoane căsătorite sau necăsătorite;
 3. două sau mai multe persoane care au legături de familie și care trăiesc în aceeași gospodărie.

În cazurile menționate la literele (b) și (c) de la alineatul precedent, un membru al familiei substitutive este persoana responsabilă pentru plasament.

Persoanele menționate la alineatul (1) cărora li se încredințează îngrijirea unui copil sau a unui tânăr aflat în plasament nu pot avea legături de familie cu copilul sau tânărul respectiv.”

Articolul 6 din decretul-lege menționat prevede că gestionarea sistemului de plasament al copilului la o familie substitutivă este responsabilitatea Institutului de securitate socială (Instituto da Segurança Social, IP) și a organizației Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, care colaborează cu instituțiile competente desemnate de legislația națională ca organisme specifice de solidaritate socială sau cu instituții similare, care desfășoară activități în domeniul protecției copiilor și a tinerilor și care au încheiat acorduri de cooperare cu Institutul de securitate socială (Instituto da Segurança Social, IP).

Articolul 5 alineatul (2) din decretul-lege prevede că măsurile de îngrijire în familia substitutivă hotărâte în cadrul procedurilor judiciare trebuie să fie gestionate și monitorizate de instanță, desemnând echipele specifice în acest scop, prevăzute de Legea nr. 147/99 privind protecția copiilor și a tinerilor aflați în pericol.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Nu, în conformitate cu dreptul portughez, conceptul de „familie substitutivă” nu include rudele [a se vedea articolul 16 alineatul (3) din Decretul-lege nr. 139/2019, menționat în răspunsul la întrebarea anterioară].

Legislația relevantă:

Decretul-lege nr. 139/2019

Legea nr. 147/99

Notă finală:

Aceste informații nu au caracter obligatoriu pentru punctul de contact din Portugalia, pentru instanțele sau alte organisme portugheze sau pentru persoane care le consultă. Cu toate că s-a acordat o atenție deosebită elaborării acestor informații, este totuși necesară consultarea legislației în vigoare în orice moment.

Ultima actualizare: 28/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.