Bune practici ale statelor membre privind Carta

Germania

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în rândul legiuitorilor, al autorităților administrative, de aplicare a legii și judiciare.

Conținut furnizat de
Germania

La nivel național:

Manualul de redactare a legislației (Handbuch der Rechtsförmlichkeit) publicat de Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), care conține recomandări cu privire la forma și redactarea legilor și a instrumentelor statutare propuse de ministerele federale, prevede că proiectele de lege destinate să alinieze dreptul federal la dreptul Uniunii Europene trebuie să fie compatibile cu Carta. Acest lucru trebuie explicat în expunerea de motive, în cazul în care există astfel de legături.

http://www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/HDR/HDR_node.html

„Planul național de acțiune împotriva rasismului — Poziții și măsuri de abordare a ideologiilor privind inegalitatea și discriminarea conexă” (2017) (National Action Plan Against Racism Positions and Measures to Address Ideologies of Inequality and Related Discrimination) menționează în mod explicit Carta drepturilor fundamentale a UE în contextul temeiului juridic și al cadrului juridic (p. 12 din traducerea în limba engleză). Planul național de acțiune ar trebui să fie considerat în continuare drept un cadru stabilit de guvernul federal, care va face și pe viitor obiectul unor schimburi cu societatea civilă.

http://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nationaler-aktionsplan-gegen-rassismus-1145356

Academia Judiciară din Germania (Deutsche Richterakademie) (http://www.deutsche-richterakademie.de/) organizează seminarii și conferințe privind aplicarea Cartei.

De exemplu, evenimentul Academiei Judiciare din Germania intitulat „Introducere în dreptul european”, destinat judecătorilor și procurorilor, abordează principiile de bază ale dreptului UE, inclusiv Carta, și influențele exercitate de dreptul UE asupra sistemelor juridice naționale.

Conferința „Competența administrativă – protecție jurisdicțională efectivă în practica cotidiană” organizată de Academia Judiciară din Germania este destinată judecătorilor administrativi și abordează subiecte precum drepturile omului în practica judiciară de zi cu zi.

La Universitatea Federală de Științe Administrative Aplicate (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung) (http://www.hsbund.de/), Carta este studiată în diverse programe de studii.

Departamentul de Administrație Internă Generală include studierea Cartei în cursul universitar de „management al administrației publice”. În general, drepturile fundamentale și/sau drepturile omului nu mai sunt tratate doar la nivel național, ci mai degrabă într-o manieră holistică, ținând seama de toate codificările drepturilor fundamentale și/sau ale drepturilor omului aplicabile Republicii Federale Germania, și anume Legea fundamentală (Grundgesetz), Carta și Convenția europeană a drepturilor omului.

Departamentul de Poliție Federală include Carta ca obiect de studiu în cadrul programului său principal de studii, ca parte a modulului „Drepturile omului și democrația în UE”, sub titlul „Protecția europeană a drepturilor fundamentale”.

Departamentul de Poliție Judiciară Federală include Carta în programul de licență, unde prevederile sale sunt discutate atât din punctul de vedere al obligației poliției de a respecta drepturile fundamentale și drepturile omului în acțiunile sale, cât și din punctul de vedere al transpunerii Directivei (UE) 2016/680.

La Departamentul de Servicii de Informații, Carta este studiată ca parte a materiilor „drept european și internațional”, „dreptul serviciilor de informații” și „drept constituțional”.

Academia Federală de Administrație Publică (Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung – BAköV) (https://www.bakoev.bund.de/DE/00_Home/Functions/StartseitenTeaser/Fortbildung.html) studiază Carta în cadrul seminarelor sale de bază privind UE. În trecut, BAköV a organizat, de asemenea, seminare pe tema „Cartei drepturilor fundamentale a UE”, ca parte a seriei „Cursuri speciale privind UE”.

La nivelul landurilor federale (selecție):

Cunoașterea și înțelegerea Cartei sunt promovate la nivelul landurilor federale, în special în contextul formării juridice.

