Perusoikeuskirjan tuntemuksen ja käytön edistäminen jäsenvaltioissa

Portugali

Perusoikeuskirjan käyttö ja tunnettuus maassasi.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Julkinen politiikka, jolla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta lainsäätäjän, hallinnon, lainvalvontaelinten ja oikeuslaitoksen keskuudessa

Perusoikeuskirjan soveltamista koskevat erityiset viittaukset tai selitykset

 • Portugalin oikeusministeriöön kuuluva oikeusasioiden pääosasto (Direcção-Geral da Política de Justiça) laati vuonna 2019 alan toimijoille tarkoitetun oppaan perusoikeuskirjan soveltamisesta EU:n rahastojen täytäntöönpanon yhteydessä.

Perusoikeuskirjan soveltamista koskeva koulutus

 • Oikeuslaitoksen jäsenten ja muiden oikeusalan ammattilaisten koulutus:
  • Tuomareiden ja syyttäjien koulutuksesta vastaava Centro de Estudos Judiciários (CEJ) tarjoaa tuomareille ja syyttäjille perus- ja jatkokoulutusta sekä Euroopan unionin oikeudesta yleensä että unionin oikeuden erityisaiheista. Tässä koulutuksessa käsitellään perusoikeuskirjaa. Myös asianajajat ja muut oikeusalan ammattilaiset voivat osallistua CEJ:n järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin.
  • Vuonna 2018 CEJ järjesti kokopäiväisen koulutuksen, joka koski erityisesti Euroopan unionin tuomioistuinta ja perusoikeuskirjaa. Koulutuspäivän ohjelma ja siihen liittyvä video sekä materiaalit ovat saatavilla täällä.
  • EU III -ohjelmaan kuuluvan HELP-ohjelman ja vuosia 2022 ja 2023 koskevan CEJ:n jatkokoulutussuunnitelman puitteissa on tarkoitus järjestää syyttäjänviraston tuomareille jatkokoulutusta perusoikeuskirjan soveltamiseen liittyvän osaamisen parantamiseksi.
 • EU:n varojen täytäntöönpanoon osallistuville edunsaajille tarjottava koulutus:
  • Oikeusasioiden pääosasto järjesti kesäkuussa 2019 kaikille oikeusministeriön yksiköille tarkoitetun koulutustapahtuman perusoikeuskirjan soveltamisesta EU:n rahastojen täytäntöönpanon yhteydessä.

Perusoikeuskirjan ja sen soveltamistarkoitusten ymmärtämistä helpottavat välineet

Alan toimijoille (lainsäätäjät, hallinto, lainvalvonta, oikeuslaitos, oikeusalan ammattilaiset):

 • CEJ julkaisee säännöllisesti uutiskirjettä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;
 • Portugalin oikeusministeriöön kuuluva oikeusasioiden pääosasto (Direcção-Geral da Política de Justiça) laati vuonna 2019 alan toimijoille tarkoitetun oppaan perusoikeuskirjan soveltamisesta EU:n rahastojen täytäntöönpanon yhteydessä.

Kansalaisille:

Muiden EU-maiden tai muiden EU:ssa toimivien sidosryhmien kehittämien välineiden käyttö ja edistäminen

Oikeusministeriön verkkosivustolla on perusoikeuskirjaa koskeva sivu, jolla viitataan Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tarjoamiin välineisiin, ja linkki viraston verkkosivustolle.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa EU:n perusoikeuskirjan käytön ja tunnettuuden lisäämiseksi

Esimerkkejä oikeuksien puolustajien ja kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jolla edistetään perusoikeuskirjan tunnettuutta ja käyttöä

Esimerkkejä kansallisten viranomaisten ja tiedemaailman edustajien yhteistyöstä, jolla edistetään perusoikeuskirjan tunnettuutta ja käyttöä

Esimerkkejä valtiosta riippumattomista aloitteista, joilla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta maassasi

 • ”Euroopan unionin perusoikeuskirja käytännössä” -hanke
  Hanke sai rahoitusta Euroopan komission oikeusasioiden pääosastolta, ja sen kehittäjänä toimi eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymä (Institut de Drets Humans de Catalunya, Utrechtin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Szczecinin yliopisto). Portugalissa hanketta koordinoi Coimbran yliopiston yhteiskuntatieteiden keskuksen pysyvä oikeusalan seurantakeskus (Observatório Permanente de Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra), ja siihen osallistuivat ylin tuomarineuvosto, syyttäjänvirasto, CEJ ja asianajajaliitto. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää kattava koulutusohjelma oikeusalan toimijoiden perusoikeuskirjan soveltamista koskevien taitojen kehittämistä varten, jotta perusoikeuskirjan tulkintaa ja soveltamista voitaisiin parantaa. Hankkeella pyritään ratkaisemaan perusoikeuskirjaa koskevan tiedon puutteeseen liittyvät ongelmat kiinnittämällä huomiota tarpeeseen lisätä perusoikeuskirjan tuntemusta. Lisäksi hankkeessa pyritään selventämään perusoikeuskirjan merkitystä sekä kansallisesta että Euroopan oikeusalueen näkökulmasta.
  Hankkeen yhteydessä järjestettiin vuonna 2018 pääasiassa oikeusalan toimijoille suunnattuja koulutuksia ja konferensseja. Tässä yhteydessä on tarjottu myös verkkokoulutusta: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Hankkeen tuloksena laadittiin myös hyvien käytäntöjen käsikirja ja koulutuskäsikirja.
  Kaikki hanketta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa .https://www.ces.uc.pt/cfr/.
 • ”e-Learning National Active Charter Program” -hanke (e-NACT)
  Euroopan komission perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmasta rahoitettuun ”e-Learning National Active Charter Program” -hankkeeseen (e-NACT) osallistuu useita eurooppalaisia yliopistoja, muun muassa Lissabonin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden tutkimuskeskus (Centro de Investigação de Direito Público, CIDP). Hankkeessa pyritään kehittämään koulutusmenetelmiä ja -toimia, jotka yhdessä kouluttajien kokemuksen kanssa edistävät yhteisen perusoikeuskulttuurin syntymistä ja vakiinnuttamista.
  Hanke sisältää myös verkko-oppimista ja aihekohtaisia käsikirjoja eri oikeudenaloilta.
  Vuonna 2019 Lissabonin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettiin kolme työpajaa, joiden aiheina olivat tietosuojaturvapaikka-asiat ja maahanmuutto sekä sananvapaus. Työpajat oli suunnattu pääasiassa asianajajille, tuomareille ja syyttäjille https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Lisätietoja hankkeesta on osoitteessa https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferenssi aiheesta ”EU:n perusoikeuskirja ja Euroopan unionin tuomioistuimen aktivismi: kestääkö oikeuksien kokoelma siihen kohdistuvat paineet?”
  Lissabonin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjesti vuonna 2017 konferenssin perusoikeuskirjasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudellisesta aktivismista. Konferenssin jälkeen vuonna 2018 julkaistiin julkisen sektorin sähköisen e-Pública-julkaisun numero, joka oli omistettu konferenssin teemalle (nide 5, nro 2, heinäkuu 2018).
Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.