L-aħjar prattiki tal-Istati Membri dwar il-Karta

Finlandja

Politiki tal-Gvern li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta fost il-leġiżlatur, l-amministrazzjoni, il-korpi tal-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

Id-dokument ta’ politika ewlieni fis-seħħ huwa r-Rapport tal-2014 tal-Gvern tal-Finlandja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), li jħares lejn mod kif tissaħħaħ id-dimensjoni tad-drittijiet fundamentali tal-UE, inkluż billi titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Ir-rapport isemmi wkoll ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u r-rapport annwali tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll id-diskussjoni dwar dawn fil-livell tal-Kunsill. Jiddikjara wkoll li huwa importanti li tiżdied is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar il-Karta. Ir-rapport jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati u li jsir użu mill-għodod prattiċi eżistenti għall-abbozzaturi, bħal linji gwida u listi ta’ kontroll, sabiex titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-Karta. Dan għandu jiġi appoġġat, pereżempju, permezz ta’ taħriġ għar-relaturi tal-UE (p. 38). Fl-opinjoni tiegħu dwar ir-Rapport dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kumitat Għoli tal-Parlament tal-Finlandja enfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (suVL 6/2014 vp).

Ir-Rapport tal-Gvern tal-Finlandja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 2014

It-Tieni Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali tal-Finlandja dwar id-Drittijiet Fundamentali u tal-Bniedem 2017–2019 (Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019) speċifikament jirreferi għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE bħala bażi ġuridika għall-Pjan ta’ Azzjoni kollu (p. 17) flimkien ma’ sorsi rilevanti oħra tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali hija wkoll bażi ġuridika għal xi proġetti individwali tal-pjan ta’ azzjoni, bħall-azzjoni 1.1 Titjib tal-kapaċità tal-Gvern fi kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen perus- ja ihmisoikeusasioissa) u l-azzjoni 1.1.1 Tisħiħ tal-ħiliet bażiċi u tad-drittijiet tal-bniedem tal-uffiċjali tal-Gvern (Valtioneuvoston virkamiesten perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen).

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar id-Drittijiet Fundamentali u tal-Bniedem 2017–2019)

Taħriġ dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali

  • Programm ta’ taħriġ tal-Gvern dwar id-drittijiet fundamentali u tal-bniedem (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) għall-uffiċjali tal-Gvern fir-rebbiegħa 2017, li indirizza wkoll id-drittijiet fundamentali fl-UE, inkluża taqsima dwar il-valutazzjoni tal-impatt tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem;
  • Kors ta’ taħriġ għall-uffiċjali dwar id-drittijiet fundamentali u tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa), li jinkludi taqsima separata dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (kull sena, l-aħħar kors ta’ taħriġ fit-30 ta’ Marzu 2020);
  • Kors ta’ taħriġ għall-uffiċjali msejħa EU-oikeus pähkinänkuoressa (“id-dritt tal-UE fil-qosor”), li jittratta wkoll fid-dettall il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (kull sena, l-aħħar kors ta’ taħriġ fl-10 ta’ Mejju 2019);
  • Taħriġ dwar il-protezzjoni tad-data u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE f’kooperazzjoni mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, iċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Finlandja u l-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Finlandja (is-16 ta’ Jannar 2019);
  • Kors ta’ taħriġ għall-uffiċjali dwar kriterji ta’ abbozzar legali, inkluża taqsima dwar id-drittijiet fundamentali u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (kull sena);
  • Sessjoni ta’ taħriġ għall-uffiċjali tar-Rappreżentanza Permanenti tal-Finlandja għall-UE (Brussell) dwar kif għandha tittieħed inkunsiderazzjoni l-Karta fil-ħidma tal-gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill (rebbiegħa 2019, bħala parti mit-tħejjijiet tal-Finlandja għall-presidenza Finlandiża tal-Kunsill), f’kooperazzjoni mal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.
  • F’Ottubru 2019 saret żjara lill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) fi Vjenna minn persunal mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari bħala segwitu għall-inizjattiva tal-FRA biex tikkoopera aktar mill-qrib. Matul iż-żjara, ġew ippreżentati l-attivitajiet tal-Aġenzija, b’mod partikolari l-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u r-rwol tal-Aġenzija fil-monitoraġġ u fl-evalwazzjoni tad-drittijiet tal-persuni b’diżabilità u tat-tfal. Il-parteċipanti qablu li jkomplu jiżviluppaw il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji. Korsijiet oħra ta’ taħriġ dwar il-kontenut u l-applikazzjoni tal-Karta ġew organizzati wkoll fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Għodod li jgħinu biex il-Karta u meta tapplika jinftiehmu aħjar

