A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

A Charta alkalmazása és ismertsége az Ön országában

A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotó, a közigazgatási szervek, a bűnüldöző szervek és a bírói kar körében előmozdító kormányzati politikák

Az Alkotmánybíróság egyre inkább támaszkodik a Chartára az ítélkezési gyakorlatában. A rendes bíróságok is gyakran hivatkoznak az ítéleteikben a Charta rendelkezéseire. Ez a tendencia összefügg azzal, hogy megnövekedett a különböző módokon a bírókra ruházott jogokkal kapcsolatos témakörökről szóló tanfolyamok és szemináriumok száma.

A Nemzeti Bírói Intézet (Institutul Național al Magistraturii) olyan programokat dolgozott ki, amelyek keretében tájékoztatást nyújtanak az uniós jogról és az EUB ítélkezési gyakorlatáról, szoros összefüggésben az EJEB ítélkezési gyakorlatával és különös tekintettel az igazságügyi együttműködésre. Ezeken a tanfolyamokon a leendő ügyészek és a leendő bírók vesznek részt. A hivatalban lévő bírók és ügyészek a továbbképzések keretében vesznek részt ezeken a tanfolyamokon. Ezzel kapcsolatban friss példaként említhető a Charta menekültügyi eljárásokban történő alkalmazásáról szóló webinárium.

A Charta szerepel a román jogi karok és más egyetemek tantervében, valamint a Nemzeti Bírói Intézet által alkalmazott tantervekben is.

Románia más hatóságai a Charta rendelkezéseit a szakpolitikai döntéshozatal során (például a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel vagy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szakpolitikák terén), illetve a szankciók alkalmazásának megindokolása során alkalmazzák (lásd például a Hátrányos Megkülönböztetés elleni Küzdelem Nemzeti Tanácsának [Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării] gyakorlatát). A Charterpedia és általánosságban az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által bármilyen formában megosztott adatok rendkívül hasznos eszközök, amelyekre például a Belügyminisztérium (Ministerul Afacerilor Interne) is támaszkodik a munkája során. A Belügyminisztérium saját képzési egységekkel rendelkezik, amelyek az emberi jogokról szóló képzéseket nyújtanak a bűnüldöző hatóságoknak. E képzések középpontjában az emberi jogok védelmére irányuló nemzetközi okmányok állnak, ideértve a Chartát is.

„Az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony alkalmazása és végrehajtása” előfeltételeinek teljesítéséhez szükséges intézkedések keretében az Európai Alapok Minisztériuma (Ministerul Fondurilor Europene) annak biztosításáért is felel, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletre (CPR) irányuló javaslat III. mellékletében foglaltaknak megfelelően hatékony mechanizmusok bevezetésére kerüljön sor az Európai Unió Alapjogi Chartájának való megfelelés biztosítása érdekében. Ezzel kapcsolatban a Programozási és Rendszerkoordinációs Főigazgatóság (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) elkészítette az Európai Unió Alapjogi Chartájának az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtása során történő alkalmazására vonatkozó Iránymutatást (Iránymutatás), melynek célja, hogy a 2021–2027-es pénzügyi években a programozási és a végrehajtási szakasz során segítséget nyújtson az Európai Alapok Minisztériumának (Ministerul Fondurilor Europene) munkatársai részére, az európai alapok kezelésével megbízott illetékes minisztériumoknak, valamint az ügynökségeknek és az egyéb hatóságoknak, továbbá az uniós alapokból finanszírozást kérelmező potenciális kedvezményezetteknek az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt rendelkezések hatékony alkalmazásához és végrehajtásához. A minisztérium fontosnak tartja a Charta alkalmazásáról folytatott rendszeres párbeszédet és az EU ezzel kapcsolatban nyújtott intézményes támogatását.

A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

A Charterpedia és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a Chartára vonatkozó anyagai hasznos eszközöknek tekinthetők. Például a Belügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy használja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének anyagait.

Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Lásd a 2. kérdésre adott választ – az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által kifejlesztett eszközök használata említhető.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

Példák a jogvédők és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta alaposabb megismeréséhez és használatához

A Charta menekültügyi eljárások során történő alkalmazásáról szóló, a Nemzeti Bírói Intézet által nemrégiben, 2020 júniusában megszervezett webinárium az ilyen jellegű együttműködés egyik példája. Több nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervezet, valamint a bukaresti ügyvédi kamara is részt vett ezen az eseményen.

2019-ben és 2020-ban a Román Emberi Jogi Intézet (Institutul Român pentru Drepturile Omului) tanfolyamokat dolgozott ki és nyújtott azon különböző szakmák képviselői számára, akiknek munkájuk sajátosságaiból eredően ismerniük és alkalmazniuk kell az emberi jogokat. A tanfolyamok a Charta rendelkezéseivel foglalkoztak. A szóban forgó rendelkezéseket részletesen megvizsgálták és megtárgyalták a határőrség számára kidolgozott (az Általános Rendőr-főfelügyelőségen [Inspectoratul General al Poliției] és három másik, a temesvári, a giurgiui és a konstancai területi felügyelőségen belül megszervezett), az irreguláris migrációval összefüggő emberi jogi témákról szóló (a Charta 2., 3., 4., 6. és 35. cikkére különös figyelmet fordító) tanfolyamokon.

A 2019-ben szervezett tanfolyamok itt tekinthetők meg.

Ezenkívül a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésével kapcsolatban a Charta rendelkezései az őrizetet és az előzetes letartóztatást végrehajtó nemzeti központok munkatársai számára kidolgozott tanfolyamokon is szerepeltek.

A Charta elfogadásának 10. évfordulója alkalmából szervezett tanfolyamon Vâlcea megyében a tanároknak és a tanfelügyelőknek megtartott vitaműhelyeken megvitatták a Charta rendelkezéseit, különösen a magánéletre és a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

2020-ban az őrizetet és az előzetes letartóztatást végrehajtó nemzeti központokban dolgozó rendőröknek, a határőrségnek és az ügyvédeknek szervezett képzéseken keresztül népszerűsítették a Chartát.

A 2020-ban szervezett tanfolyamok itt tekinthetők meg.

Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos körök közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta alaposabb megismeréséhez és használatához

A Román Emberi Jogi Intézet által szervezett valamennyi fent említett kurzus közintézményekkel és az oktatás/tudomány területén működő következő partnerekkel együttműködésben került kialakításra:

  • a Rendészeti Tanulmányok Intézete (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről, az őrizetet és az előzetes letartóztatást végrehajtó nemzeti központok munkatársai számára);
  • a román Határőrség (Poliția Română de Frontieră), a Bevándorlási Főfelügyelőség (Inspectoratul General pentru Imigrări), a Belügyminisztérium Korrupcióellenes Igazgatósága (Direcția Anti-corupție) (a Korrupcióellenes Főigazgatóság [Direcția Generală Anticorupție – DGA]), a román Határőrség Főfelügyelősége (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) és a Bevándorlási Főfelügyelőség (IGI) közös cselekvési terve alapján, amely a korrupció irreguláris migrációval kapcsolatos megelőzésére irányul;
  • a nemzeti oktatási rendszer tanárainak képzésében részt vevő középiskolák, iskolák és nemzeti tanárképző központok.

Lásd ezenkívül az 1. kérdésre adott választ – A Charta szerepel a román jogi karok uniós jogi és nemzetközi jogi tárgyainak tanterveiben.

Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

  • A Román Emberi Jogi Intézet folyamatosan népszerűsíti a Charta használatát, és igyekszik felhívni a figyelmet a benne foglalt jogokra.
  • Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért egy nem kormányzati szervezet, amely több országban, köztük Romániában is rendelkezik irodákkal. Weboldalát lefordították románra, és iránymutatást tartalmaz a Charta használatáról.
Utolsó frissítés: 25/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.