În temeiul articolului 5a alineatul (2) a treia teză din Legea germană privind judecătorii (Deutsches Richtergesetz – DRiG), materiile obligatorii care trebuie acoperite în timpul studiilor juridice sunt domeniile esențiale ale dreptului civil, penal, public și procedural, inclusiv legăturile cu dreptul european. Prin urmare, Carta, la care se face trimitere la articolul 6 alineatul (1) din TUE, face parte, de asemenea, din programa de învățământ și de examene.

Exemplul Saxoniei Inferioare:

Prin gama largă de subiecte pe care le selectează pentru examenele scrise supravegheate, în special pentru materiile obligatorii, Oficiul de examinare judiciară al landului Saxonia Inferioară (Landesjustizprüfungsamt) se asigură că studenții studiază dreptul european și, prin urmare, Carta drepturilor fundamentale în cursul formării. Același lucru este valabil și pentru examenele orale la materiile obligatorii, care acoperă subiecte precum protecția datelor cu caracter personal în temeiul articolului 8 din Cartă și protecția mediului în temeiul articolului 37 din Cartă.

În landul Baden-Württemberg, drepturile legate de solidaritate garantate de articolul 27 și următoarele din Cartă (inclusiv asistența medicală, viața de familie și viața profesională, precum și condițiile de muncă echitabile și corecte) fac obiectul mai multor evenimente în domeniul formării în materie de competențe de conducere, al formării consiliului personalului și al gestionării sănătății. Conferințele de specialitate pe tema dreptului material abordează, de asemenea, domeniile reglementate de Cartă. Printre exemple se numără conferințele privind drepturile la îngrijire (articolele 25 și 26), drepturile familiei (articolele 9 și 24) și dreptul de azil (articolul 18).

Drepturile la egalitate garantate de Cartă (nediscriminarea, diversitatea culturală, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă și integrarea persoanelor cu handicap) sunt abordate în cadrul mai multor evenimente de formare. La nivelul landului federal, de exemplu, se furnizează informații cu privire la drepturile persoanelor cu handicap grav, ca parte a cursului de formare în domeniul managementului supraregional. În 2021, se va organiza, de asemenea, un eveniment de formare pentru reprezentanții magistraților cu handicap grav.

La 25 mai 2016, Parlamentul din Bremen a adoptat o rezoluție intitulată „Protejarea drepturilor fundamentale în întreaga Europă” (documentul parlamentar nr. 19/370). În cadrul acesteia, Parlamentul subliniază importanța Cartei și solicită Senatului să abordeze importanța protejării drepturilor fundamentale la nivel național și european, precum și față de partenerii europeni (în special în contextul înfrățirii între orașe) și să ia măsuri pentru a asigura respectarea și punerea în aplicare a protecției acestor drepturi.

http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/protokoll/b19l0021.pdf
http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/drucksache/D19L0370.pdf

Orașul liber și hanseatic Hamburg s-a angajat de mult timp să creeze o societate în care să nu existe discriminare și să asigure participarea egală a tuturor, indiferent de gen, orientare sexuală, origine, vârstă, handicap, religie sau credință. Hamburg îndeplinește o gamă largă de sarcini în acest context, astfel cum se reflectă în special în următoarele programe-cadru și planuri ale Senatului:

 • Programul landului Hamburg – Orașul curajos: „Prevenirea și combaterea extremismului de dreapta”
 • Continuarea programului-cadru pentru egalitatea de gen
 • Planul de acțiune al landului Hamburg de punere în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap
 • Planul de acțiune pentru promovarea acceptării diversității sexuale și de gen
 • Planul de integrare al orașului Hamburg
 • Plan demografic – Hamburg 2030: Mai mare. Mai în vârstă. Mai divers
 • Detectarea și combaterea antisemitismului. Elaborarea unei strategii la nivelul landului federal pentru combaterea și prevenirea antisemitismului
 • Continuarea în viitor a unor acțiuni eficace împotriva salafismului violent și a extremismului religios
 • Continuarea strategiei Senatului de combatere a discriminării

