Bune practici ale statelor membre privind Carta

Portugalia

Utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră.

Conținut furnizat de
Portugalia

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către legiuitor, administrație, organismele de asigurare a respectării legii și sistemul judiciar

Trimiteri specifice la Cartă sau explicații cu privire la aplicarea acesteia

 • În 2019, Direcția Generală Politici de Justiție (Ministerul Justiției) a elaborat un ghid privind aplicarea Cartei în legătură cu execuția fondurilor europene, destinat profesioniștilor care lucrează în acest domeniu.

Formare privind aplicarea Cartei

 • Formarea judecătorilor și a altor practicieni în domeniul dreptului:
  • Centrul de Studii Judiciare (Centro de Estudos Judiciários) oferă formare inițială și continuă pentru judecători și procurori, atât în ceea ce privește dreptul UE în general, cât și aspectele specifice ale dreptului UE. Carta este inclusă în această formare. Avocații și alți practicieni în domeniul dreptului pot participa, de asemenea, la conferințe și seminare organizate de centru.
  • În 2018, Centrul de Studii Juridice a organizat un curs de formare de o zi, axat în mod specific pe Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și pe Cartă. Programul cursului, înregistrarea video și textele relevante pot fi găsite aici.
  • În cadrul programului „HELP în UE III”, planul de formare continuă al Centrului pentru perioada 2022-2023 include formarea continuă a judecătorilor și a Ministerului Public (Ministério Público) pentru promovarea competențelor în aplicarea Cartei.
 • Formare pentru beneficiarii implicați în execuția fondurilor UE:
  • În iunie 2019, Direcția Generală Politica de Justiție a organizat un curs de formare pentru toate organismele Ministerului Justiției cu privire la aplicarea Cartei în legătură cu execuția fondurilor UE.

Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

Pentru practicieni (legiuitori, autorități administrative, autorități de aplicare a legii, autorități judiciare, practicieni din domeniul dreptului):

 • Centrul de Studii Judiciare publică un buletin informativ periodic privind jurisprudența CJUE: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;;
 • În 2019, Direcția Generală Politici de Justiție a elaborat un ghid privind aplicarea Cartei în legătură cu execuția fondurilor europene, destinat profesioniștilor care lucrează în acest domeniu.

Pentru cetățeni:

Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

Site-ul Ministerului Justiției are o pagină web consacrată Cartei, care face referire la instrumentele puse la dispoziție de Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și include un link către site-ul agenției.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între instituțiile de apărare a drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

[nu se aplică]

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

[nu se aplică]

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

 • Proiectul „Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene «în acțiune»”
  . Acest proiect a fost finanțat de Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene și a fost elaborat de un consorțiu de universități europene (Institutul pentru Drepturile Omului din Catalonia, Universitatea din Utrecht – Facultatea de Drept și Universitatea din Szczecin). În Portugalia, proiectul a fost coordonat de Observatorul permanent pentru justiție (Observatório Permanente de Justiça) al Centrului de Studii Sociale al Universității Coimbra (Centro de Estudos Sociais), cu implicarea Consiliului Superior al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura), a Parchetului, a Centrului de Studii Judiciare și a Ordinului avocaților (Ordem dos Advogados). Principalul obiectiv al proiectului a fost de a elabora un program amplu de formare pentru a consolida competențele actorilor judiciari în ceea ce privește aplicarea Cartei, astfel încât aceștia să fie mai în măsură să interpreteze și să aplice Carta. Proiectul a urmărit nu numai să contribuie la depășirea dificultăților legate de lipsa de cunoștințe cu privire la Cartă, subliniind necesitatea de a spori gradul de conștientizare cu privire la aceasta, ci și să explice mai bine relevanța Cartei la nivel național și în cadrul spațiului european de justiție.
  Ca parte din acest proiect, au fost organizate în 2018 diferite cursuri de formare și conferințe, destinate în principal actorilor judiciari. De asemenea, au fost oferite cursuri de formare online: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Ca urmare a proiectului, au fost elaborate, de asemenea, un manual de bune practici și un manual de formare.
  Toate informațiile despre această inițiativă sunt disponibile la adresa: https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Proiectul „E-Learning National Active Charter Training” (e-NACT).
  Finanțat prin programul Comisiei Europene „Drepturi fundamentale și cetățenie”, acest proiect implică mai multe universități europene, inclusiv Centrul de cercetare în domeniul dreptului public (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) din cadrul Facultății de Drept a Universității din Lisabona. Scopul său este de a oferi o metodologie de formare și activități de formare care, alături de cunoștințele de specialitate ale formatorilor implicați, vor promova instituirea și consolidarea unei culturi comune a drepturilor fundamentale.
  Această inițiativă oferă, de asemenea, cursuri de formare online și manuale tematice privind diverse domenii de drept.
  În 2019, au avut loc trei ateliere privind protecția datelor, azilul și migrația, precum și libertatea de exprimare la Facultatea de Drept a Universității din Lisabona, în special pentru avocați, judecători și procurori din cadrul Parchetului – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Pentru mai multe informații despre acest proiect, consultați: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Conferința „Carta drepturilor fundamentale a UE și activismul judiciar al CJUE: o lege a drepturilor sub presiune?”
  În 2017, Facultatea de Drept a Universității din Lisabona a organizat o conferință privind Carta și activismul judiciar al CJUE. În 2018, în urma acestei conferințe, o ediție a revistei online de drept public, e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público, s-a concentrat asupra acestei chestiuni (vol. 5, nr.º 2, iulie 2018).
Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.