Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

I princip ja. En ansökan från en annan EU-medlemsstat (med undantag av Danmark) om samråd måste alltid föregå placeringen av en minderårig i Tyskland.

Detta krav omfattar i grund och botten all placering i Tyskland, dvs. även placering hos släktingar, förutsatt att placeringen grundas på ett myndighets- eller domstolsbeslut i den sändande medlemsstaten. Vid en åtgärd som inletts av en myndighet eller domstol i en annan EU-medlemsstat (med undantag av Danmark) antas därför förhandsgodkännande i regel vara nödvändigt.

Huruvida förhandsgodkännande inte behövs i vissa enskilda fall måste klargöras av den behöriga delstatliga barn- och ungdomsmyndigheten (Landesjugendamt – LJA) före placeringen.

Ett nytt godkännande måste inhämtas om placeringen utvidgas eller ändras.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Godkännandet lämnas av ansvarig barn- och ungdomsmyndighet i den aktuella delstat där placeringen planeras att ske. Tyskland har 16 delstater och 17 barn- och ungdomsmyndigheter (en i varje delstat och två i Nordrhein-Westfalen; en adressförteckning finns på http://www.bagljae.de/). Om det inte finns något konkret förslag på var den minderårige ska placeras ska den tyska centralmyndigheten välja barn- och ungdomsmyndigheten i det område som barnet har störst anknytning till. Alternativt anses delstaten Berlin vara behörig (§ 45 i lagen om genomförande av vissa rättsinstrument på området internationell familjerätt (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – lagen om internationell familjerätt – IntFamRVG).

Delstat

Adress

Telefonnummer, faxnummer, e-postadress, webbplats

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Chef: Reinhold Grüner
Tfn: +49 (0)711 6375-0
Fax: +49 (0)711 6375-449
E-post: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bayern

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Chef: Hans Reinfelder

Tfn: +49 (0)89 1261-04

Fax: +49 (0)89 1261-2412

E-post: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Chef: Ej utsedd

Ordinarie företrädare i BAG:
Dr Sabine Skutta

Tfn: +49 (0)30 90227-5580

Fax: +49 (0)30 90227-5011

E-post: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Chef: Volker-Gerd Westphal

Tfn: +49 (0)331 866-0

Fax: +49 (0)331 866-3595

E-post: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Chef: Christiane Schrader

Tfn: +49 (0)421 361-0

Fax: +49 (0)421 496-4401

E-post: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Chef: Dr Herbert Wiedermann

Tfn: +49 (0)40 42863-2504

Fax: +49 (0)40 42796-1144

E-post: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Chef: Cornelia Lange

Tfn: +49 (0)611 3219-3248 eller -3249

Fax: +49 (0)611 817-3260

E-post: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Ordinarie företrädare i BAG:

Susanne Rothenhöfer

Tfn: +49 (0)611 3219-3433

Fax: +49 (0)611 32719-3433

E-post: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Chef: Ej utsedd

Kontaktperson: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tfn: +49 (0)385 396899-11
Fax: +49 (0)385 396899-19
E-post: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Chef: Silke Niepel
Tfn: +49 (0)511 89701-303

Fax: +49 (0)511 89701-330

E-post: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Rheinland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Chef: Lorenz Bahr

Tfn: +49 (0)221 809-4002

Fax: +49 (0)221 809-4009

E-post: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Chef: Birgit Westers
Tfn: +49 (0)251 591-01

Fax: +49 (0)251 591-275

E-post: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rhineland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Chef: Birgit Zeller
Tfn: +49 (0)6131 967-289

Fax: +49 (0)6131 967-365

E-post: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Chef: Alexandra Heinen

Tfn: +49 (0)681 501 – 2082

E-post: a.heinen@soziales.saarland.de

Ordinarie företrädare i BAG:
Annette Reichmann
Tfn: +49 (0)681 501-2082
Fax: +49 (0)681 501-3416
E-post: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-post: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sachsen

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Chef: Peter Darmstadt
Tfn: +49 (0)371 24081-101

E-post: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Chef: Antje Specht

Ordinarie företrädare i BAG: Corinna Rudloff
Tfn: +49 (0)345 514-1625/1855

Fax: +49 (0)345 514-1012/1719

E-post: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Chef: Thorsten Wilke
Tfn: +49 (0)431 988-2405
Fax: +49 (0)431 988-2618
E-post: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Chef: Martina Reinhardt

Tfn: +49 (0)361 573411-300

Fax: +49 (0)361 573411-830

E-post: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Ansökan om godkännande av placeringen av en minderårig från en annan medlemsstat (med undantag av Danmark) skickas antingen direkt till den behöriga tyska barn- och ungdomsmyndigheten eller via centralmyndigheten i den andra EU-medlemsstaten till Tysklands förbundsjustitieministerium (Bundesamt für Justiz) som i så fall vidarebefordrar ansökan till den behöriga tyska barn- och ungdomsmyndigheten.

