Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

Toate plasamentele de copii într-o locuință care nu este a lor fac în prealabil obiectul consultării și al acordării consimțământului. În cazul în care copilul urmează să fie plasat la părinții copilului sau la persoanele cărora le-a fost încredințat copilul, consultarea și consimțământul prealabile nu sunt necesare.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Autoritățile sociale ale localității în care urmează să fie plasat copilul.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

O condiție prealabilă esențială pentru consimțământ este o evaluare efectuată de către Consiliul pentru bunăstarea socială care să concluzioneze că plasamentul este în interesul copilului. Punctul de plecare pentru orice evaluare din care să rezulte dacă plasamentul este sau nu în interesul copilului ar trebui să fie legătura copilului cu Suedia, de exemplu, dacă acel copil are contacte sociale cu părinții sau cu rude din Suedia sau dacă mediul său național sau cultural este în Suedia. Același lucru este valabil, mutatis mutandis, și pentru plasamentele în străinătate. O altă cerință pentru acordarea consimțământului pentru un plasament în Suedia sau pentru o decizie de plasament în străinătate este determinarea atitudinii copilului față de plasament, în măsura posibilului. În plus, consimțământul Consiliului pentru bunăstarea socială depinde de tutorele copilului și, în cazul în care copilul a împlinit vârsta de cincisprezece ani, de acordul copilului cu privire la măsura respectivă. Înainte de acordarea consimțământului, trebuie să fie investigate condițiile din locuința individuală și condițiile de îngrijire din locuință, iar copilul trebuie să dețină un permis de ședere, dacă acesta este necesar.

Consiliul pentru bunăstarea socială ar trebui să efectueze cu promptitudine investigația în vederea unui eventual consimțământ și să o finalizeze în termen de cel mult patru luni. Investigațiile pot fi prelungite pentru o anumită perioadă de timp în cazul în care există motive speciale în acest sens. Pentru efectuarea unei investigații, autoritatea străină trebuie să indice în dosar care este locuința individuală vizată de o anumită cerere de plasament.

Consiliile pentru bunăstarea socială care au aprobat un plasament în Suedia nu răspund de costurile suportate în legătură cu plasamentul, de exemplu, costurile de trai ale copilului sau comisioanele percepute de locuințele substitutive.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

Termenul „familie substitutivă” nu există în legislația suedeză. Copiii pot fi plasați însă într-o locuință substitutivă. Capitolul 3 secțiunea 2 din Ordonanța privind serviciile sociale (2001: 937) definește „locuința substitutivă” ca fiind o locuință individuală care primește, în numele Consiliului pentru bunăstarea socială, copii, în vederea îngrijirii și a educației lor permanente, sau adulți, în vederea îngrijirii generale și medicale, și care nu este gestionată în mod profesional.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Conceptul suedez de „locuință substitutivă” acoperă toate rudele copilului. Cu toate acestea, pentru plasamentele într-o locuință individuală aparținând unuia dintre părinții copilului sau altei persoane căruia i-a fost încredințat copilul nu este nevoie de consimțământul Consiliului pentru bunăstarea socială sau de o decizie specifică din partea acestuia.

Ultima actualizare: 27/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.