Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Hollandia

A Charta alkalmazása és ismertsége az Ön országában.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

1. A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotók, a közigazgatási szervek, a bűnüldözési szervek és az igazságszolgáltatás körében előmozdító kormányzati politikák

Az emberi jogokról szóló 2020-as nemzeti cselekvési tervben a kormány kifejti, hogyan kívánja védeni és előmozdítani az emberi jogokat Hollandiában. A Charta része a cselekvési tervben leírt „emberi jogi infrastruktúrának”, azaz az emberi jogok védelméhez hozzájáruló (kormányzati) szervezetek és személyek jogi keretének Hollandiában. Megállapítja, hogy a Charta – az Alkotmányhoz és az EJEE-hez képest – a legmodernebb és legátfogóbb alapjogi dokumentum. Ezen alapjogi dokumentumok közötti kapcsolatot szintén elmagyarázzák.

Az integrált értékelési keretrendszer (IAK) egy alapjogi ellenőrző listáthttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 biztosít a szakpolitika és a szabályok kidolgozásához. Itt hivatkoznak a Chartára, amely alkalmazható lehet. A jogszabályszerkesztési útmutató azt is kimondja, hogy a rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy azok hogyan kapcsolódnak a magasabb rendű joghoz, beleértve a Chartát is.

Az Academie voor wetgeving (Jogalkotási Akadémia) tanfolyamokat kínál kormányzati jogászok és jogszabály-előkészítők számára (európai és nemzetközi jog | Jogalkotási Akadémia / Kormányzati Jogászok Akadémiája) az EU Alapjogi Chartája (a Charta) használatának és ismertségének előmozdítása érdekében. Ezeket a tanfolyamokat többek között (gyakornok) bírák, ügyészek és jogi munkatársaik számára kínálják, e-learning formájában is (lásd Keresés – SSR [Igazságügyi Képzési és Tanulmányi Központ]).

A jogszabályok kidolgozása során ma már rendszeresen figyelembe veszik a Chartában meghatározott alapvető jogokat is. Ez történik például az irányelvek és rendeletek végrehajtása során, de a „szokásos” jogszabályok esetében is, mint például a Covid19 területén. Az Államtanács tanácsadó részlegének a kormányhoz intézett ajánlásaiban gyakran szerepel, hogy a kormánynak az új jogalkotási javaslatokat a Charta alapján kell vizsgálnia. A tanácsadó részleg által a digitalizáció témájában kidolgozott vizsgálati keretrendszer kifejezetten felhívja a figyelmet a Chartában meghatározott alapvető jogokra (7., 8. és 21. cikk).

2. A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

A politikai döntéshozók és a jogszabály-előkészítők számára elkészült egy külön kézikönyv a Charta alkalmazásáról. A dokumentum elmagyarázza, hogy a Charta mikor alkalmazandó, és hogy a Charta mely alapvető jogai nyújtanak nagyobb védelmet, mint az Alkotmány és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE). A kézikönyv többek között a Külügyminisztérium Expertisecentrum Europees recht (ECER – Európai Jogi Szakértői Központ) honlapján olvasható. Ez a weboldal további (háttér)információkat nyújt a Chartáról, és hivatkozásokat tartalmaz az Európai Bizottságnak a Charta alkalmazásáról szóló éves jelentéseire, valamint az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) jelentéseire. Az ECER rendszeresen jelentéseket tesz közzé az Európai Bíróság (EUB) új ítéleteiről, amelyeket hírlevélben is terjeszt.

Az Amszterdami Fellebbviteli Bíróság Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (európai ítélkezési hírlevél) kiadványa havonta áttekintést ad az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) és a Bíróságnak a többek között a Charta hatálya alá tartozó területekre vonatkozó ítélkezési gyakorlatáról. A hírlevél információkat tartalmaz a Chartával kapcsolatos képzésekről és szemináriumokról általában vagy konkrét területekre (pl. büntetőjog vagy migrációs jog) vonatkozóan.

Ezenkívül számos (holland) tudományos kiadvány áll rendelkezésre a Chartáról, több jogterületen (lásd az 5. szakaszt).

3. Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Az FRA jelentései és a Charta alkalmazásáról szóló útmutató, a Chartával kapcsolatos e-learning eszközök és a kézikönyvek mind megtalálhatók az ECER honlapján. Itt az Európai Bizottság éves jelentései a Charta alkalmazási területéről, valamint az Európai Unió Bírósága Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságának tematikus lapjai is mind megtalálhatók.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

4. Példák az emberijog-védők és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

Az emberi jogok és a helyi önkormányzatok platformot nemrégiben fejlesztették ki annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtson az emberi jogokkal kapcsolatos ismeretekről és eszmecserét biztosítson a helyi önkormányzatok számára. A platform a Belügyi és királysági kapcsolatokért felelős minisztérium, a Holland Önkormányzatok Szövetsége (VNG), a Holland Emberi Jogi Intézet és a nemzeti ombudsman együttműködésével jött létre. Használható a platform továbbá a Chartában foglalt (konkrét alapvető jogokkal kapcsolatos) információk és szakértelem cseréjére is.

5. Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos intézmények közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

A holland egyetemek rendszeresen foglalkoznak a Charta (gyakorlati) jelentésével. A Charta 10 éves évfordulója alkalmából például különböző szimpóziumokat szerveztek, többek között a Radboud University, ahol tudományos szakemberek, kormányzati jogászok és bírák vitatták meg a Charta jelentőségét a jog különböző területein. Ennek eredményeképpen jelent meg egy könyv (J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele és K. M. de Zwaan [szerk.], „Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment” [Az EU Alapjogi Chartájának 10 éve Hollandiában – hatásvizsgálat] Deventer: Wolters Kluwer 2019).

Az University of Utrecht tanulmányi napokat is szervez bírák, ügyvédek és ügyészek számára a Charta ismeretének és a tudatosság növelésének érdekében.

6. Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

A Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM – Holland Jogászok Bizottsága az Emberi Jogokért) 2020-ban rendezte meg harmadik alkalommal a Charta szimpóziumát. Ez alkalommal megvitatták a Charta hozzáadott értékét a joggyakorlat számára. Az előadók hozzászólásait a Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – 45. kötet, 2020, 1. szám) gyűjtötte össze.

Utolsó frissítés: 21/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.