Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Otrok lahko potrebuje novo družino, ker je sirota ali ker njegovi starši niso sposobni skrbeti zanj. Pojem „rejniška družina“ je lahko v državah EU različno opredeljen.

Vsakršna namestitev otroka v rejniško družino z eno ali več osebami ali v oskrbo zavoda (sirotišnica ali mladinski dom) v drugi državi EU spada na področje uporabe uredbe Bruselj IIa.

Sodišče ali organ, ki načrtuje namestitev otroka v rejniško družino ali zavod v drugi državi EU, se mora pred odreditvijo namestitve posvetovati z organi te države. Za ugotovitev, katera vrsta posvetovanja je potrebna, uredba napotuje na nacionalno pravo.

  • Če se v državi, v kateri naj bi bil otrok nameščen, za notranje primere namestitve otrok zahteva posredovanje javnega organa, je treba pred odreditvijo čezmejne namestitve pridobiti soglasje organov zaprošene države.
  • Če se v tej državi za notranje primere namestitve otrok posredovanje javnega organa ne zahteva, je treba organe te države samo obvestiti o namestitvi.

Pojem „rejniška družina“ je opredeljen v nacionalnih predpisih in postopkih posameznih držav EU, zlasti ali zajema sorodnike.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 11/05/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.