Perusoikeuskirjan tuntemuksen ja käytön edistäminen jäsenvaltioissa

Latvia

Julkinen politiikka, jolla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta lainsäätäjän, hallinnon, lainvalvontaelinten ja oikeuslaitoksen keskuudessa.

Sisällön tuottaja:
Latvia

Latvian lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön on sisällytetty Euroopan unionin perusoikeuskirjan artikloja, jotka koskevat henkilötietojen suojaa, ihmisten yhdenvertaisuutta sekä ihmisoikeuksia muuttoliikkeen, tieteen ja tiedonsaannin aloilla.

Viittaukset lakiesitysten perusteluissa

Viittaukset perustuslakituomioistuimen tuomioissa

  • Tuomio asiassa nro 2018-18-01 tieliikennelain säännösten yhteensopivuudesta perustuslain kanssa. Säännösten todettiin olevan perustuslain vastaisia henkilötietojen suojaa koskevien vaatimusten osalta. Viitattiin perusoikeuskirjan 8 artiklaan, joka koskee henkilötietojen suojaa.
  • Tuomio asiassa nro 2018-15-01 korkeakouluja koskevan lain säännösten yhteensopivuudesta perustuslain kanssa. Viitattiin perusoikeuskirjan 13 artiklaan, joka koskee taiteen ja tieteellisen tutkimuksen akateemista vapautta.
  • Tuomio asiassa nro 2018-11-01 julkisten ja paikallisten viranomaisten virkamiehille ja työntekijöille maksettavista korvauksista annetun lain säännösten yhteensopivuudesta perustuslain kanssa. Viitattiin perusoikeuskirjan 8 artiklaan, joka koskee henkilötietojen suojaa ja asianmukaista käsittelyä.

Perusoikeuskirjan ja sen soveltamistarkoitusten ymmärtämistä helpottavat välineet

Oikeusalan toimijoille

Latviassa toimii Latvian oikeusalan koulutuskeskus LTMC ( Latvijas Tiesnešu mācību centrs), joka järjestää ja tarjoaa tuomareille ja tuomioistuinten henkilöstölle jatkokoulutusta ja ammatillista kehittämistä. Se järjestää säännöllisesti ihmisoikeuksia koskevaa yleistä koulutusta, jossa voidaan käsitellä myös perusoikeuskirjaa.

LTMC tekee yhteistyötä Eurooppaoikeuden akatemian (ERA) ja Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) kanssa ja tarjoaa myös kansainvälisiä koulutusmahdollisuuksia tuomareille.

  • Vuonna 2014 LTMC järjesti kuusi luentoa perusoikeuskirjasta. Niihin osallistui yhteensä 141 juristia.
  • Vuosina 2017–2019 perusoikeuskirjaan liittyviin seminaareihin osallistui 43 latvialaista tuomaria.
  • Vuonna 2018 tehtiin Eurooppaoikeuden akatemian (ERA) kanssa yhteistyösopimus Latvian oikeus- ja lainvalvontahenkilöstön korkean tason koulutuspalveluista tuomareiden, tuomioistuinten henkilöstön, rikostutkijoiden, syyttäjien ja virkamiesten kouluttamiseksi, myös EU:n yleiseen oikeuteen liittyvissä asioissa.

Kansalaisille

Korkein oikeus edistää perusoikeuskirjan määräysten soveltamiseen liittyvää avoimuutta siten, että säädösluetteloon on sisällytetty perusoikeuskirjaa koskeva erillinen osio. Latvian ylimmän yleisen tuomioistuimen (Senāts) tuomioista tähän luetteloon sisältyvät vain ne, joilla on merkitystä lain soveltamisen kannalta (ks. Euroopan unionin oikeus luettelossa -> perussopimukset -> Euroopan unionin perusoikeuskirja).

Korkeimman oikeuden kotisivuilla olevassa osastossa ”Rokasgrāmatas” (käsikirjat) on tietoa Euroopan unionin perusoikeusviraston menoista (ks. Euroopan unionin perusoikeusviraston menot).

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.