Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Portugal

Informiranje o Povelji i njezina primjena u vašoj zemlji.

Sadržaj omogućio
Portugal

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima

Posebna upućivanja na primjenu Povelje ili objašnjenja njezine primjene

 • Glavna uprava za pravosudnu politiku (Ministarstvo pravosuđa) izradila je 2019. vodič za primjenu Povelje u vezi s provedbom europskih fondova, namijenjen stručnjacima koji rade u tom području.

Osposobljavanje o primjeni Povelje

 • Osposobljavanje za suce i druge pravne stručnjake:
  • Centar za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários) nudi početno osposobljavanje i usavršavanje za suce i tužitelje o pravu Unije općenito i o posebnim pitanjima prava Unije. To osposobljavanje obuhvaća Povelju. Odvjetnici i drugi pravni stručnjaci mogu sudjelovati i na konferencijama i seminarima koje organizira Centar.
  • Centar je 2018. organizirao cjelodnevni tečaj na kojem su u prvom planu bili Sud Europske unije i Povelja. Program tečaja, videozapise i relevantne tekstove možete pronaći ovdje.
  • U okviru programa „HELP u EU-u III” plan kontinuirane izobrazbe Centra za razdoblje 2022. – 2023. uključuje kontinuirano osposobljavanje sudaca i osoblja Ureda javnog tužitelja (Ministério Público) radi promicanja kompetencija u primjeni Povelje.
 • Osposobljavanje korisnika uključenih u korištenje sredstava iz fondova EU-a:
  • Glavna uprava za pravosudnu politiku održala je u lipnju 2019. tečaj osposobljavanja za sva tijela Ministarstva pravosuđa o primjeni Povelje u vezi s korištenjem sredstava iz fondova EU-a.

Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kada se ona primjenjuje

za stručnjake (iz zakonodavnih tijela, uprave, tijela za izvršavanje zakonodavstva, pravosudnih tijela i pravne stručnjake):

za građane:

Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa nalazi se posebna stranica o Povelji, koja se odnosi na alate koje je na raspolaganje stavila Agencija za temeljna prava (FRA) i na kojoj je navedena poveznica na internetske stranice Agencije.

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine upotrebe

Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

(nije primjenjivo)

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

(nije primjenjivo)

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina upotreba u vašoj zemlji

 • Projekt „Povelja o temeljnim pravima Europske unije ‚na djelu’”.
  Taj je projekt financirala Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije, a razvio ga je konzorcij europskih sveučilišta (Katalonski institut za ljudska prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Utrechtu i Sveučilište u Szczecinu). Projekt je u Portugalu koordinirao Stalni opservatorij za pravosuđe (Observatório Permanente de Justiça) Centra za društvene studije Sveučilišta u Coimbri (Centro de Estudos Sociais), a sudjelovali su i Vrhovno sudsko vijeće (Conselho Superior da Magistratura), Državno odvjetništvo, Centar za pravosudne studije i Odvjetnički zbor (Ordem dos Advogados). Glavni cilj projekta bio je osmisliti opsežan program osposobljavanja za jačanje kompetencija dionika u pravosuđu za primjenu Povelje kako bi je mogli bolje tumačiti i primjenjivati. Projektom se nastojalo pomoći u prevladavanju teškoća povezanih s nedostatnim znanjem o Povelji, pri čemu je težište stavljeno na informiranje o njoj, ali željelo se i bolje objasniti važnost Povelje na nacionalnoj razini i u okviru europskog područja pravde.
  U okviru tog projekta 2018. su organizirani razni tečajevi i konferencije, namijenjeni prije svega dionicima u pravosuđu. Održano je i internetsko osposobljavanje: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Kao rezultat projekta izrađeni su Priručnik s najboljim primjerima iz prakse i Priručnik za osposobljavanje.
  Sve informacije o ovoj inicijativi dostupne su na:https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Projekt „E-Learning National Active Charter Training” (e-NACT).
  U tom projektu, financiranom u okviru programa Europske komisije Temeljna prava i građanstvo, sudjeluje više europskih sveučilišta, uključujući Centar za istraživanje javnog prava (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Lisabonu. Cilj mu je pružiti metodologiju i aktivnosti osposobljavanja, koje će, zajedno sa stručnošću voditelja koji u njemu sudjeluju, poticati nastanak i učvršćivanje zajedničke kulture temeljnih prava.
  U okviru te inicijative nude se i tečajevi e-učenja i tematski priručnici o različitim područjima prava.
  Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu 2019. su održane tri radionice o zaštiti podataka, azilu i migracijama te slobodi izražavanja, prvenstveno namijenjene odvjetnicima, sucima i članovima Državnog odvjetništva – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Više informacija o tom projektu dostupno je na: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferencija „Povelja EU-a o temeljnim pravima i pravosudna aktivnost Suda EU-a: je li povelja o pravima ugrožena?”
  Pravni fakultet Sveučilišta u Lisabonu organizirao je 2017. konferenciju o Povelji i pravosudnoj aktivnosti Suda EU-a. Nakon konferencije ta je problematika obrađena u izdanju internetskog časopisa za javno pravo iz 2018., e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público (sv. 5 br.º 2 srpanj 2018.).
Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.