Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Portugal

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima.

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posebna upućivanja na primjenu Povelje ili objašnjenja njezine primjene

 • Glavna uprava za pravosudnu politiku (Direcção-Geral da Política de Justiça) (Ministarstvo pravosuđa) (Ministério da Justiça) izradila je 2019. vodič za primjenu Povelje u vezi s provedbom europskih fondova, namijenjen stručnjacima koji rade u tom području.

Osposobljavanje o primjeni Povelje

 • Osposobljavanje za suce i druge pravne stručnjake:
  • Centar za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários) nudi početno osposobljavanje i usavršavanje za suce i tužitelje o pravu Unije općenito i o posebnim pitanjima prava Unije. To osposobljavanje obuhvaća Povelju. Odvjetnici i drugi pravni stručnjaci mogu sudjelovati i na konferencijama i seminarima koje organizira Centar.
  • Centar je 2018. organizirao cjelodnevni tečaj na kojem su u prvom planu bili Sud Europske unije i Povelja. Program tečaja, videozapise i relevantne tekstove možete pronaći ovdje.
 • Osposobljavanje korisnika uključenih u korištenje sredstava iz fondova EU-a:
  • Glavna uprava za pravosudnu politiku održala je u lipnju 2019. tečaj osposobljavanja za sva tijela Ministarstva pravosuđa o primjeni Povelje u vezi s korištenjem sredstava iz fondova EU-a.

Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kada se ona primjenjuje

 • za stručnjake (iz zakonodavnih tijela, uprave, tijela za izvršavanje zakonodavstva, pravosudnih tijela i pravne stručnjake):
  • Centar za pravosudne studije redovito objavljuje bilten o sudskoj praksi Suda Europske unije: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php.
  • Glavna uprava za pravosudnu politiku (Ministarstvo pravosuđa) izradila je 2019. vodič za primjenu Povelje u vezi s provedbom europskih fondova, namijenjen stručnjacima koji rade u tom području.

Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa nalazi se posebna stranica o Povelji, koja se odnosi na alate koje je na raspolaganje stavila Agencija za temeljna prava (FRA) i na kojoj je navedena poveznica na internetske stranice Agencije.

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine upotrebe

Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

(nije primjenjivo)

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

(nije primjenjivo)

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina upotreba u vašoj zemlji

 • Projekt „Povelja o temeljnim pravima Europske unije ‚na djelu’”.
  Taj je projekt financirala Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije, a razvio ga je konzorcij europskih sveučilišta (Katalonski institut za ljudska prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Utrechtu i Sveučilište u Szczecinu). Projekt je u Portugalu koordinirao Stalni opservatorij za pravosuđe (Observatório Permanente de Justiça) Centra za društvene studije Sveučilišta u Coimbri (Centro de Estudos Sociais), a sudjelovali su i Vrhovno sudsko vijeće (Conselho Superior da Magistratura), Državno odvjetništvo (Ministério Público), Centar za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários) i Odvjetnički zbor (Ordem dos Advogados). Glavni cilj projekta bio je osmisliti opsežan program osposobljavanja za jačanje kompetencija dionika u pravosuđu za primjenu Povelje kako bi je mogli bolje tumačiti i primjenjivati. Projektom se nastojalo pomoći u prevladavanju teškoća povezanih s nedostatnim znanjem o Povelji, pri čemu je težište stavljeno na informiranje o njoj, ali željelo se i bolje objasniti važnost Povelje na nacionalnoj razini i u okviru europskog područja pravde.
  U okviru tog projekta 2018. su organizirani razni tečajevi i konferencije, namijenjeni prije svega dionicima u pravosuđu. Održano je i internetsko osposobljavanje: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Kao rezultat projekta izrađeni su Priručnik s najboljim primjerima iz prakse i Priručnik za osposobljavanje.
  Informacije o toj inicijativi dostupne su na: https://www.ces.uc.pt/cfr/.
 • Projekt „E-Learning National Active Charter Training” (e-NACT).
  U tom projektu, financiranom u okviru programa Europske komisije Temeljna prava i građanstvo, sudjeluje više europskih sveučilišta, uključujući Centar za istraživanje javnog prava (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Lisabonu. Cilj mu je pružiti metodologiju i aktivnosti osposobljavanja, koje će, zajedno sa stručnošću voditelja koji u njemu sudjeluju, poticati nastanak i učvršćivanje zajedničke kulture temeljnih prava.
  U okviru te inicijative nude se i tečajevi e-učenja i tematski priručnici o različitim područjima prava.
  Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu 2019. su održane tri radionice o zaštiti podataka, azilu i migracijama te slobodi izražavanja, prvenstveno namijenjene odvjetnicima, sucima i članovima Državnog odvjetništva – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Više informacija o tom projektu dostupno je na: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferencija „Povelja EU-a o temeljnim pravima i pravosudna aktivnost Suda EU-a: je li povelja o pravima ugrožena?”
  Pravni fakultet Sveučilišta u Lisabonu organizirao je 2017. konferenciju o Povelji i pravosudnoj aktivnosti Suda EU-a. Nakon konferencije ta je problematika obrađena u izdanju internetskog časopisa za javno pravo iz 2018., e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público (sv. 5 br. 2 srpanj 2018.).
Posljednji put ažurirano: 23/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.