Il-Ministeru għall-Ġustizzja fassal nota dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. In-nota ġiet abbozzata għall-ewwel darba fl-2016 u aġġornata fil-bidu tal-2020. L-għan ta’ din in-nota huwa li sservi bħala għodda għall-abbozzar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-abbozzar tal-Finlandja fir-rigward tal-UE, b’mod partikolari meta tivvaluta d-drittijiet fundamentali u tal-bniedem fi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Ħafna mid-dritt tal-Unjoni huwa implimentat fil-livell nazzjonali, u għalhekk id-drittijiet fundamentali tal-UE huma wkoll parti essenzjali mill-abbozzar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Barra minn hekk, id-dritt tal-Unjoni spiss iħalli lok għal diskrezzjoni nazzjonali fl-implimentazzjoni prattika tad-dritt tal-Unjoni u fl-għażla tal-miżuri, iżda din id-diskrezzjoni trid tintuża f’konformità mad-drittijiet fundamentali tal-UE.

In-nota tindirizza kwistjonijiet relatati mal-kamp ta’ applikazzjoni, l-interpretazzjoni, l-effetti legali u l-livell ta’ protezzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. L-aġġornament ħa inkunsiderazzjoni l-aħħar ġurisprudenza u fittex, b’mod partikolari, li jindirizza f’aktar dettall il-kwistjonijiet ewlenin tal-aspetti prattiċi tal-abbozzar leġiżlattiv. Dawn jinkludu l-kundizzjonijiet għar-restrizzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-UE u r-relazzjoni bejn il-Karta u drittijiet fundamentali u tal-bniedem oħrajn, bħal dawk inklużi fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kostituzzjoni tal-Finlandja.

Muistio EU:n perusoikeukirjan soveltamisesta ja tuckinnasta(“Nota dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE”)  PDF (978 Kb) fi

L-użu u l-promozzjoni tal-għodod tal-Karta żviluppati minn pajjiżi oħrajn tal-UE jew minn partijiet ikkonċernati oħrajn fl-UE

L-informazzjoni dwar ir-rapporti u l-għodod tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) hija pprovduta permezz tan-network tal-Gvern dwar id-drittijiet fundamentali u tal-bniedem. Barra minn hekk, ir-rapport annwali dwar id-drittijiet fundamentali se jkun is-suġġett ta’ stqarrija għall-istampa ministerjali biex jappoġġa l-komunikazzjoni liċ-ċittadini.

Kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati biex jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-akkademja li jikkontribwixxu għal għarfien u użu aħjar tal-Karta

Kors ta’ abbozzar leġiżlattiv organizzat mill-Università ta’ Tampere, inkluża taqsima dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem, b’mod partikolari dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (organizzat fit-8 ta’ Novembru 2018 u fis-26 ta’ Novembru 2019 u li għandu jiġi organizzat fil-ħarifa 2020).

Eżempji ta’ inizjattivi nongovernattivi li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta f’pajjiżek

Tenfasizza l-importanza tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fl-okkażjoni tal-10 anniversarju tagħha: artiklu ppubblikat fil-gazzetta Turun Sanamat fil-11 ta’ Diċembru 2019

L-aħħar aġġornament: 19/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.