Valstybių narių geriausia patirtis taikant Chartiją

Šiame skirsnyje aprašomos iniciatyvos, kurių ėmėsi valstybės narės siekdamos savo šalyje skatinti naudotis ES pagrindinių teisių chartija ir didinti informuotumą apie ją.

Šio skirsnio tikslas – suteikti toliau nurodytos informacijos:

  • kiekvienos valstybės narės vyriausybės iniciatyvų, kuriomis aktyviai skatinama naudotis Chartija ir didinti teisės aktų leidėjų, administracijos, teisėsaugos institucijų ir teisminių institucijų informuotumą apie ją, pavyzdžių;
  • pavyzdžių, kaip valstybės narės informuoja piliečius apie Chartijoje įtvirtintas jų teises ir kaip jos, siekdamos užtikrinti, kad Chartija būtų profesionaliai taikoma, bendradarbiauja su įvairiais subjektais, pvz., pilietinės visuomenės organizacijomis, nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis, lygybės įstaigomis ar akademine bendruomene;
  • nevyriausybinių iniciatyvų, kuriomis skatinama naudotis Chartija ir didinti informuotumą apie ją, pavyzdžių.
Paskutinis naujinimas: 22/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.