A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

A Charta alkalmazása és ismertsége az Ön országában

A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotó, a közigazgatási szervek, a bűnüldöző szervek és a bírói kar körében előmozdító kormányzati politikák

A kormány a nemzeti emberi jogi stratégiában (emberi jogi stratégia, 2016/17:29. sz. kormányközlemény) úgy ítélte meg, hogy szükség van a Charta alkalmazásának értékelésére. 2017-ben az Uppsalai Egyetemet megbízták a Charta alkalmazásának feltérképezésével. A feladat részben rávilágított arra, hogy a bíróságok mely ügyekben és hogyan alkalmazzák a Chartát, beleértve statisztikák összeállítását azon ítéletek számáról, amelyek a Chartára való hivatkozást tartalmaznak. Az elemzés, amelyet 2017. december 31-én mutattak be, és amelyet többek között a Nemzeti Bírósági Hivatallal (Domstolverket) konzultálva végeztek, azt mutatta, hogy sok bíróság számos alkalommal alkalmazta a Chartát. A Chartára általában akkor hivatkoznak, ha az ügy az EJEE-vel és/vagy más uniós jogszabállyal kapcsolatos. Néhány cikket szélesebb körben alkalmaztak, nevezetesen a ne bis in idem elvét (50. cikk) és más eljárási jogokat.

A kormány emberi jogi stratégiájával (lásd fent) összefüggésben az Uppsalai Egyetemet bízták meg az állami alkalmazottak készségfejlesztésével kapcsolatos tevékenységek előkészítésével. Az egyetem ingyenes képzési programokat kínál online és az egyes hatóságoknál, kihelyezett formában. Ezek között a Charta alkalmazására vonatkozó képzés is szerepel.

A Nemzeti Bírósági Hivatal az évente tíz alkalommal megjelentetett uniós jogi hírlevél révén járul hozzá a Charta svédországi alkalmazásának megismeréséhez. A hírlevél fő célja, hogy kiemelje és szemléltesse az uniós jog jelentőségét az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának szelektív nyomon követésén, valamint az uniós jog svéd bíróságok általi alkalmazásának nyomon követésén és az erről való beszámoláson keresztül. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata nyilvánvalóan fontos szerepet játszik az uniós jog alkalmazásában. Nem kétséges tehát, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata a Chartában rögzített jogok lényegét is érinti. Ebben az összefüggésben az uniós jogi hírlevél – különösen az Európai Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának nyomon követése révén – fontos eszköz, amelynek célja, hogy felhívja a svéd bíróságok érintett alkalmazottai és a nagyközönség figyelmét az uniós jogra, és ezáltal a Chartában foglalt alapvető jogokra. Az a tény, hogy az Európai Unió Bírósága nagyon tágan értelmezi az uniós jog és így a Charta hatályát, még inkább hangsúlyozza a folyamatos nyomon követés és az általános iránymutatás fontosságát azon határozatok tekintetében, amelyek a svéd bíróságok szempontjából az uniós jog területén a legfontosabbak/meghatározók. Ennek oka, hogy ez egy dinamikus és folyamatosan fejlődő jogterület.

A svéd bíróságok intranetes oldalán található, az emberi jogokkal kapcsolatos jogi tárgyú weboldalak listája tájékoztatást nyújt az emberi jogokkal kapcsolatos valamennyi érintett szervről, intézményről, dokumentumról és jogi aktusról. Ezen információk megadásával a Nemzeti Bírósági Hivatal biztosítja, hogy a svéd bíróságok alkalmazottai megfelelő és folyamatosan frissített hozzáféréssel rendelkezzenek a Chartáról és az emberi jogokra vonatkozó más releváns jogszabályokról a legfontosabb információkat tartalmazó adatbázishoz.

A svéd bíróságok alkalmazottainak készségfejlesztéséért az Igazságügyi Képzési Akadémia (Domstolsakademin) és a Képzési Osztály (Enheten för lärande) felel. Ide tartozik a kinevezett bírák, műszaki tanácsadók, titkárok, közjegyzők, előadók és szerkesztő jogászok bírósági tevékenységével kapcsolatos képzés, valamint a bírósági tevékenységen kívüli képzés is. A képzések olyan témák széles körét ölelik fel, mint a büntetőjog, a családjog, az eljárásjog, a föld- és környezetvédelmi jog, az adójog, a társadalombiztosítási jog, a migrációs jog, az eljárásjog és a közigazgatási eljárásjog. Emellett személyre szabott képzést biztosítanak például a vezetők és a bírósági ügyintézők számára. A Chartával közvetlenül (magáról a Chartáról tartott képzési programokon keresztül) és közvetetten (a képzésbe beépítve, amikor a Charta és az emberi jogi szempontok relevánsak a tanfolyam tárgya szempontjából) is foglalkoznak. A jövőbeli bíráknak szóló tanfolyamok közé tartozik például a Charta alapvető szempontjainak és az Emberi Jogok Európai Egyezményével való kapcsolatának felülvizsgálata, beleértve a cikkeket, az ítélkezési gyakorlatot és a bírósági határozatok írását. A résztvevők emellett képzésben részesülnek arról, hogyan keressenek az uniós jog adatbázisokban. A kinevezett bírák számára többek között létezik egy online képzés az európai jogról, amely a Chartával foglalkozik. A más tárgykörben – például a büntetőjog és a közigazgatási eljárásjog területén – tartott képzések szintén tartalmaznak hivatkozásokat a Chartára. A Charta akkor is kiemelt szerephez jut, amikor a kinevezett és a továbbképzésben részesülő bírák tanulmányutak keretében Európába utaznak. Ilyen útnak számít az Európai Unió Bíróságán és az Emberi Jogok Európai Bíróságán tett látogatás is. A Charta számos olyan tanfolyamon tananyag, amelyet más bírósági alkalmazottak és a személyzet valamennyi kategóriája számára kínálnak. Példaként említhető az újonnan érkezőknek szóló bevezető tanfolyam, valamint a nyilvánossággal való kapcsolattartásról, a médiáról, az általános adatvédelmi rendeletről, a tolmácsolási szolgáltatások igénybevételéről és az egyenlőségről, valamint a közzétételről és a titoktartásról szóló tanfolyamok.

A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

  • gyakorló jogászoknak (jogalkotók, a közigazgatásban, a bűnüldözés területén, az igazságszolgáltatásban dolgozók, jogi szakemberek)
  • a polgároknak

Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Az „Alapjogi képzés határőrök számára” című kézikönyvet (Frontex, 2013), amely a Chartát a kölcsönös tisztelet és együttműködés megerősítésének eszközeként említi, a határrendészeti személyzetnek szóló Frontex-képzésben használják.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

Példák a jogvédők és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta alaposabb megismeréséhez és használatához

Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos műhelyek közötti együttműködésre, amely hozzájárul a Charta alaposabb megismeréséhez és használatához

A fent említettek szerint az Uppsalai Egyetem feladata az állami alkalmazottak készségfejlesztésével kapcsolatos tevékenységek előkészítése. E feladat részeként az egyetem operatív képzést kínál a hatóságok számára. Az egyetem az illetékes hatósággal szoros együttműködésben dolgozza ki ezt a képzést. További információk az Uppsalai Egyetem által kínált képzésről: https://mr-forum.se/

Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

Utolsó frissítés: 26/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.