Perusoikeuskirjan tuntemuksen ja käytön edistäminen jäsenvaltioissa

Tässä osiossa esitellään aloitteita, joiden avulla jäsenvaltiot edistävät Euroopan unionin perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta maassaan.

Tiedot koskevat mm. seuraavia seikkoja:

  • esimerkkejä kunkin jäsenvaltion hallituksen aloitteista, joilla edistetään aktiivisesti perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta lainsäätäjän, hallinnon, lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen keskuudessa.
  • esimerkkejä siitä, miten jäsenvaltiot tiedottavat kansalaisille näille perusoikeuskirjan nojalla kuuluvista oikeuksista ja miten ne tekevät yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, tasa-arvoelinten tai tiedemaailman, kanssa sen varmistamiseksi, että perusoikeuskirjaa sovelletaan asianmukaisesti.
  • esimerkkejä valtiosta riippumattomista aloitteista, joilla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta.
Päivitetty viimeksi: 22/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.