Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Načeloma da, v Nemčiji je pred namestitvijo mladoletnika v rejništvo vedno potrebna vloga iz druge države članice EU (razen Danske) za postopek posvetovanja.

Ta zahteva v bistvu zajema vse oblike namestitve v rejništvo v Nemčiji, in sicer zlasti namestitev k sorodnikom, če namestitev v rejništvo temelji na ukrepu organa ali sodišča v državi članici pošiljateljici. V primeru ukrepa, ki ga začne organ ali sodišče v drugi državi članici EU (razen Danske), se lahko zato na splošno domneva, da bo potrebno predhodno soglasje.

Ali se lahko v posameznih posebnih primerih predhodno soglasje izjemoma opusti, mora pred namestitvijo v rejništvo pojasniti pristojni deželni urad za mladino (Landesjugendamt – LJA).

V primeru sprememb ali podaljšanja ukrepa namestitve v rejništvo je treba pridobiti novo soglasje.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Soglasje mora dati urad za mladino, pristojen za zadevno zvezno deželo, na območju katere je predvidena namestitev v rejništvo. Nemčija ima 16 zveznih dežel in 17 uradov za mladino (po enega za vsako zvezno deželo, dva pa v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija; seznam naslovov je na voljo na spletišču http://www.bagljae.de/). Če v zvezi s krajem namestitve mladoletnika v rejništvo še ni bil podan konkreten predlog, nemški osrednji organ določi območje urada za mladino, ki ima najtesnejšo povezavo. Kot druga možnost pa se šteje, da je pristojna zvezna dežela Berlin (člen 45 zakona o izvajanju določenih pravnih instrumentov na področju mednarodnega družinskega prava (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – zakon o mednarodnem družinskem pravu – IntFamRVG).

Zvezna dežela

Naslov

Telefonska številka, številka telefaksa, e-naslov, spletišče

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

vodja: Reinhold Grüner
telefon: +49 7116375-0
telefaks: +49 7116375-449
e-naslov: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bavarska

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

vodja: Hans Reinfelder

telefon: +49 891261-04

telefaks: +49 891261-2412

e-naslov: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

vodja: objavljen naknadno

redna predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG – Zvezni urad za zdravje):
dr. Sabine Skutta

telefon: +49 3090227-5580

telefaks: +49 3090227-5011

e-naslov: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

vodja: Volker-Gerd Westphal

telefon: +49 331866-0

telefaks: +49 331866-3595

e-naslov: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

vodja: Christiane Schrader

telefon: +49 421361-0

telefaks: +49 421496-4401

e-naslov: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

vodja: dr. Herbert Wiedermann

telefon: +49 4042863-2504

telefaks: +49 4042796-1144

e-naslov: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

vodja: Cornelia Lange

telefon: +49 6113219-3248 ali -3249

telefaks: +49 611817-3260

e-naslov: cornelia.lange@hsm.hessen.de

redna predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG):

Susanne Rothenhöfer

telefon: +49 6113219-3433

telefaks: +49 61132719-3433

e-naslov: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg - Predpomorjanska

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

vodja: objavljen naknadno

oseba za stike: Nicole Kehrhahn-von Leesen
telefon: +49 385396899-11
telefaks: +49 385396899-19
e-naslov: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Spodnja Saška

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

vodja: Silke Niepel
telefon: +49 51189701-303

telefaks: +49 51189701-330

e-naslov: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Severno Porenje - Vestfalija

(Rhineland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

vodja: Lorenz Bahr

telefon: +49 221809-4002

telefaks: +49 221809-4009

e-naslov: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Severno Porenje - Vestfalija

(Westphalia-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

vodja: Birgit Westers
telefon: +49 251591-01

telefaks: +49 251591-275

e-naslov: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porenje - Pfalška

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

vodja: Birgit Zeller
telefon: +49 6131967-289

telefaks: +49 6131967-365

e-naslov: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Posarje

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

vodja: Alexandra Heinen

telefon: +49 681501-2082

e-naslov: a.heinen@soziales.saarland.de

redna predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG):
Annette Reichmann
telefon: +49 681501-2082
telefaks: +49 681501-3416
e-naslov: a.reichmann@soziales.saarland.de
e-naslov: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saška

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

vodja: Peter Darmstadt
telefon: +49 37124081-101

e-naslov: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saška-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

vodja: Antje Specht

predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG): Corinna Rudloff
telefon: +49 345514-1625/1855

telefaks: +49 345514-1012/1719

e-naslov: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

vodja: Thorsten Wilke
telefon: +49 431988-2405
telefaks: +49 431988-2618
e-naslov: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Turingija

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

vodja: Martina Reinhardt

telefon: +49 361573411-300

telefaks: +49 361573411-830

e-naslov: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Vloga za soglasje v zvezi z namestitvijo mladoletnika iz druge države članice EU (razen Danske) v rejništvo se pošlje bodisi neposredno pristojnemu nemškemu uradu za mladino bodisi prek osrednjega organa druge države članice EU zveznemu uradu za pravosodje (Bundesamt für Justiz) v Nemčiji, ki jo nato posreduje pristojnemu nemškemu uradu za mladino.

