Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

U ovom se odjeljku opisuju inicijative kojima države članice promiču primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i informiranost o njoj.

Želimo pružiti sljedeće informacije:

  • koje inicijative pokreću vlade država članica radi promicanja primjene Povelje i informiranosti o njoj u zakonodavnim, upravnim i sudskim tijelima te tijelima za izvršavanje zakonodavstva
  • kako države članice obavješćuju građane o njihovim pravima iz Povelje i kako surađuju s različitim akterima, kao što su organizacije civilnog društva, nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, tijela za ravnopravnost i akademska zajednica radi pravilne primjene Povelje
  • kojim se nevladinim inicijativama promiče primjena Povelje i informiranost o njoj.
Posljednji put ažurirano: 22/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.