Statul liber Bavaria pune în aplicare dreptul la nediscriminare prevăzut la articolul 21 din Cartă în domeniul urmăririi penale, condamnând în mod consecvent infracțiunile rasiste, xenofobe și alte infracțiuni care aduc atingere demnității umane. La 1 ianuarie 2017, sistemul judiciar bavarez a înființat Unitatea Centrală pentru Combaterea Extremismului și a Terorismului (Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus) în cadrul Parchetului General din München. Aceasta este o autoritate de anchetă care acționează atât ca organism de coordonare, cât și ca punct de contact intern și extern. Pentru a intensifica lupta împotriva infracțiunilor motivate de ură din mediul online, la 1 ianuarie 2020 au fost înființate departamente speciale pentru combaterea discursurilor de incitare la ură în cadrul tuturor parchetelor și a fost numit un comisar pentru combaterea discursului de incitare la ură pentru sistemul judiciar bavarez. De asemenea, sistemul judiciar bavarez a elaborat, în special, planuri de acțiune pentru a aborda aspecte specifice, cum ar fi combaterea infracțiunilor cu motivații antisemite și extremiste de dreapta.

În plus, sistemul judiciar bavarez este implicat activ în proiectul „Cooperarea cu Parchetul European la nivel descentralizat – materiale de formare și seminare juridice pentru procurori, judecători de instrucție și avocați ai apărării”. Acest proiect al Academiei de Drept European urmărește să elaboreze, împreună cu experți naționali și europeni, un set de materiale de formare privind cooperarea cu EPPO și să organizeze evenimente de formare la nivel național.

În vederea formării profesorilor din școlile de stat din landul Renania-Palatinat, profesorii care urmează, în special, programul de certificare a formării în domeniul drepturilor omului la Universitatea din Koblenz-Landau studiază, de asemenea, chestiuni de drept european și, așadar, și Carta drepturilor fundamentale.

https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/mrb/zertifikat/Moduluebersicht

Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

 • destinate practicienilor (legiuitori, autorități administrative, autorități de aplicare a legii, autorități judiciare, practicieni din domeniul dreptului)
 • destinate cetățenilor

În 2019, Agenția Federală pentru Combaterea Discriminării (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) a publicat un raport juridic pentru a clarifica și a extinde caracteristicile menționate în Legea generală privind egalitatea de tratament (Gleichbehandlungsgesetz), ținând seama de drepturile conferite de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/rechtsexpertise_merkmalserweiterung_im_agg.html

La nivelul landurilor federale (selecție):

Landul Baden-Württemberg

În iulie 2020, Ministerul Justiției și pentru Europa (Ministerium der Justiz und für Europa) al landului a organizat la Karlsruhe un eveniment pe tema „Statul de drept în Uniunea Europeană”, pentru a marca începutul președinției germane a Consiliului UE. Evenimentul a fost destinat nu numai celor aproximativ 50 de invitați din domeniile justiției, politicii și dreptului, ci a fost deschis și unui public mai larg prin intermediul unei transmisiuni în direct pe internet.

În vara anului 2017, Ministerul Justiției și pentru Europa a elaborat un program care oferă refugiaților informații privind statul de drept. Scopul său este de a le oferi, într-un mod accesibil, cunoștințe de bază cu privire la structura constituțională liberal-democratică a Republicii Federale Germania. Valorile fundamentale comunicate în cadrul cursurilor, cum ar fi democrația, statul de drept, libertatea de religie și egalitatea de gen, sunt, de asemenea, garantate de Cartă.

