A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Portugália

A Charta alkalmazása és ismertsége az Ön országában.

Tartalomszolgáltató:
Portugália

A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotó, a közigazgatási szervek, a bűnüldözési szervek és az igazságszolgáltatás körében előmozdító kormányzati politikák

A Charta alkalmazására vonatkozó konkrét hivatkozások vagy magyarázatok

 • 2019-ben az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság (Igazságügyi Minisztérium) útmutatót készített a Charta alkalmazásáról az európai alapok végrehajtásával kapcsolatban, az e területen dolgozó szakemberek számára.

Képzés a Charta alkalmazásáról

 • Képzés bírák és más jogi szakemberek részére:
  • Az Igazságügyi Tanulmányok Központja (Centro de Estudos Judiciários) alap- és továbbképzést kínál a bírák és ügyészek számára általánosságban az uniós jogról, valamint az uniós jog konkrét kérdéseiről. Ez a képzés a Chartával is foglalkozik. Ügyvédek és más jogi szakemberek is részt vehetnek a Központ által szervezett konferenciákon és szemináriumokon.
  • 2018-ban a Központ egy egész napos képzést szervezett, amely kifejezetten az Európai Unió Bíróságára (EUB) és a Chartára összpontosított. A képzés programja, a videofelvételek és a vonatkozó szövegek itt megtalálhatók.
  • A „HELP in the EU III” program keretében a Központ 2022–2023-as folyamatban lévő képzési tervében a bírák és az Ügyészség Hivatalának továbbképzése (Ministério Público) szerepel, a Charta alkalmazásával kacsolatos kompetenciák fejlesztése céljából.
 • Képzés az uniós alapok végrehajtásában részt vevő kedvezményezetteknek:
  • 2019 júniusában az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság valamennyi igazságügyi minisztériumi szerv számára képzést tartott a Chartának az uniós alapok végrehajtásával kapcsolatos alkalmazásáról.

A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

Gyakorló jogászoknak (jogalkotóknak, a közigazgatásban, a bűnüldözés területén, az igazságszolgáltatásban dolgozóknak, jogi szakembereknek):

 • Az Igazságügyi Tanulmányok Központja rendszeres hírlevelet tesz közzé az EUB ítélkezési gyakorlatáról: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;
 • 2019-ben a Jogérvényesülési Főigazgatóság útmutatót készített a Charta alkalmazásáról az európai alapok végrehajtásával kapcsolatban, az e területen dolgozó szakemberek számára.

Állampolgároknak:

Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Az Igazságügyi Minisztérium honlapján külön weboldal található a Chartáról, amely az Alapjogi Ügynökség (FRA) által rendelkezésre bocsátott eszközökre hivatkozik, és az Ügynökség honlapjára mutató linket tartalmaz.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

Példák a jogvédők és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, amelyek hozzájárulnak a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

[n.a.]

Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos intézmények közötti együttműködésre, amelyek hozzájárulnak a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

[n.a.]

Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

 • „Az Európai Unió Alapjogi Chartája működésben” című projekt.
  Ezt a projektet az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága finanszírozta, és egy európai egyetemekből álló konzorcium (Katalónia Emberi Jogi Intézete, Utrechti Egyetem – School of Law, Szczecini Egyetem) dolgozta ki. Portugáliában a projektet a Coimbra Egyetem Társadalomtudományi Központjának (Centro de Estudos Sociais) állandó igazságügyi megfigyelőközpontja (Observatório Permanente de Justiça) koordinálta, és a projektben részt vett a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Conselho Superior da Magistratura), az Ügyészségi Hivatal, az Igazságügyi Továbbképző Központ és az Ügyvédi Kamara (Ordem dos Advogados). A projekt fő célja egy széles körű képzési program kidolgozása volt, amely az igazságügyi szereplőknek a Charta alkalmazásával kapcsolatos kompetenciáit hivatott megerősíteni annak érdekében, hogy a szóban forgó szakemberek jobban tudják értelmezni és alkalmazni a Chartát. A projekt célja nemcsak az volt, hogy segítsen leküzdeni a Chartára vonatkozó ismeretek hiányával kapcsolatos nehézségeket – kiemelve, hogy jobban fel kell hívni a figyelmet a Chartára –, hanem az is, hogy jobban elmagyarázza a Charta jelentőségét nemzeti szinten és az európai igazságszolgáltatási térségben.
  E projekt részeként 2018-ban különböző képzéseket és konferenciákat szerveztek, elsősorban az igazságügyi szereplők számára. Online képzést is biztosítottak: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  A projekt eredményeként elkészült a Bevált gyakorlatok kézikönyve és egy Képzési kézikönyv is.
  A kezdeményezéssel kapcsolatos információk a következő címen érhetők el: https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Az „E-Learning National Active Charter Training” projekt (e-NACT).
  Az Európai Bizottság „Alapvető jogok és polgárság” programja által finanszírozott projektben számos európai egyetem vesz részt, köztük a Lisszaboni Egyetem Jogtudományi Karának Közjogi Kutatóközpontja (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP). Célja olyan képzési módszertan és képzési tevékenységek biztosítása, amelyek az érintett oktatók szaktudásával együtt elősegítik az alapvető jogok közös kultúrájának kialakulását és megszilárdulását.
  Ez a kezdeményezés e-tanulási kurzusokat és tematikus kézikönyveket is kínál különböző jogterületeken.
  2019-ben három munkaértekezletet tartottak az adatvédelemről, a menekültügyről és a migrációról, valamint a véleménynyilvánítás szabadságáról a Lisszaboni Egyetem Jogtudományi Karán, elsősorban ügyvédek, bírák és az Ügyészi Hivatal ügyészei számára – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  A projektről további információk olvashatók a következő weboldalon: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferencia: „Az Európai Unió Alapjogi Chartája és az EUB igazságszolgáltatási aktivizmusa: a jogokról szóló kódex nyomás alatt?”
  2017-ben a Lisszaboni Egyetem Jogtudományi Kara konferenciát szervezett a Chartáról és az EUB igazságszolgáltatási aktivizmusáról. 2018-ban e konferenciát követően az e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público online közjogi folyóirat a középpontba állította ezt a témát (5. kötet, 2018. július 2.).
Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.