Bune practici ale statelor membre privind Carta

Finlanda

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către legiuitor, administrație, organismele de asigurarea a respectării legii și sistemul judiciar.

Conținut furnizat de
Finlanda

Principalul document de politică în vigoare este Raportul Guvernului Finlandei din 2014 privind drepturile omului (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), care analizează modalitățile de consolidare a dimensiunii drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin sensibilizarea cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE. Raportul menționează, de asemenea, Raportul Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE și raportul anual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și discuția cu privire la acestea la nivelul Consiliului. De asemenea, în raport se afirmă că este important să se sporească gradul de sensibilizare a cetățenilor cu privire la Cartă. Raportul subliniază importanța dezvoltării și utilizării instrumentelor practice existente pentru legiuitori, cum ar fi orientările și listele de verificare, pentru a sensibiliza publicul cu privire la Cartă. Acest lucru ar trebui sprijinit, de exemplu, prin formarea raportorilor UE (p. 38). În avizul său referitor la Raportul privind drepturile omului, Marea Comisie a Parlamentului Finlandei a subliniat în mod deosebit necesitatea de a crește gradul de conștientizare cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE (SuVL 6/2014 vp).

Raportul Guvernului Finlandei din 2014 privind drepturile omului

Al doilea Plan național de acțiune privind drepturile fundamentale și drepturile omului al Finlandei pentru perioada 2017-2019 (Kansallinen Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017-2019) face referire în mod specific la Carta drepturilor fundamentale a UE ca temei juridic pentru întregul plan de acțiune (p. 17), pe lângă alte surse relevante privind drepturile fundamentale și drepturile omului. Carta drepturilor fundamentale este, de asemenea, un temei juridic pentru unele proiecte individuale de planuri de acțiune, cum ar fi acțiunea 1.1 – Consolidarea capacității guvernului în materie de drepturi fundamentale și drepturile omului (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen Perus- ja ihmisoikeusasioissa) și acțiunea 1.1.1 – Consolidarea competențelor de bază și în materie de drepturi ale omului ale funcționarilor guvernamentali (Valtioneuvoston virkamiesten Perus- ja ihmisoikeusosavivien).

Kansallinen Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017-2019 (Planul național de acțiune privind drepturile fundamentale și drepturile omului 2017-2019)

Formare privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale

  • Programul guvernamental de formare privind drepturile fundamentale și drepturile omului (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) pentru funcționarii guvernamentali din primăvara anului 2017, care a abordat, de asemenea, drepturile fundamentale în UE, inclusiv o secțiune privind evaluarea impactului asupra drepturilor fundamentale și a drepturilor omului;
  • Curs de formare în domeniul drepturilor fundamentale și al drepturilor omului în Uniunea Europeană (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa) adresat funcționarilor, care include o secțiune separată privind Carta drepturilor fundamentale a UE (în fiecare an; cel mai recent curs de formare la 30 martie 2020);
  • Curs de formare pentru funcționari numit EU-oikeus pähkinänkuoressa („Legislația UE pe scurt”), care abordează, de asemenea, în detaliu Carta drepturilor fundamentale a UE (în fiecare an; cel mai recent curs de formare la 10 mai 2019);
  • Formare privind protecția datelor și Carta drepturilor fundamentale a UE în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Centrul finlandez pentru drepturile omului și Ministerul Justiției din Finlanda (16 ianuarie 2019);
  • Curs de formare pentru funcționari privind criteriile de redactare a textelor juridice, inclusiv o secțiune privind drepturile fundamentale și Carta drepturilor fundamentale (în fiecare an);
  • Sesiune de formare pentru funcționarii Reprezentanței Permanente a Finlandei pe lângă UE (Bruxelles) cu privire la modul în care Carta poate fi luată în considerare în activitatea grupurilor de lucru ale Consiliului (primăvara anului 2019, ca parte a pregătirilor Finlandei pentru președinția finlandeză a Consiliului), în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE și cu Secretariatul General al Consiliului.
  • În octombrie 2019, mai mulți membri ai personalului Biroului Ombudsmanului parlamentar au mers într-o vizită la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) din Viena, ca urmare a inițiativei FRA de a coopera mai strâns. În timpul vizitei, au fost prezentate activitățile agenției, în special monitorizarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale și rolul agenției în monitorizarea și evaluarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale copiilor. Participanții au convenit să dezvolte în continuare cooperarea dintre agenții. Au fost organizate la cabinetul prim-ministrului și alte cursuri de formare privind conținutul și aplicarea Cartei.

Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

Ministerul Justiției a elaborat o notă privind interpretarea și aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE. Nota a fost elaborată pentru prima dată în 2016 și actualizată la începutul anului 2020. Scopul acesteia este de a servi drept instrument pentru elaborarea legislației naționale și pentru redactarea de către Finlanda a legislației privind UE, în special atunci când se evaluează drepturile fundamentale și drepturile omului în chestiuni care intră în domeniul de aplicare al dreptului UE. O mare parte din legislația UE este pusă în aplicare la nivel național, motiv pentru care drepturile fundamentale ale UE reprezintă, de asemenea, o parte esențială a elaborării legislației naționale. În plus, legislația UE lasă adesea o marjă de apreciere la nivel național în ceea ce privește punerea în aplicare practică a dreptului UE și alegerea măsurilor, însă această marjă de apreciere trebuie utilizată în conformitate cu drepturile fundamentale ale UE.

Nota abordează aspecte legate de domeniul de aplicare, interpretare, efectele juridice și nivelul de protecție al Cartei drepturilor fundamentale a UE. Actualizarea a ținut seama de cea mai recentă jurisprudență și a urmărit, în special, să abordeze mai detaliat principalele probleme ale aspectelor practice ale redactării legislative. Printre acestea se numără condițiile de restricționare a drepturilor fundamentale ale UE și relația dintre Cartă și alte drepturi fundamentale și ale omului, cum ar fi cele incluse în Convenția europeană a drepturilor omului și în Constituția Finlandei.

Muistio EU: n perusoikeuskirjan soltamisesta ja tulkinnasta („Notă privind interpretarea și aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE”)  PDF (978 Kb) fi

Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

Informațiile privind rapoartele și instrumentele Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) sunt furnizate prin intermediul rețelei guvernamentale pentru drepturile fundamentale și drepturile omului. În plus, raportul anual privind drepturile fundamentale va face obiectul unui comunicat de presă ministerial pentru a sprijini comunicarea cu cetățenii.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Curs de redactare legislativă organizat de Universitatea din Tampere, care include o secțiune privind evaluările impactului asupra drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, în special privind Carta drepturilor fundamentale a UE (organizat la 8 noiembrie 2018 și la 26 noiembrie 2019 și care urmează să fie organizat în toamna anului 2020).

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Accentuarea importanței Cartei drepturilor fundamentale cu ocazia celei de a zecea aniversări a acesteia: o lucrare publicată în ziarul Turun Sanomat la 11 decembrie 2019

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.