Prin proiectul său „Statul de drept în sala de clasă”, Ministerul Justiției din landul federal, în cooperare cu Ministerul de Interne (Innenministerium), pune la dispoziția tuturor instituțiilor de învățământ secundar din landul federal un joc de simulare. Scopul este de a-i familiariza pe elevi cu rolurile și funcțiile sistemului judiciar și cu principiile fundamentale ale statului de drept, inclusiv garantarea drepturilor fundamentale.

http://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Projekt_+Rechtsstaat+macht+Schule

Statul liber Bavaria

La începutul anului 2016, sistemul judiciar bavarez a lansat „cursuri de formare juridică pentru refugiați și solicitanții de azil”, care sunt ținute de judecători și procurori, precum și de executori judecătorești și de consilieri de probațiune. Scopul este de a comunica normele fundamentale și valorile comune ale vieții comunitare și ale ordinii juridice din Germania și Europa persoanelor care au perspective bune de a rămâne în Germania. Printre aceste valori se numără, în special, cele prevăzute în Cartă, precum și cele consacrate în Legea fundamentală, statul de drept etc. Această formare juridică este disponibilă și pentru toate cursurile de integrare profesională (cursuri oferite refugiaților și solicitanților de azil care nu vorbesc limba germană la un nivel suficient) din cadrul școlilor profesionale bavareze. Pentru a completa sesiunile de predare, Ministerul Justiției din Bavaria (Staatsministerium der Justiz) publică materiale educaționale care transmit, de asemenea, valorile prevăzute în Cartă.

http://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6078/rechtsbildungsunterricht-vermittelt-rechtsordnung-in-deutschland.html

Orașul hanseatic liber Bremen

În ultimii ani, Europapunkt Bremen (EPB) (http://www.europapunktbremen.de), punctul de informare despre UE al orașului, a organizat mai multe evenimente legate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Carta și subiectele conexe fac parte integrantă din activitatea de informare a EPB bazată pe categorii de beneficiari pentru diferite grupuri-țintă (elevi, studenți și adulți).

În 2017 și 2019, Departamentul pentru Europa din Bremen a organizat în cooperare cu Comisia Europeană două evenimente importante pentru tineri, de tip „BarCamps”, intitulate „Întrebarea ta pentru Europa”. Drepturile fundamentale ale UE au fost abordate intensiv în timpul acestor evenimente desfășurate pe durata unor zile întregi.

Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

La nivel european, Academia de Drept European (http://www.era.int/) oferă cursuri de formare pentru judecători și alți membri ai sistemului judiciar.

Evenimentul periodic al Academiei de Drept European intitulat „Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene” oferă participanților informații cu privire la domeniul de aplicare și interpretarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la punerea în practică a acesteia în ordinile juridice naționale, în special în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil.

Numeroși membri ai sistemelor judiciare naționale și federale participă la programele de formare și de schimb oferite de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (http://www.ejtn.eu/) .

Rețeaua ONG-urilor germane pentru combaterea traficului de persoane (Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. – KOK) (http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/) prezintă și analizează în mod constant evoluțiile legislației și jurisprudenței naționale, europene și internaționale pe site-ul său web, în diverse buletine informative și într-o bază de date a jurisprudenței. În cadrul acestor analize, Carta și jurisprudența CJUE referitoare la Cartă sunt luate în considerare și aplicate în mod regulat. Informațiile furnizate de KOK sunt destinate avocaților și consilierilor care intră în contact cu victimele traficului de persoane, precum și persoanelor interesate din rândul publicului.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între instituțiile de apărare a drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Institutul German pentru Drepturile Omului (Deutsches Institut für Menschenrechte(https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) oferă consiliere actorilor politici și instituțiilor din domeniul educației privind drepturile omului și se angajează să integreze în continuare educația privind drepturile omului în legislația școlară, în programele școlare și în planurile de educație și formare. Carta face și ea obiectul acestui efort de integrare.