Den tyska barn- och ungdomsmyndighet som har lokal behörighet bör i regel bevilja begäran i enlighet med § 46.1 IntFamRVG om

1. genomförandet av den planerade placeringen i Tyskland är för barnets bästa, framför allt eftersom det har en särskild anknytning till Tyskland,

2. den utländska myndigheten har överlämnat en rapport och vid behov läkarintyg eller läkarutlåtanden med skälen till den planerade placeringen,

3. barnet har hörts som ett led i det utländska förfarandet, om inte ett förhör ansågs olämpligt på grund av barnets ålder eller mognadsgrad (i regel anses ett förhör som är lämpligt sett till barnets ålder och mognadsgrad och rör placeringen i Tyskland nödvändigt från och med 3 års ålder),

4. den lämpliga institutionen eller fosterfamiljen har gett sitt samtycke och det inte finns någon anledning att inte gå vidare med placeringen,

5. det godkännande som krävs enligt utlänningslagen har beviljats eller utlovats, och

6. arrangemang har gjorts beträffande beräkningen av kostnader (inklusive tillräcklig sjukvårdsförsäkring).

Barn- och ungdomsmyndigheten måste få det planerade godkännandet godkänt av familjedomstolen (Familiengericht) vid delstatsöverdomstolen (Oberlandesgericht) i vars domkrets barnet ska placeras innan den underrättar den begärande utländska myndigheten om placeringen (§ 47.1 första meningen IntFamRVG).

Efter att godkännandet har beviljats eller nekats informerar den behöriga tyska barn- och ungdomsmyndigheten den begärande utländska myndigheten, den tyska centralmyndigheten och den institution eller fosterfamilj som barnet ska placeras hos om det motiverade, slutliga beslutet (§ 46.5 IntFamRVG).

Följande uppgifter och styrkande handlingar är obligatoriska:

–       Namn, adress och telefonnummer till den behöriga utländska myndighet som placerar barnet.

–       Barnets namn, födelsedatum och nationalitet

(kopia på id-kort eller födelsebevis).

–       Placeringens (planerade) varaktighet.

–       Skäl/yrkesmässig grund för placering i allmänhet och placeringen i Tyskland i synnerhet

(inklusive tidigare domstolsbeslut).

–       Information om barnets hälsotillstånd

(i förekommande fall: läkarintyg/läkarutlåtanden).

–       Namn, adress och telefonnummer till den mottagande fosterinstitutionen/fosterfamiljen i Tyskland.

–       Fosterinstitutionens/fosterfamiljens samtycke till placeringen av barnet.

–       I förekommande fall: fastställande av huruvida den mottagande fosterfamiljen är lämplig som fosterfamilj/har en fosterfamiljslicens eller huruvida den mottagande institutionen i enlighet med tysk lag har licens för att bedriva sin verksamhet.

–       Kontaktuppgifter till vårdnadshavarna.

–       Bevis på att barnet har hörts som ett led i det utländska förfarandet, om inte ett förhör anses olämpligt på grund av barnets ålder eller mognadsgrad.

–       Klargörande av vem som ska bära kostnaderna.

–       Bevis på barnets sjuk-/ansvarsförsäkring.

Alla uppgifter och styrkande handlingar måste översättas till tyska.

Ytterligare upplysningar och/eller dokument kan begäras från fall till fall.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Inom ramen för artikel 56 i Bryssel IIa-förordningen avses med denna term alla placering utanför institutioner. Detta motsvarar § 44.1 första meningen i sociallagen (Sozialgesetzbuch – SGB) – bok åtta – Barn- och ungdomars välfärd (SGB VIII): ”Varje person som önskar ta hand om ett barn eller ungdom på heltid som en del av sitt hushåll.” Detta är en fosterförälder.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Ja. I princip omfattas alla släktingar.

Senaste uppdatering: 14/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.