A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Szlovákia

A Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága (Ústavný súd Slovenskej republiky) a Charta szlovákiai alkalmazhatóságáról döntött a PL.ÚS 10/2014. sz. ügyben; határozatában kifejezetten arra a következtetésre jutott, hogy a Charta Szlovákia alkotmányos rendjében elfoglalt helyének azonosnak kell lennie az emberi jogokra és alapvető szabadságokra vonatkozó más, a szlovák alkotmány 7. cikkének (5) bekezdésében szabályozott nemzetközi megállapodásokéval. Ez azt jelenti, hogy a Charta elsőbbséget élvez a nemzeti jogszabályokkal szemben. A jogalkotási folyamat során minden új jogszabály tartalmaz egy záradékot az uniós joggal való összeegyeztethetőségéről, és a záradéknak azt is ki kell mondania, hogy a jogszabály összeegyeztethető a Chartával, ha a jogszabály a Charta által biztosított jogokra vonatkozik.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

A Charta alkalmazása és ismertsége az Ön országában

A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotó, a közigazgatási szervek, a bűnüldöző szervek és a bírói kar körében előmozdító kormányzati politikák

Az alábbi dokumentumok hivatkozásokat tartalmaznak a Chartára és annak jelentőségére a nemzetközi és európai emberi jogi jogszabályok szempontjából.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája szerepel a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Akadémiájának (Justičná akadémia Slovenskej republiky) képzési keretében (koncepcia vzdelávania). A Szlovák Igazságügyi Akadémia (a továbbiakban: Igazságügyi Akadémia) képzési kerete egy dokumentum, amely meghatározza az Igazságügyi Akadémia szerepét az Igazságügyi Akadémiáról szóló, módosított 548/2003. sz. törvényben meghatározott – az Igazságügyi Minisztériumban és a Legfőbb Ügyészségen (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) található – célcsoportok képzésében. Az alábbiakban említett egész életen át tartó tanulás részeként ez a bírák, bírósági titkárok, ülnökök és bírósági tisztviselők szakirányú képzését és kompetenciafejlesztését jelenti.

• A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Akadémiájának képzési kerete (2019. szeptember 25. óta hatályos)

 • Az egész életen át tartó tanulás részét képezi. Az uniós jog szerepel „A bíróságok általi jogalkalmazással kapcsolatos aktuális kérdések különböző jogterületeken” c. részben.
 • A képzési út a jelenlegi európai tendenciákat tükrözi. Három pilléren, az oktatáson, a jog és az igazságszolgáltatás tiszteletben tartásán, valamint a jogállamiságon alapul.
 • A képzési tevékenységek vitafórumokra, munkaértekezletekre, valamint a jog gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos, szlovák és nemzetközi előadók által közvetített ismeretekre és tapasztalatokra helyezik a hangsúlyt. A rendezvények interaktívak, és esettanulmányok és konkrét valós esetek elemzésével is foglalkoznak.

• Az uniós és a nemzetközi jog területén a hangsúly a következőkön van:

 • az uniós jog nemzeti bíróságok általi alkalmazása, az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata és az uniós tagállamok alkotmánybíróságainak ítélkezési gyakorlata,
 • az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekkel kapcsolatos eljárás és az előzetes döntéshozatali eljárás,
 • az emberi jogok védelme az EU-ban – az Európai Unió 2009. évi Alapjogi Chartája és annak gyakorlati alkalmazása (az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata),
 • kártérítés az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összefüggésben,
 • az uniós fogyasztóvédelmi jog,
 • az uniós munkajog az egységes piacon, különös tekintettel a megkülönböztetésmentességre és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogszabályokra, valamint a szociális biztonságra.

A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

• gyakorló jogászoknak (jogalkotók, a közigazgatásban, a bűnüldözés területén, az igazságszolgáltatásban dolgozók, jogi szakemberek):

 • az Európai Bizottság és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége kiadványai; részletes lista olvasható az alábbiakban,

• a polgároknak:

 • a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma által működtetett, a nemek közötti egyenlőségről szóló weboldal,
 • a Chartával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazó tájékoztató,
 • Az Ön jogai az EU-ban – az Európai Bizottság tájékoztató honlapja.

Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) különböző anyagai szabadon hozzáférhetők, közülük sok szlovák nyelven. Az alapvető dokumentumok és eszközök közé tartoznak a következők:

Alapjogi jelentés – 2019, 2. fejezet: Az EU Alapjogi Chartája és annak tagállami alkalmazása.

A Charterpedia olyan online eszköz, amely könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújt a Charta különböző cikkei szerinti alapvető jogok teljes köréről, és tartalmazza az egyes cikkek teljes szövegét azok jogi magyarázatával együtt, továbbá a kapcsolódó európai és nemzeti ítélkezési gyakorlatot és az Alapjogi Ügynökség vonatkozó kiadványait is. Mobilalkalmazás formájában is elérhető.

Például az Európai Parlament 2019. január 30-i jelentése az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EU intézményi keretében történő végrehajtásáról.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

Példák a jogvédők és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta alaposabb megismeréséhez és használatához

• A Szlovák Nemzeti Emberi Jogi Központ (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) kiadványa: Útmutató a Szlovák Köztársaság európai uniós tagságához kapcsolódó emberi jogi témákról (Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii)

• A jogszabályok gyakorlati alkalmazásáról tájékoztatást nyújtó szakmai weboldalak, valamint szakértői és tudományos cikkek

 • A Szlovák Ügyvédi Kamara (Slovenská advokátska komora) és a szlovák Adótanácsadói Kamara (Slovenská komora daňových poradcov) honlapja
 • A Szlovák Ügyvédi Kamara Lapja (Bulletin Slovenskej advokátskej komory)
 • Online jogi szaklap, elérhető a következő címen: pravnelisty.sk
 • Az epravo.sk weboldal

Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos körök közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta alaposabb megismeréséhez és használatához

Ez az információ nem áll rendelkezésre.

Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

 • Az EUROIURIS Európai Jogi Központ civil szervezet weboldala – Emberi jogi jogszabályok az Európai Unióban és az Európa Tanácsban, valamint azok szlovákiai alkalmazása (Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky).
 • Az euractiv.sk hírportál, amely uniós ügyekkel – különösen szlovákiai vonatkozású kérdésekkel – foglalkozik.
Utolsó frissítés: 27/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.