A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Finnország

A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotó, a közigazgatási szervek, a bűnüldözési szervek és az igazságszolgáltatás körében előmozdító kormányzati politikák.

Tartalomszolgáltató:
Finnország

A legfontosabb hatályos szakpolitikai dokumentum a finn kormány 2014. évi emberi jogi jelentése (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), amely azt vizsgálja, hogy miként lehetne megerősíteni az EU alapjogi dimenzióját, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának megismertetése révén. A jelentés megemlíti továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló bizottsági jelentést és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének éves jelentését, valamint az ezekről tanácsi szinten folytatott megbeszéléseket. Ezenfelül megállapítja, hogy fontos a polgárok tájékozottságának növelése a Chartáról. A jelentés hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Charta ismertségének növelése érdekében kifejlesszék és hasznosítsák a jogalkotók számára rendelkezésre álló gyakorlati eszközöket, például iránymutatásokat és ellenőrző listákat. Ezt például az uniós előadóknak tartott képzéseken keresztül kellene támogatni (38. o.). Az emberi jogi jelentésről szóló véleményében a finn parlament Nagybizottsága különösen hangsúlyozta, hogy növelni kell az Európai Unió Alapjogi Chartájának ismertségét (SuVL 6/2014 vp).

A finn kormány 2014. évi emberi jogi jelentése

Finnország második, az alapvető és az emberi jogokra vonatkozó, a 2017–2019-es időszakra szóló nemzeti cselekvési terve (Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019) más releváns alap- és emberi jogi forrásokon felül az Európai Unió Alapjogi Chartáját jelöli meg mint az egész cselekvési terv jogalapját (17. o.). Az Alapjogi Charta emellett jogalapját képezi a cselekvési terv néhány egyedi projektjének is, például „A kormány kapacitásának bővítése alap- és emberi jogi ügyekben” (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen perus- ja ihmisoikeusasioissa) elnevezésű, 1.1. számú fellépésnek és „A kormánytisztviselők alap- és emberi jogi készségeinek erősítése” (Valtioneuvoston virkamiesten perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen) elnevezésű, 1.1.1. számú fellépésnek.

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (Az alapvető és az emberi jogokra vonatkozó nemzeti cselekvési terv 2017–2019)

Képzések az Alapjogi Charta alkalmazásáról

  • Kormányzati képzési program az alapvető és az emberi jogokról (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) kormánytisztviselők számára 2017 tavaszán; a képzés az alapvető jogokkal is foglalkozott az EU-ban, részét képezte egy, az alapvető és az emberi jogokra vonatkozó hatásvizsgálatról szóló szekció is;
  • képzés tisztviselők számára az alapvető és az emberi jogokról az Európai Unióban (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa), amely külön részt tartalmaz az Európai Unió Alapjogi Chartájáról (évenként, legutóbb 2020. március 30-án tartották);
  • tanfolyam tisztviselők számára EU-oikeus pähkinänkuoressa („Uniós jog dióhéjban”) címmel, amely részletesen foglalkozik az Európai Unió Alapjogi Chartájával is (évenként, legutóbb 2019. május 10-én rendezték meg);
  • képzés az adatvédelemről és az Európai Unió Alapjogi Chartájáról az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, a finn Emberi Jogi Központtal és a finn Igazságügyi Minisztériummal együttműködésben (2019. január 16.);
  • képzés tisztviselők számára a jogszabályszövegezés kritériumairól, beleértve egy szekciót az alapvető jogokról és az Alapjogi Chartáról (évente);
  • képzés Finnország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletének (Brüsszel) tisztviselői részére arról, hogy a tanácsi munkacsoportok munkája során (2019 tavaszán, Finnországnak a Tanács finn elnökségére való felkészülése részeként), az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és a Tanács Főtitkárságával együttműködésben, hogyan vegyék figyelembe a Chartát;
  • 2019 októberében a Parlamenti Ombudsman Hivatalának személyzete látogatást tett az Európai Unió Alapjogi Ügynökségénél (FRA) Bécsben, amelyre az FRA szorosabb együttműködésre irányuló kezdeményezése nyomán került sor. A látogatás során ismertették az Ügynökség tevékenységeit, különösen az Alapjogi Charta alkalmazásának nyomon követését, valamint az Ügynökségnek a fogyatékossággal élők és a gyermekek jogainak nyomon követésében és értékelésében betöltött szerepét. A résztvevők megállapodtak abban, hogy továbbfejlesztik az ügynökségek közötti együttműködést. A Miniszterelnöki Hivatalban más képzéseket is szerveztek a Charta tartalmáról és alkalmazásáról.

A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatót készített az Európai Unió Alapjogi Chartájának értelmezéséről és alkalmazásáról. A tájékoztatót először 2016-ban állították össze, majd 2020 elején aktualizálták. E tájékoztató célja, hogy eszközként szolgáljon a nemzeti jogszabályok kidolgozásához és az uniós vonatkozású finn jogszabályok szövegezéséhez, különösen az uniós jog hatálya alá tartozó kérdésekben az alapvető és az emberi jogok értékelése során. Az uniós jog nagy részének végrehajtása nemzeti szinten történik, ezért az uniós alapjogok a nemzeti jogszabályok kidolgozásának is alapvető részét képezik. Emellett az uniós jog gyakran teret hagy a nemzeti mérlegelési jogkörnek az uniós jog gyakorlati végrehajtása és az intézkedések megválasztása terén, de ezt a mérlegelési jogkört az uniós alapjogokkal összhangban kell gyakorolni.

A tájékoztató az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatályával, értelmezésével, joghatásaival és védelmi szintjével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az aktualizálás figyelembe vette a legutóbbi ítélkezési gyakorlatot, és különösen arra törekedett, hogy részletesebben foglalkozzon a jogszabályszövegezés gyakorlati szempontjait érintő főbb kérdésekkel. Ezek közé tartoznak az alapvető uniós jogok korlátozásának feltételei, valamint a Charta és más alapvető és emberi jogok – például az emberi jogok európai egyezményében és Finnország Alkotmányában foglalt jogok – közötti kapcsolat.

Muistio EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta ja tulkinnasta(„Tájékoztató az Európai Unió Alapjogi Chartájának értelmezéséről és alkalmazásáról”)  PDF (978 Kb) fi

Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) jelentéseiről és eszközeiről a kormány alap- és emberi jogi hálózata nyújt tájékoztatást. Ezen felül az éves alapjogi jelentés egy miniszteri sajtóközlemény tárgya lesz, amelynek célja a polgárok felé történő kommunikáció megtámogatása.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos intézmények közötti együttműködésre, amelyek hozzájárulnak a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

A Tamperei Egyetem által szervezett jogszabályszövegezési tanfolyam, amely tartalmaz egy, az alapvető és az emberi jogokra vonatkozó hatásvizsgálatról szóló szekciót, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (2018. november 8-án és 2019. november 26-án tartották, a jövőben pedig 2020 őszén rendezik meg).

Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

Az Alapjogi Charta fontosságának hangsúlyozása a Charta tizedik évfordulója alkalmából: a Turun Sanomat újságban 2019. december 11-én közzétett írás

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.