Proiectul „Mobilitate echitabilă” (https://www.faire-mobilitaet.de/) al Confederației sindicatelor germane (Deutscher Gewerkschaftsbund), finanțat de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), oferă informații și consiliere lucrătorilor sezonieri și altor lucrători mobili din alte state membre ale UE cu privire la aspecte legate de dreptul muncii și de dreptul social. Consilierii, care, pe lângă germană, vorbesc cel puțin o limbă est-europeană, lucrează în prezent în 11 centre de consiliere. Continuarea acestui proiect a fost inclusă în legea de punere în aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor, care a intrat în vigoare la 30 iulie 2020. Începând din 1 ianuarie 2021, proiectul „Mobilitatea echitabilă” a fost desfășurat în baza unui drept legal și a fost extins în mod semnificativ. Acest lucru va sprijini, de asemenea, aplicarea practică a drepturilor fundamentale în temeiul Titlului IV („Solidaritatea”) din Cartă.

Ministerul Justiției și pentru Europa din Baden-Württemberg organizează evenimente periodice cu organisme-cheie din UE, cum ar fi Europa Union (http://www.europa-union.de), Mișcarea Europeană (http://www.netzwerk-ebd.deEurope Direct (http://www.ec.europa.eu/germany/services/contact-points_de) și IB (Internationaler Bund) (http://www.internationaler-bund.de).

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

În timpul președinției sale a Consiliului UE din a doua jumătate a anului 2020, Germania a promovat protecția libertății științei și a cercetării în cadrul cooperării internaționale. Angajamentul continuu față de dreptul fundamental la libertatea științifică (articolul 13 din Cartă) a fost consacrat în comunicatul ministerial adoptat în cadrul Conferinței Spațiului european al învățământului superior din 19 noiembrie 2020 și în Declarația de la Bonn privind libertatea cercetării științifice din 20 octombrie 2020. Declarația de la Bonn [http://(www.bmbf.de/files/Bonner_Erklaerung_DEU.pdf)] a fost semnată de aproape toate statele membre ale UE, de Comisia Europeană și de alte țări partenere din afara Uniunii.

Declarația consolidează valorile comune ale Spațiului european de cercetare. Guvernele semnatare salută instituirea unei monitorizări continue a situației libertății cercetării în țările lor și „condamnă cu fermitate toate încălcările libertății cercetării științifice și se vor opune cu fermitate acestora”.

Alianța pentru Libertatea Științifică (Allianz der Wissenschaftsfreiheit) (http://www.wissenschaftsfreiheit.de/ueber-uns/), care reunește cele mai importante organizații științifice și de cercetare din Germania, este dedicată promovării libertății cercetării la nivel mondial și sprijină Declarația de la Bonn.

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Institutul German pentru Drepturile Omului (Deutsches Institut für Menschenrechte) (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) are legături cu asociațiile naționale și internaționale și cu forumurile de cooperare în domeniul educației privind drepturile omului. Printre acestea se numără Forumul pentru drepturile omului (Forumul Menschenrechte), organizații neguvernamentale individuale, universități și alte instituții naționale din domeniul drepturilor omului.

În cadrul proiectului artistic „Galley Proof” („Korrekturfahnen”) (http://www.korrekturfahnen.mozello.eu/), doi artiști, Sylvia Winkler și Stephan Köperl, au invitat oamenii să discute pe marginea diferitelor articole ale Cartei și să le „îmbunătățească”, reformulându-le așa cum doresc. În acest scop, preambulul și cele 54 de articole au fost tipărite pe o serie de bannere mari și au fost expuse în Stuttgart și Stendal timp de mai multe zile. Rezultatele campaniei artistice au fost prezentate în cadrul unei conferințe organizate la Bruxelles în noiembrie 2019, cu ocazia celei de a 10-a aniversări a intrării în vigoare a Cartei.

În plus, o serie de instituții de învățământ recunoscute în domeniul educației civice, inclusiv Agenția federală pentru educație civică (Bundeszentrale für politische Bildung) (http://www.bpb.de/), abordează conținutul Cartei în activitatea lor.

Ultima actualizare: 24/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.