Bune practici ale statelor membre privind Carta

Letonia

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către legiuitor, administrație, organismele de asigurarea a respectării legii și sistemul judiciar.

Conținut furnizat de
Letonia

Legislația și jurisprudența letonă încorporează articole din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) care se referă la aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal, egalitatea între persoane și drepturile omului în domeniul migrației, al științei și al accesului la informații.

Trimiteri în expunerile de motive din proiectele legislative

Trimiteri la hotărârile Curții Constituționale

  • Hotărârea în cauza nr. 2018-18-01 privind constituționalitatea articolelor din Legea privind traficul rutier. Articolele au fost considerate neconstituționale în ceea ce privește cerințele de protecție a datelor cu caracter personal. S-a făcut trimitere la articolul 8 din Cartă privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Hotărârea în cauza nr. 2018-15-01 privind constituționalitatea articolelor din Legea privind instituțiile de învățământ superior. S-a făcut trimitere la articolul 13 din Carta privind libertatea academică a artelor și a cercetării științifice.
  • Hotărârea în cauza nr. 2018-11-01 privind constituționalitatea articolelor din Legea privind remunerarea funcționarilor și angajaților organelor administrației centrale și locale. S-a făcut trimitere la articolul 8 din Cartă privind protecția și prelucrarea echitabilă a datelor cu caracter personal.

Instrumente care contribuie la o mai bună înțelegere a cartei și a cazurilor în care aceasta se aplică

Pentru practicieni

În Letonia funcționează Centrul de Formare Judiciară (Latvijas Tiesnešu mācību centrs - LTMC), care organizează și oferă cursuri de formare și dezvoltare profesională pentru judecători și funcționari judiciari. Prelegeri generale privind drepturile omului sunt organizate în mod regulat, în cadrul cărora este posibil să fie incluse și subiecte privind Carta.

LTMC colaborează cu Academia de Drept European (ERA) și cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară și oferă, de asemenea, cursuri internaționale de formare pentru judecători.

  • În 2014, LTMC a organizat șase prelegeri pe teme legate de Cartă. În total, 141 de avocați au participat la evenimente în 2014.
  • În perioada 2017-2019, 43 de judecători letoni au participat la seminare pe teme legate de cartă.
  • În 2018, s-a încheiat un acord de cooperare cu ERA privind serviciile de formare la nivel înalt pentru personalul leton din domeniul judiciar și al aplicării legii pentru formarea judecătorilor, a funcționarilor instanțelor, a anchetatorilor, a procurorilor și a funcționarilor, inclusiv în chestiuni de drept general al UE.

Pentru cetățeni

Curtea Supremă promovează aplicarea transparentă a Cartei prin includerea unei secțiuni separate dedicate acesteia în repertoriul de acte normative. Nu toate hotărârile Senatului sunt incluse în acest repertoriu, ci doar cele care sunt relevante pentru aplicarea dispozițiilor legale (a se vedea în repertoriu: Dreptul Uniunii Europene -> tratatele -> Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

În secțiunea Manuale de pe site-ul internet al Curții Supreme au fost incluse informații privind cheltuielile Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (a se vedea Cheltuielile Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene).

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.