Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Zobrazit víceZobrazit méně

Tento oddíl popisuje iniciativy, které přijaly členské státy, aby ve svých zemích podpořily používání Listiny základních práv EU a zvyšování povědomí o ní.

Cílem tohoto oddílu je poskytnout následující informace:

  • příklady vládních iniciativ v jednotlivých členských státech, jimiž se aktivně podporuje používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány,
  • příklady, jak členské státy informují občany o jejich právech vyplývajících z Listiny a jak spolupracují s různými aktéry, jako jsou organizace občanské společnosti, národní instituce pro lidská práva, orgány pro rovné zacházení nebo akademická obec, s cílem zajistit řádné uplatňování Listiny,
  • příklady nevládních iniciativ, jimiž je podporováno používání Listiny a povědomí o ní.
Poslední aktualizace: 22/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.