Bune practici ale statelor membre privind Carta

Slovacia

Curtea Constituțională a Republicii Slovace [Ústavný súd Slovenskej republiky] s-a pronunțat asupra aplicabilității Cartei în Slovacia în cauza PL. ÚS 10/2014, concluzionând în mod explicit că, în ordinea constituțională a Slovaciei, Carta trebuie să ocupe același loc ca și alte acorduri internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale reglementate de articolul 7 alineatul (5) din Constituția Slovaciei, ceea ce înseamnă că Carta prevalează asupra legislației naționale. În cadrul procesului legislativ, fiecare noul act legislativ conține o clauză de compatibilitate cu dreptul Uniunii Europene și trebuie, de asemenea, să specifice compatibilitatea sa cu Carta în cazul în care actul legislativ respectiv se referă la drepturile conferite de Cartă.

Conținut furnizat de
Slovacia

Utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Politici guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către organul legislativ, administrație, organismele de asigurare a respectării legii și sistemul judiciar

Documentele de mai jos conțin trimiteri la Cartă și la importanța acesteia în ceea ce privește dreptul internațional și european al drepturilor omului.

Carta UE este inclusă în cadrul de formare [koncepcia vzdelávania] al Academiei Judiciare din Republica Slovacă [Justičná akadémia Slovenskej republiky]. Cadrul de formare al Academiei Judiciare din Republica Slovacă („Academia Judiciară”) este un document în care se specifică procedura pentru îndeplinirea de către Academia Judiciară a rolului său de formare a grupurilor țintă prevăzute în Legea nr. 548/2003 privind Academia Judiciară, astfel cum a fost modificată, din cadrul Ministerului Justiției și al Biroului Procurorului General [Generálna prokuratúra Slovenskej republiky]. Ca parte a procesului de învățare pe tot parcursul vieții specificat în continuare, acest cadru include formarea judecătorilor, a asistenților judiciari și a executorilor judecătorești în domeniul specializării și al competențelor acestora.

• Cadrul de formare al Academiei Judiciare din Republica Slovacă (în vigoare din 25 septembrie 2019)

 • face parte din procesul de învățare pe tot parcursul vieții, dreptul UE fiind inclus în secțiunea „Probleme actuale privind aplicarea legii de către instanțe în diferite domenii ale dreptului”.
 • Parcursul de învățare reflectă tendințele europene actuale. Acesta se bazează pe trei piloni: educația, respectarea legii și justiției și statul de drept.
 • Activitățile de formare se axează pe discuții în cadrul grupurilor, pe ateliere și pe cunoștințele și experiența dobândite în urma aplicării în practică a legii, împărtășite de lectori slovaci și internaționali. Evenimentele sunt interactive și includ analize ale unor studii de caz și ale unor cazuri reale specifice.

• În domeniul dreptului UE și al dreptului internațional, se pune accent pe:

 • aplicarea dreptului UE de către instanțele naționale, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și jurisprudența curților constituționale ale statelor membre ale UE;
 • procedura privind întrebările preliminare și procedura preliminară;
 • apărarea drepturilor omului în UE – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 2009 și utilizarea sa în practică (jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene);
 • despăgubiri pentru prejudicii în contextul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • legislația UE privind protecția consumatorilor;
 • Legislația UE a muncii pe piața unică, în special legislația privind antidiscriminarea și egalitatea de gen, precum și securitatea socială.

Instrumente care contribuie la o mai bună înțelegere a Cartei și a domeniului de aplicare al acesteia

• pentru practicieni (organul legislativ, administrație, autoritățile de asigurare a respectării legii, sistemul judiciar, practicienii în domeniul dreptului)

 • publicații ale Comisiei Europene și ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene; o listă detaliată este furnizată în continuare

• pentru cetățeni

Utilizarea și promovarea instrumentelor privind Carta elaborate de alte țări ale UE sau de alte părți interesate din UE

Diferite documente ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) sunt puse la dispoziție gratuit, multe dintre acestea în limba slovacă. Documentele și instrumentele esențiale includ:

Raportul privind drepturile fundamentate 2019, capitolul 2 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și utilizarea acesteia de către statele membre

Charterpedia este un instrument online care oferă informații ușor de accesat despre toate drepturile fundamentale prevăzute de diferitele articole ale Cartei și conține textul integral al Cartei, precum și explicații juridice ale fiecărui articol al acesteia, jurisprudența europeană și națională conexă și publicațiile conexe ale FRA. Acest instrument este disponibil și sub forma unei aplicații pentru dispozitive mobile.

De asemenea, de exemplu, Raportul referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE al Parlamentului European din 30 ianuarie 2019.

Cooperarea cu părțile interesate pentru promovarea utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între apărătorii drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

• Publicația Centrului Național Slovac pentru Drepturile Omului [Slovenské národné stredisko pre ľudské práva]: Ghid privind subiectele referitoare la drepturile omului în raport cu apartenența Republicii Slovace la Uniunea Europeană [Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii]

• Site-uri web profesionale care oferă informații despre aplicarea în practică a legii și articole de specialitate și științifice

 • Site-ul web al Baroului Slovaciei [Slovenská advokátska komora] și site-ul internet al Camerei Consultanților Fiscali din Slovacia [Slovenská komora daňových poradcov]
 • Buletinul Baroului Slovaciei [Bulletin Slovenskej advokátskej komory]
 • Jurnal juridic profesional online disponibil al adresa pravnelisty.sk
 • Site-ul webepravo.sk

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Aceste informații nu sunt disponibile.

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

 • Site-ul web al Centrului Juridic European EUROIURIS, o asociație civică – Legislația privind apărarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și Consiliul Europei și aplicarea acesteia în Republica Slovacă [Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky].
 • Portalul de știrieuractiv.sk care se axează pe afacerile europene, în special pe cele referitoare la Slovacia.
Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.