Krajevno pristojni nemški urad za mladino bi moral zahtevo običajno odobriti v skladu s členom 46(1) IntFamRVG, če

1. je izvedba predvidene namestitve v rejništvo v Nemčiji v največjo korist otroka, zlasti zaradi njegove posebne povezave z Nemčijo,

2. je tuj organ predložil poročilo in po potrebi zdravniška spričevala ali ocene, v katerih so navedeni razlogi za predvideno namestitev v rejništvo,

3. se je otrok izjasnil v okviru tujega postopka, razen če se je štelo, da zaslišanje glede na otrokovo starost ali zrelost ni primerno (načeloma se šteje, da je zaslišanje, ki je primerno za otrokovo starost in razvoj ter se nanaša na namestitev v rejništvo v Nemčiji, potrebno od starosti 3 let),

4. ustrezna institucija ali rejniška družina s tem soglašata in ni razlogov, da se namestitev v rejništvo ne bi izvedla,

5. je bila izdana ali obljubljena kakršna koli potrebna odobritev v skladu z zakonom o tujcih ter

6. je bilo urejeno kritje stroškov (vključno z zadostnim zdravstvenim zavarovanjem).

Preden urad za mladino uradno obvesti tuji organ prosilec o svojem soglasju, mora njegovo nameravano odobritev soglasja odobriti družinsko sodišče (Familiengericht) na sedežu višjega deželnega sodišča (Oberlandesgericht), na območju pristojnosti katerega bo otrok nameščen (prvi stavek člena 47(1) IntFamRVG).

Pristojni nemški urad za mladino po odobritvi ali zavrnitvi soglasja tuji organ prosilec, nemški osrednji organ in institucijo ali rejniško družino, v katero bo otrok nameščen, obvesti o obrazloženi končni odločitvi (člen 46(5) IntFamRVG).

Potrebne so naslednje informacije in dokazila:

–       naziv, naslov in telefonska številka pristojnega tujega organa, ki namešča otroka v rejništvo,

–       ime in priimek, datum rojstva in državljanstvo otroka

(kopija osebne izkaznice ali rojstnega lista),

–       (predvideno) trajanje namestitve v rejništvo,

–       razlogi/strokovna podlaga za namestitev v rejništvo na splošno in zlasti za namestitev v Nemčiji

(vključno s prejšnjimi sodnimi odločbami),

–       podatki o zdravstvenem stanju otroka

(če so na voljo: zdravniška spričevala/ocene),

–       naziv oziroma ime in priimek, naslov in telefonska številka rejniške institucije/rejniške družine, ki bo otroka sprejela, v Nemčiji,

–       soglasje rejniške institucije/rejniške družine za namestitev otroka v rejništvo,

–       če je na voljo: ugotovitev o primernosti za rejništvo/dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti rejniške družine, ki bo otroka sprejela, ali dovoljenje za opravljanje dejavnosti institucije, ki bo otroka sprejela, v skladu z nemško zakonodajo,

–       kontaktni podatki oseb s pravico do varstva in vzgoje,

–       dokaz, da je bil otrok zaslišan v okviru tujega postopka, razen če se šteje, da zaslišanje glede na otrokovo starost in zrelost ni primerno,

–       dokazilo s pojasnilom, kdo bo kril stroške,

–       dokazilo o otrokovem zdravstvenem zavarovanju/zavarovanju odgovornosti.

Vse informacije in dokazila morajo biti prevedeni v nemščino.

Pridržana je pravica, da se v posameznem primeru zahtevajo dodatne informacije in/ali dokumenti.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Ta pojem v smislu člena 56 uredbe Bruselj IIa zajema vse namestitve v rejništvo zunaj institucij. To ustreza prvemu stavku člena 44(1) socialnega zakonika (Sozialgesetzbuch – SGB) – osmi zvezek – socialno varstvo otrok in mladine (SGB VIII): „katera koli oseba, ki želi v okviru svojega gospodinjstva skrbeti za otroka ali mladostnika in opravlja rejništvo kot poklic.“ To je rejnik.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Da. Načeloma so zajeta vsa sorodstvena razmerja.

Zadnja posodobitev: 14/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.