Bune practici ale statelor membre privind Carta

România

Conținut furnizat de
România

Utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în rândul legiuitorilor, al autorităților administrative, de aplicare a legii și judiciare

Curtea Constituțională are o practică incipientă de invocare a prevederilor Cartei în jurisprudența sa. De asemenea, instanțele de drept comun tind să se refere la prevederile Cartei în hotărârile judecătorești. Această tendință este legată de creșterea numărului cursurilor și seminariilor pe teme de drepturile care sunt oferite, în diverse forme, magistraților.

Institutul Național al Magistraturii a dezvoltat programe prin care sunt prezentate informații privind dreptul european și jurisprudența CEJ în strânsă corelație cu jurisprudența CEDO și cu accent pe principiul cooperării judiciare. Atât viitorii procurori, cât și viitori judecători participă la astfel de cursuri. Judecători și procurori în funcție urmează astfel de cursuri ca parte a pregătirii continue. Un astfel de exemplu recent este cel al unui webinar referitor la utilizarea Cartei în procedurile de azil.

Carta este inclusă în programa de studiu a facultăților de drept și a altor universități din România și în programele implementate de Institutul Național al Magistraturii.

Alte autorități publice române utilizează prevederile Cartei în elaborarea de politici (de exemplu, politici referitoare la ocupare și somaj; politici referitoare la dezvoltare durabilă) sau când motivează sancțiuni (a se vedea, de exemplu, practica Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării). Charterpedia și, în general, datele oferite de Agenția Fundamentală a UE pentru Drepturile Omului sub toate formele sunt instrumente foarte utile utilizate, de exemplu, în activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne are propriile structuri de instruire, care asigură pregătirea celor însărcinați cu aplicarea legii în materie de drepturile omului. Aceste cursuri de pregătire poartă asupra tuturor instrumentelor internaționale de protecție a drepturilor omului, inclusiv Carta.

Ministerului Fondurilor Europene îi revine, printre măsurile necesare îndeplinirii condiției prealabile “Aplicarea și implementarea eficace a Cartei drepturilor fundamentale a UE”, și responsabilitatea de a se asigura de existența unor mecanisme eficace care asigură respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, așa cum se prevede în Anexa III la propunerea de Regulament privind dispozițiile comune (RDC). În acest sens, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem a elaborat Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene structurale și de investiții (Ghidul), ce are ca obiectiv sprijinirea atât a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ministerelor de linie cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, agențiilor și altor autorități publice în etapa de programare și în cea de implementare, pentru exercițiul financiar 2021-2027, cât și a potențialilor beneficiari care solicită finanțare din fondurile europene, în aplicarea și implementarea eficace a dispozițiilor conținute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Ministerul consideră importantă desfășurarea unui dialog constant pe subiectul aplicării Cartei și acordarea de asistență instituțională din partea UE pe acest subiect.

Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

Charterpedia și, în general, materialele FRA referitoare la Cartă sunt instrumente utile. De exemplu, Ministerul de Interne a indicat utilizarea materialelor FRA.

Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

A se vedea răspunsul la întrebarea 2- instrumentele dezvoltate de FRA sunt relevante și utilizate.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între instituțiile de apărare a drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Webinarul organizat recent, în iunie 2020, de către Institutul Național al Magistraturii, referitor lautilizarea Cartei în procedurile de azi, este un exemplu de astfel de cooperare. Mai multe ONG-uri naționale și internaționale au participat la eveniment, alături de Baroul București.

În 2019 și 2020, Institutul Român pentru Drepturile Omului a dezvoltat și susținut o serie de cursuri adresate unei game variate de categorii profesionale care, prin specificul activității lor, sunt chemate să cunoască și să aplice drepturile omului. Cursurile s-au referit la prevederile Cartei. Acestea au fost analizate în detaliu și dezbătute în cadrul cursurilor destinate poliției de frontieră (organizate în Inspectoratul General al Poliției și în alte 3 inspectorate teritoriale: Timișoara, Giurgiu, Constanța) pe tema Drepturile Omului în contextul migrației ilegale (cu referire specifică la articolele 2, 3, 4, 6, 35 din Cartă).

Cursurile susținute în 2019 pot fi consultate aici.

De asemenea, cu referire la chestiunea prevenirii torturii și a pedepselor și tratamentelor inumane și degradante, prevederile Cartei au fost incluse în cursurile realizate pentru agenții din cadrul Centrelor naționale de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cu ocazia unui curs organizat cu prilejul aniversării a 10 ani de la adoptarea Cartei, prevederile acesteia- în mod special cele referitoare la viața privată și protejarea datelor personale- au fost subiectul unor discuții în cadrul unor workshop-uri adresate cadrelor didactice și inspectorilor școli din județul Vâlcea.

În 2020, promovarea Cartei s-a realizat, prin sesiuni de instruire adresate ofițerilor de poliție din Centrele naționale de Reținere și Arestare Preventivă, inspectoratele poliției de frontieră și avocați.

Cursurile susținute în 2020 pot fi consultate aici.

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Toate cursurile menționate anterior, organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului au fost alcătuite în parteneriat, atât cu instituții publice, cât și cu parteneri din mediul educațional/academic, după cum urmează:

  • Institutul de Studii pentru Ordinea Publică (Prevenirea torturii și a tratamantelor inumane și degradante pentru personal din cadrul Centrelor de Reținere și Arest preventiv);
  • Poliția Română de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Anti-corupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în cadrul planului comun de acțiune DGA-IGPF-IGI pentru prevenirea corupției în contextul imigrației ilegale)
  • Licee, școli, centre de instruire ale profesorilor la nivel național, care se ocupă de instruirea profesorilor din sistemul național de educație

De asemenea, a se vedea răspunsul la întrebarea 1- Carta este parte din programa disciplinelor de drept european și drept internațional public în facultățile de drept din România.

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

  • Institutul Român pentru Drepturile Omului promovează, în mod continuu, utilizare Cartei și cunoașterea drepturilor conținute în aceasta.
  • Uniunea Libertăților Civile pentru Europa este un ONG care are filiale în mai multe state, printre care și România. Website-ul este tradus în limba română și conține indicații referitoare la utilizarea Cartei.
Ultima actualizare: 18/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.