Najlepsze praktyki państw członkowskich w zakresie Karty praw podstawowych

W tej sekcji opisano inicjatywy państw członkowskich na rzecz propagowania stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i rozpowszechniania wiedzy na jej temat.

Przedstawiono tu następujące informacje:

  • przykłady inicjatyw rządowych podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich w celu aktywnego propagowania stosowania Karty i rozpowszechniania wiedzy na jej temat wśród prawodawców oraz organów administracji, ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  • przykłady tego, w jaki sposób państwa członkowskie informują obywateli o prawach przysługujących im na mocy Karty oraz jak współpracują z różnymi podmiotami, takimi jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego, krajowe instytucje praw człowieka, organy ds. równości lub środowiska akademickie, aby zapewnić skuteczne stosowanie Karty;
  • przykłady inicjatyw pozarządowych na rzecz propagowania stosowania Karty i rozpowszechniania wiedzy na jej temat.
Ostatnia aktualizacja: 17/02/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.