Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Finska

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima.

Sadržaj omogućio
Finska

Glavni važeći dokument o politikama izvješće je finske vlade o ljudskim pravima iz 2014. (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), u kojem se razmatraju načini za jačanje dimenzije temeljnih prava EU-a, među ostalim informiranjem o Povelji EU-a o temeljnim pravima. U izvješću se spominje i izvješće Komisije o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima i godišnje izvješće Agencije Europske unije za temeljna prava te rasprava o njima u Vijeću. U njemu je navedeno i da je važno bolje upoznati građane s Poveljom. U izvješću se ističe važnost razvoja i upotrebe postojećih praktičnih alata za sastavljače, kao što su smjernice i kontrolne liste, radi informiranja o Povelji. To bi trebalo poduprijeti na primjer, osposobljavanjem za izvjestitelje EU-a (str. 38). Glavni odbor parlamenta Finske u svojem je mišljenju o izvješću o ljudskim pravima posebno istaknuo potrebu informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima (SuVL 6/2014 vp).

Izvješće finske vlade o ljudskim pravima iz 2014.

U finskom drugom Nacionalnom akcijskom planu o temeljnim i ljudskim pravima 2017.–2019. (Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019) kao pravna osnova cijelog Akcijskog plana (str. 17), uz druge relevantne izvore za temeljna i ljudska prava, posebno se navodi Povelja EU-a o temeljnim pravima. Ona je i pravna osnova nekih pojedinačnih projekata akcijskih planova, kao što su aktivnost 1.1. Jačanje kapaciteta vlade u pitanjima temeljnih i ljudskih prava (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen perus- ja ihmisoikeusasioissa) i aktivnost 1.1.1. Jačanje osnovnih vještina i vještina u području ljudskih prava vladinih dužnosnika (Valtioneuvoston virkamiesten perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen).

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (Nacionalni akcijski plan o temeljnim i ljudskim pravima 2017.–2019.)

Osposobljavanja za primjenu Povelje o temeljnim pravima

  • vladin program osposobljavanja o temeljnim i ljudskim pravima (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) za vladine dužnosnike, održan u proljeće 2017., koji se bavio i temeljnim pravima u EU-u, uključujući odjeljak o procjeni učinka na temeljna i ljudska prava
  • tečaj osposobljavanja za dužnosnike o temeljnim i ljudskim pravima u Europskoj uniji (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa), koji uključuje zaseban odjeljak o Povelji EU-a o temeljnim pravima (svake godine, zadnji tečaj osposobljavanja održan je 30. ožujka 2020.)
  • tečaj osposobljavanja za dužnosnike pod nazivom EU-oikeus pähkinänkuoressa („Kratki opis prava Unije”), koji se detaljno bavi i Poveljom EU-a o temeljnim pravima (svake godine, zadnji tečaj osposobljavanja održan je 10. svibnja 2019.)
  • osposobljavanje o zaštiti podataka i Povelji EU-a o temeljnim pravima u suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava, Finskim centrom za ljudska prava i Finskim ministarstvom pravosuđa (16. siječnja 2019.)
  • tečaj osposobljavanja dužnosnika o kriterijima za izradu zakonodavstva, uključujući odjeljak o temeljnim pravima i Povelji o temeljnim pravima (svake godine)
  • osposobljavanje dužnosnika Stalnog predstavništva Finske pri EU-u (Bruxelles) o tome kako uklopiti Povelju u rad radnih skupina Vijeća (proljeće 2019., kao dio priprema Finske za finsko predsjedanje Vijećem), u suradnji s Agencijom EU-a za temeljna prava i Glavnim tajništvom Vijeća
  • posjet osoblja Ureda parlamentarnog pravobranitelja Agenciji EU-a za temeljna prava (FRA) u Beču u listopadu 2019. kao nastavak inicijative te agencije za bliskiju suradnju; za vrijeme posjeta predstavljene su aktivnosti Agencije, a posebno praćenje primjene Povelje o temeljnim pravima te uloge Agencije u praćenju i ocjeni prava osoba s invaliditetom i djece; sudionici su dogovorili proširenje suradnje među agencijama; u Uredu premijera organizirani su i drugi tečajevi osposobljavanja o sadržaju i primjeni Povelje.

Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kada se ona primjenjuje

Ministarstvo pravosuđa izradilo je napomenu za tumačenje i primjenu Povelje EU-a o temeljnim pravima. Napomena je prvi put izrađena 2016., a ažurirana početkom 2020. Svrha je te napomene da posluži kao alat za izradu nacrta nacionalnih propisa i finskih propisa s obzirom na EU, posebno kad se procjenjuju temeljna i ljudska prava u pitanjima obuhvaćenima područjem primjene prava Unije. Velik dio prava Unije provodi se na nacionalnoj razini, zbog čega su i temeljna prava EU-a bitan dio izrade nacrta nacionalnih propisa. Osim toga, pravom Unije često se, kad je riječ o praktičnoj provedbi prava Unije i odabiru mjera, državama daje diskrecijsko pravo, no to se pravo mora koristiti u skladu s temeljnim pravima EU-a.

U napomeni se rješavaju pitanja koja se odnose na područje primjene, tumačenje, pravne učinke i razinu zaštite Povelje EU-a o temeljnim pravima. Ažuriranjem je uzeta u obzir najnovija sudska praksa i nastojalo se, prije svega, detaljnije pozabaviti glavnim pitanjima praktičnih aspekata izrade zakonodavnih akata. Ona obuhvaćaju uvjete za ograničavanje temeljnih prava EU-a i odnos između Povelje i drugih temeljnih i ljudskih prava, primjerice prava uvrštenih u Europsku konvenciju o ljudskim pravima i Ustav Finske.

Muistio EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta ja tulkinnasta(„Napomena o tumačenju i primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima”)  PDF (978 Kb) fi

Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Informacije o izvješćima i alatima Agencije EU-a za temeljna prava (FRA) pružaju se putem vladine mreže za temeljna i ljudska prava. Usto, kako bi se potaknula komunikacija s građanima, godišnje izvješće o temeljnim pravima bit će tema ministarskog priopćenja za medije.

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine upotrebe

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

Tečaj izrade nacrta zakonodavnih akata u organizaciji Sveučilišta u Tampereu, uključujući odjeljak o procjenama učinka na temeljna i ljudska prava, posebno o Povelji EU-a o temeljnim pravima (organiziran 8. studenoga 2018. i 26. studenoga 2019. te koji će se organizirati u jesen 2020.).

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina upotreba u vašoj zemlji

Isticanje važnosti Povelje o temeljnim pravima povodom njezine desete godišnjice: članak objavljen u novinama Turun Sanomat 11. prosinca 2019.

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.