På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Förenade kungariket
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)